Kognitiva förmågor hos papegojor: intelligenta fåglar

Det är tydligt att kråkfåglar är mycket smarta fåglar. Men det finns också många arter av papegojor som utmärker sig för sina fantastiska kognitiva förmågor.
Kognitiva förmågor hos papegojor: intelligenta fåglar

Senaste uppdateringen: 10 januari, 2021

Vi vet att kråkfåglar är mycket smarta, men det finns också många arter av papegojor som utmärker sig för sin intelligens. I många fall kan man jämföra nivån på kognitiva förmågor hos papegojor med primater. Detta trots att deras kognitiva förmågor är lägre än de hos ett tvåårigt barn. Men när de presenterade samma tester för papegojor, primater, apor och små barn, så presterade dessa bevingade djur faktiskt bättre än apor och på ungefär samma nivå som schimpanser.

Papegojor har fantastiska kognitiva förmågor och kan lösa problem

Det logiska eller kausala resonemanget är förmågan att lösa problem och dra slutsatser. Papegojor lär sig också av fakta och etablerar relationer av orsak och verkan sinsemellan. Det finns många sätt att mäta denna typ av resonemang hos djur. De jämförande studierna mellan papegojor, apor och primater krävde till exempel många olika tester.

Några av de test där papegojor utmärkte sig i de olika experimenten var:

  • Att välja mellan flera trådar och dra i den tråd som hade ett pris
  • Använda verktyg eller gissa rätt under ett spel med snäckskal.

Det här är de test där man måste etablera inlärning av orsak och verkan för att få en belöning.

Papegoja äter från någons hand.

Hjärnan hos papegojor förklarar deras kognitiva förmågor

Papegojor har, precis som primater, en högt utvecklad region i hjärnan som förbinder cortex med lillhjärnan. Hos fåglar kallas denna region “medial spiriform nucleus“. Hos papegojor är detta område ungefär två till fem gånger större än hos andra fåglar. Allt trots att deras hjärnor inte är så stora.

Den ekvivalenta zonen i däggdjur är hjärnbryggan, som är större hos människor och primater än hos andra däggdjur.

Man tror att de neurala vägar som förbinder cortex med lillhjärnan spelar en viktig roll för att kontrollera komplexa beteenden. Detta kan vara anledningen till papegojornas överraskande goda kognitiva förmågor.

Förstår papegojor vad de säger?

Tack vare organet syrinx kan dessa fåglar imitera ljud. Men förstår de faktiskt vad de säger? Tack vare nya upptäckter om papegojors intelligens tror forskare inte att dessa djur kan duplicera ett ljud utan att lära sig något. Kan papegojor då lära sig ljud och hantera dem baserat på specifika kriterier?

Papegojor lever i grupper och kommunicerar med olika ljud i sin naturliga miljö. Varje grupp (och till och med varje avelspar) har sin egen distinkta dialekt och en hel loggbok av ljud med subtila modifieringar för varje situation.

Det mest intressanta är att papegojorna lär sig dessa ljud. Det vill säga ljuden är inte medfödda hos ungarna. I själva verket kommer de senare att lära sig “tal” från sina adoptivföräldrar, om de flyttar från ett bo till ett annat. Papegojor känner igen varandra genom att associera vissa ljud. Det är som om varje individ hade ett för- och efternamn.

Denna förmåga att använda ljud, tillsammans med sin intelligens, avslöjar att papegojor har fantastiska kognitiva förmågor.

Gråjakon Alex

Detta fall är ett bra exempel för att uppskatta papegojornas kognitiva förmågor. Alex var en gråjako och hans vårdnadshavare, psykologen Irene Pepperberg, utbildade och tränade Alex i 3o år. Den gråa papegojan lärde sig 100 olika ord under dessa år och kan även skilja färger, former, material och mängd, från ett upp till sex.

Grå papegoja äter en bit morot.

Den speciella papegojans intelligens jämfördes med en femårig pojkes. Alex träning bestod av många repetitioner och associationer, tack vare vilka han kunde identifiera formen, materialet och färgen på ett föremål som visades för honom. Men vi undrar fortfarande om Alex faktiskt kunde förstå och använda alla orden han använde för att kommunicera med människor.

Det finns fortfarande mycket att lära sig om djurs intelligens och alla hemligheter denna medför. En sak är dock klar, det finns många arter med fantastiska kognitiva förmågor. Således måste vi respektera integriteten hos varje levande varelse och behandla dem som vi vill bli behandlade.

Detta kanske intresserar dig
Förstår papegojor vad de säger? Vi reder ut denna fråga
My AnimalsLäs det My Animals
Förstår papegojor vad de säger? Vi reder ut denna fråga

Förstår papegojor vad de säger eller upprepar de bara vad de hör? Vi ska försöka reda ut svaret på denna fråga i dagens artikel.  • Krasheninnikova, Anastasia & Berardi, Roberta & Lind, Mari-Ann & O’Neill, Laurie & von Bayern, Auguste. (2019). Primate cognition test battery in parrots. Behaviour. 156. 721-761.
  • Gutiérrez-Ibáñez, C., Iwaniuk, A.N. & Wylie, D.R. Parrots have evolved a primate-like telencephalic-midbrain-cerebellar circuit. Sci Rep 8, 9960 (2018).
  • Virginia Morell. Behavioral Ecology: Why Do Parrots Talk? Venezuelan Site Offers Clues, Science 333: 398-400, 22 July 2011. 
  • Alex, the parrot.