Den vanliga afrikanska jättelandsnäckan i fångenskap

Innehav, avel eller köp och försäljning av jättesnäckor är förbjudet i många länder. Tänk på det innan du skaffar en. I denna artikel kan du lära dig allt om att ta hand om den intressanta vanliga afrikanska jättelandsnäckan i fångenskap.
Den vanliga afrikanska jättelandsnäckan i fångenskap
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det kan vara intressant att ha en gigantisk snigel som husdjur bara för att den är exotisk. Innan du överväger att skaffa en måste du dock tänka på de olika arterna inom detta släkt och konsekvenserna av att ha en. Liksom alla andra sniglar är den vanliga afrikanska jättelandsnäckan svår att hålla i fångenskap under någon längre tid.

Denna snigel är dock lätt att föda upp, vilket är något som experter avråder från att göra. Om man bestämmer sig för att ha en vanlig afrikansk jättelandsnäcka som husdjur, måste man vara medveten om de biologiska, ekologiska och juridiska riskerna.

Vad du bör tänka på

Den vanliga afrikanska jättelandsnäckan (Achatina fulica) tillhör familjen Achatinidae, som inkluderar de största landsniglarna i världen. Alla arter kommer från Afrika.

Dessa djur har dock nått andra delar av världen som livsmedel eller fiskbete. Dess kött, liksom andra sniglars, är högt värderat i många länder.

På grund av illegal handel med arten utanför deras ursprungsmiljö, uppfödning för livsmedel och andra användningsområden anses den vanliga afrikanska jättelandsnäcka nu vara en invasiv, destruktiv art i till exempel USA, Argentina, Mexiko och Brasilien.

Dess glupande aptit, brist på naturliga rovdjur och förmågan att reproducera gör denna snigel till ett mycket farligt djur – både ekologiskt och ekonomiskt. Förutom att den attackerar lokala växtarter förstör de vuxna exemplaren grödor i blixtsnabbt tempo.

Å andra sidan är denna snigel värd för Angiostrongylus cantonensis, som är en parasitisk rundmask som orsakar eosinofil meningoencefalit (hjärnhinneinflammation) hos människor. Tyvärr är det också värd för många andra typer av parasiter som påverkar andra levande organismer.

På grund av alla dessa hot är detta djur helt förbjudet på platser där de riskerar att etablera sig som en invasiv art. Innehav av detta djur är förbjudet i regioner där det fortfarande inte finns några vilda populationer.

afrikanska jättelandsnäckan på gren

Skötsel av den vanliga afrikanska jättelandsnäckan i fångenskap

Skötseln av detta djur är komplicerad. Från det ögonblick du får hem ett eller flera exemplar måste du vara mycket uppmärksam på dem och se till att de inte förökar sig och att de inte är infekterade med parasiter.

Dessa djur lever i genomsnitt sex år, men de kan leva upp till tio. Därför måste du vara mycket säker på vad du gör innan du köper någon av dem. Dessa ryggradslösa djur kräver konstant temperaturkontroll och god hygien, och de lider ofta av många bakteriella sjukdomar.

Hur ska terrariet se ut?

Snäckskalet på den vanliga afrikanska jättelandsnäckan kan bli större än 25 centimeter i längd. Detta stora djur måste därför få bo i ett terrarium som inte får vara mindre än 20 liter.

Dessutom behöver dessa ryggradslösa djur ett jordsubstrat blandat med kokosfibrer. Dessutom bör du placera inslag av trä och kork i terrariet samt lerkrukor som sniglarna kan gömma inuti.

Det är inte någon idé att lägga till mer dekorativa detaljer, till exempel levande växter, eftersom sniglarna kommer att äta upp dem. Du måste desinficera allt material du placerar i terrariet mycket noggrant.

Miljöförhållanden

För att uppfylla de grundläggande miljöförhållandena måste du kontrollera temperaturen och luftfuktigheten varje dag. Om du inte gör det kommer djuret antingen att dö eller gå i dvala.

Angående temperaturen bör terrariet vara runt 25 °C. Detta djur kan dock överleva i temperaturer mellan 18,8 och 25,5 °C. Alla temperatur som ligger utanför detta optimala intervall kommer att ha en negativ effekt på dina husdjur.

Vidare är luftfuktigheten mycket viktig. Du måste spraya underlaget varje dag för att hålla det fuktigt. Du måste dock se till att du inte övervattnar det. Överdriven frukt kommer att öka förekomsten av patogener som kan skada djuret.

Sniglar kräver denna fukt för att undvika uttorkning och potentiella problem med snigelskalet. Om du använder en värmekälla för att hålla temperaturen på rätt nivå måste du spraya oftare. Du måste också komma ihåg att denna apparatur alltid måste vara placerad utanför terrariet.

Å andra sidan, om underlaget är för fuktigt, även om du inte sprayar det varje dag, kan du ha ett problem med ventilationen. Att installera en liten fläkt eller nätlock kan dock hjälpa.

Vad ska du mata den vanliga afrikanska jättelandsnäckan med?

Den vanliga afrikanska jättelandsnäckan är en allätare. Med andra ord kommer den att äta nästan allt. Ändå är det bäst att mata de vuxna exemplen i fångenskap med färsk frukt och grönsaker. Du kan placera födan direkt i terrariet på underlaget.

Det är viktigt att du inte lämnar mer än mat för två dagar i taget i terrariet eftersom den annars kan ruttna. Det är bäst att bara ge små portioner för att förhindra att detta händer.

Slutligen är det en bra idé att placera en reptilvattenautomat i terrariet. Även om sniglar får allt vatten de behöver genom maten, är det bäst att de inte bara förlitar sig på detta. Dessutom är det mycket viktigt att du placerar en kalcium- eller mineralsten inuti terrariet. Sniglar behöver detta mineral för att hålla sitt snigelskal i gott skick.

Fortplantning

Två vuxna sniglar reproducerar sig i princip alltid om de befinner sig i samma terrarium. Sniglar är hermafroditiska djur, vilket betyder att de har både manliga och kvinnliga könsorgan.

Ett enda exemplar av afrikansk jättelandsnäcka kan lägga i genomsnitt 1 200 ägg per år. De är stora, gula i färgen och de kommer att vara nedgrävda i substratet. När detta händer är det bäst att göra sig av med dem genom att frysa dem eller torka ut dem.

Det är oerhört viktigt att kontrollera reproduktionen av dessa djur. De förstör grödor och natur när de rymmer eller blir utsläppta.

afrikanska jättelandsnäckan på hand

Som du har sett är det lite svårt att rekommendera denna typ av snäcka som husdjur. Intresserade personer bör bara överväga att skaffa en av dessa stora sniglar på platser där det är lagligt att importera dem. Dessutom måste varje ägare läsa på om exotiska djur och deras behov.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Lär känna nakensnäckan – havets juvel
My Animals
Läs det My Animals
Lär känna nakensnäckan – havets juvel

En fascinerande varelse i våra vatten är nakensnäckan. Trots sin ringa storlek har denna havets juvel ett mycket imponerande försvarssystem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Franco Gonzáles, N. (2018). Plan de Prevención, Control y Manejo (PPCM) de Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) en la Jurisdicción CAR. Dirección de Recursos Naturales, Grupo de Biodiversidad.
  • McLeod, L. (October, 2019). The Caring and Keeping of Giant African Land Snails. The Spruce Pets. Disponible en: https://www.thesprucepets.com/giant-african-land-snails-achatina-spp-1237228
  • Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Boletín Oficial del Estado. España.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.