Hundar luktar på varandra – men varför?

Hundar luktar på varandra – men varför?

Senaste uppdateringen: 27 juni, 2018

Om du har en hund eller bara är en bra observatör lär du ha märkt att hundar luktar på varandra när de träffas, speciellt runt rumpan. Även om detta beteende kan verka äckligt för människor finns det en god anledning.

Låt oss reda ut varför hundar luktar på varandra.

Hundar luktar på bakdelen för att socialisera

Det första faktum vi måste ta hänsyn till är att hundars luktsinne är väldigt väl utvecklat – mellan 10,000 och 100,000 gånger bättre än vårt.

Så när hundar luktar på varandra i rumpan samlar de faktiskt information om hunden ifråga. Till exempel:

Identifiera hundvänner
  • Kön
  • Fysisk tillstånd och humör
  • Vad de ätit nyligen

Att göra det innebär att de socialiserar ordentligt eftersom de samlar information om varandra.

Även om det kan verka äckligt för oss så är det helt normalt för hundar att lukta på varandras bakdelar. Detta beteende har ett väldigt specifikt syfte. Det är sättet hundar avkodar kemisk information som utsöndras av analkörtlarna. Detta låter dem socialisera med andra hundar.

Kemisk kommunikation genom utsöndring från analkörtlarna

Så när hundar luktar på varandra etablerar det något som kallas för “kemisk kommunikation”.

Analkörtlarna släpper faktiskt ut dofter som tillhandahåller denna information. Dessa påsar ligger på vardera sida om anus och producerar sekret som hundars kraftfulla luktsinne kan avkoda.

George Preti – kemist vid Monell Chemical Senses Center i Filadelfia – utförde 1975 en studie om dessa körtlars sekret. Han slog fast de huvudsakliga kemikalier som det utgörs av: en beståndsdel av trimetylamin och diverse fettsyror.

Varje djur har en specifik kost och distinkta emotionella såväl som immunologiska system. Därför avger de alla olika doft.

Hur hundar avkodar kemisk information i doft

Men hur avkodar våra fyrbenta vänner den kemiska information som de finner när de luktar på andra hundars bakdel? Detta ämne har mycket att göra med Jacobsons organ, eller det vomeronasala organet.

Vi kan definiera detta som ett hjälpande doftsystem som kan upptäcka distinkta kemiska beståndsdelar, generellt feromoner. Det överför information direkt till hjärnan.

Detta organ ligger mellan näsan och munnen hos hundar och andra ryggradsdjur. Det låter hundar kommunicera när de avkodar sina fysiska och emotionella tillstånd.

Detta organ må anses vara ett rudimentärt organ hos människan, men nya studier har utförts för att försöka slå fast huruvida det fortfarande har en funktion och om det kan jämföras med samma organ hos andra arter.

Mer information om hundars doftsinne

Valpar i snö

Utöver det faktum att doft är ett väldigt utvecklat sinne hos hundar bör vi även påpeka att dessa djur har ett väldigt stort doftminne. Detta gör det till exempel möjligt för dem att minnas doften av andra hundar och känna igen den åratal senare när de träffas igen.

Hundar har ett fantastiskt doftsinne som låter dem sniffa upp varje partikel som färdas genom luften. Detta går långt utöver normal kommunikation med andra hundar, andra djur och deras omgivning.

Människor har dragit nytta av detta under många år. Hundar har till exempel tränats för att upptäcka:

  • Drunknade människor till havs
  • Överlevare av katastrofer i rasmassor
  • Droger som göms av kriminella
  • Sprängmedel
  • Distinkta typer av cancer hos människor
  • Hypoglykemi hos diabetiker

En hund är mycket mer än människans bästa vän.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.