Hur en hund kommunicerar med sin svans

Hunden kan använda svansen för att visa känslor och visa dig att den är på alerten.
Hur en hund kommunicerar med sin svans

Senaste uppdateringen: 08 mars, 2019

Djur kan inte prata som människor, men de kan uttrycka sina känslor på andra sätt. Läs denna artikel för att lära dig hur en hund kommunicerar med sin svans. Det är fascinerande!

Hur en hund kommunicerar med sin svans

En hund använder sin svans för att uttrycka åsikter och känslor. Det är anledningen till att det är viktigt att man är medveten om vad svansens rörelser innebär. Det är definitivt något som är värt att ta reda på.

En hund kommunicerar på många olika sätt. Den använder sina ögon, sin kropp, sina ögon… men svansen är hundens främsta redskap för kommunikation. Det är väldigt viktigt att du vet vad din hund försöker säga för att kunna ge den vad den behöver och förstå den ordentligt.

Din hund kommunicerar mycket med sin svans, och den rör sig olika beroende på vilken typ av situation det handlar om. Hundens humör, hur bekväm den känner sig, om den känner för att leka eller om den är rädd. Dessa är några av de saker som svansen kan berätta för oss människor.

Det är intressant att se hur svansen kan fungera som en typ av emotionell “termometer”. Något som är ännu mer intressant är att hunden ger dig olika budskap beroende på om den viftar åt höger eller vänster med svansen. Om den första rörelsen är åt höger så betyder det att den är glad, men om den går åt vänster så innebär det att hunden känner sig hotad. Svansen är såklart ansluten till hjärnan.

Vad innebär de olika rörelserna?

Hundens svans kan användas för att visa vad den känner eller tänker. Här är några av de vanligaste:

Avslappnad svans

Detta innebär att hunden känner sig avslappnad och är nöjd med sin situation. Den är inte störd av något. Samma sak gäller om den gör väldigt lätta rörelser.

Hund som tittar på en sjö.

Svansen lutar nedåt

Denna ställning tenderar att åtföljas av andra signaler, som exempelvis att öronen lutar bakåt eller att hunden drar ihop kroppen. Detta betyder att hunden känner sig ängslig, rädd eller stressad. Den kan också röra sig från den ena till den andra sidan, vilket innebär att hunden inte riktigt förstår vad som händer.

Golden retriever i parken.

Svansen mellan benen

Detta är en av de mer välkända ställningarna. Det kan hända under en stormig natt eller då den stöter på ett vilt djur. Hunden är helt enkelt rädd.

Hund med koppel.

Stel svans

Om svansen är horisontell, parallell mot marken, så innebär detta att hunden är på alerten och uppmärksammar något som är potentiellt farligt eller hotfullt. Detta händer ofta med jakthundar, som exempelvis beagles.

Hund som springer på gräset.

En stel svans kan också innebära andra saker, beroende på rörelsen. Om rörelserna är lätta så kan det vara ett tecken på nervositet. Men om rörelserna är starka så kan detta innebär att hunden känner sig rastlös, uppjagad eller att den är uppmärksam på något.

Hunden håller svansen högt

Då detta händer så innebär det att hunden känner sig väldigt självsäker. Det kan också innebär att den är på alerten, som då den exempelvis träffar på en annan hund i parken.

Glad hund som springer.

Svansen är något höjd med fasta rörelser

Du har antagligen sett detta då du kommer hem från arbetet eller då du går till parken med din hund. Det betyder att hunden är glad!

Hund som nosar i gräset.

Du kanske undrar vad som händer med hundar som har korta svansar (som exempelvis cocker spaniel) eller en krullig svans (som dvärgspets). Den förstnämnda kan röra på svansen något och visa känslor, men för den sistnämnde är det lite mer komplicerat.

Om du har en hund med liten svans eller en väldigt ung valp så bör du titta på kroppsspråket: öronen och ställningen kan visa vad hunden känner.

Detta kanske intresserar dig
En studie av hur katter kommunicerar med sina ägare
My Animals
Läs det My Animals
En studie av hur katter kommunicerar med sina ägare

I denna artikel ska vi berätta om en studie av hur katter kommunicerar med sina ägare. Detta kan hjälpa oss att tyda hur de mår eller vad de tänker...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.