12 fiskar för nybörjare

Vill du ha ett sötvattensakvarium men vet inte var du ska börja? Oroa dig inte. Här visar vi dig 12 tåliga och vackra arter som passar för ditt första akvarium beroende på dess storlek.
12 fiskar för nybörjare
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du någonsin funderat på att ha ett akvarium? Sötvattensakvarier bidrar med lika delar frid och kunskap till hemmet. Det är ett nöje att observera fiskarna som skapar ett riktigt ekosystem, och du lär dig också mycket om dynamiken i de olika vattenmassorna genom att kontrollera deras kemiska parametrar. Lär dig mer om idealiska fiskar för nybörjare i dagens artikel.

Att sköta om ett akvarium kan antingen vara en mycket enkel eller en mycket svår uppgift, beroende på vilka arter du väljer och vilken typ av ekosystem du vill imitera. I följande artikel visar vi dig 12 fiskar för nybörjare som är lätta att ta hand om. Missa inte detta!

1. Fiskar för nybörjare: Guppy (Poecilia reticulata)

Guppy är en typisk sötvattenfisk och en idealisk fisk för nybörjare. Honorna är gråfärgade med bländande färger på stjärten och når en längd på 3 till 6 centimeter. Hanarna når knappt 3,5 centimeter i maxlängd, men de har några av de vackraste stjärtarna i hela djurriket.

Deras förväntade livslängd är 2 år och de är mycket fredliga djur som utan problem kan blandas med andra sötvattensarter med samma miljökrav. Akvariet måste ha en kapacitet på minst 40 liter, men kom ihåg att varje exemplar du lägger till ökar behovet på akvariets storlek med ytterligare 5 liter.

 • Temperatur: Mellan 20 till 28 ºC, men den idealiska vattentemperaturen är 25 ºC.
 • pH: Mellan 7,0 till 8,0.
 • Storlek på akvariet: Minst 40 liter för cirka 5 fiskar. För en större grupp är det bättre med 150 liter.
Guppy.

2. Molly (Poecilia sphenops)

Dessa fiskar tillhör samma släkte som guppy, men är något större. Hanarna blir upp till 6 centimeter långa, medan honorna kan bli upp till 10 centimeter långa. Deras könsdimorfism slutar inte här, eftersom hanarna är mycket smalare, har större fenor och har en gonopod – som används vid parning.

 • Temperatur: Dessa fiskar tål ett relativt brett intervall, men helst bör vattnet vara mellan 24 till 26,7 °C.
 • pH: Mellan 6,7 till 8,5.
 • Storlek på akvariet: Minst 40 liter. De kan leva utmärkt tillsammans med guppyn och andra sötvattenfiskar, men akvariet måste ha växter och vara så naturligt som möjligt.
Ett par mollyfiskar.

3. Zebrafisk (Danio rerio)

Detta djur är en annan idealisk fisk för nybörjare, eftersom den har ett bländande utseende och minimala krav. Det är en liten fisk, 1,8 till 3,7 centimeter lång, som framför allt utmärker sig med sina fem framträdande blåaktiga ränder som löper horisontellt över kroppen.

Den enda komplikationen med den här arten är att de är fiskar som lever i stim. Därför kan inte alla typiska beteendemönster hos zebrafiskar upptäckas om man inte har ett stort antal exemplar i akvariet. Som en allmän regel bör minst fem zebrafiskar hållas i akvariet så att de inte blir deprimerade och dör.

 • Temperatur: Den ideala vattentemperaturen är mellan 17 till 24 °C, men den här fisken kan också anpassa sig till mycket varmare vatten.
 • pH: Mellan 6,0 till 8,0.
 • Storlek på akvariet: En liten grupp kan klara sig i ett akvarium på 20 liter en tid, men det är inte idealiskt. Med en kapacitet på 100 liter eller mer kan du ha ett stim med mer än 10 exemplar.
En zebrafisk.

4. Kampfisk (Betta splendens)

Kampfisken är också en av de mest lämpliga fiskarna för nybörjare, men den föreställning som folk har om denna art är mycket felaktig. Dessa djur kan inte leva i små akvarier, liksom de inte klarar sig bra i ett akvarie som inte har någon värmare eller något filtersystem. De är mycket tåliga djur, men inte oövervinnliga.

Dessutom måste man ta hänsyn till att dessa fiskar är extremt aggressiva och territoriella. Två hanar som lever tillsammans dödar varandra omedelbart och hanarna trakasserar ständigt honorna. Därför är det aldrig tillrådigt att hålla mer än ett exemplar av denna art i akvariet.

 • Temperatur: Den ideala temperaturen är 26 ºC. Temperaturer under 22 ºC kan äventyra fiskarnas liv.
 • pH: Mellan 4,0 till 7,0. Kampfiskar är extremt tåliga tack vare sin förmåga att överleva i vatten med mycket varierande pH och hårdhet.
 • Akvarium: 20 liter per fisk. Den bör inte blandas med andra fiskar, såvida de inte lever på botten av akvariet.
Kampfisk.

5. Vanlig pleco (Hypostomus plecostomus)

En vanlig pleco är en utmärkt bottenlevande fisk och en bra naturlig rengöringsfisk, eftersom den livnär sig på de alger som finns i akvariet. Det är en mycket tålig art som sporadiskt livnär sig på växtdelar, avfall och kräftdjur. I motsats till vad många tror måste du mata dem med specifika piller, eftersom alger bara är en del av deras diet. Låt pillren helt enkelt falla till botten av akvariet.

Den enda komplikationen med denna fisk för nybörjare är den storlek som den uppnår. Ett vuxet exemplar blir lätt 30 centimeter lång, så den bör endast hållas i akvarier eller dammar som har en stor kapacitet.

 • Temperatur: Från 22 till 30 °C.
 • pH: Mellan 6,5 till 7,5.
 • Storlek på akvariet: Dessa fiskar bör hållas i akvarier på 500 liter eller större. De är idealiska för akvarier innehållandes mycket stora arter och för fiskdammar.
En annan bra fisk för nybörjare.

6. Påfågelciklid (Astronotus ocellatus)

Detta är otvivelaktigt en av de mest imponerande, vackraste och mest tåliga sötvattenfiskarna i världen. Påfågelciklidens beteende, egenskaper, och orange-svarta färger får alla ägare att bli förälskade i dem. Dess storlek kan dock vara en mycket stor nackdel. Tänk på att vissa exemplar når en längd på 50 centimeter och en vikt på 1,6 kilo.

Dessa aggressiva och territoriella fiskar kan leva upp till 20 år med rätt skötsel. Dessutom brukar de leva utan att ha alltför många problem med andra stora passiva fiskar. Varje liten fisk i akvariet blir dock deras mellanmål.

 • Temperatur: Mellan 23 till 27 ºC. Exemplar har dock hittats i mycket kallare vatten.
 • pH: Mellan 6,0 till 8,0, med ett idealvärde på 7,2.
 • Storlek på akvariet: Det idealiska är 250-280 liter för en enda påfågelciklid. Dessa fiskar kan hållas i grupper, men på grund av deras territorialitet måste akvariets storlek ökas väldigt mycket när man har mer än två exemplar.
En bra fisk för nybörjare.

7. Neontetra (Paracheirodon innesi)

Neontetra är en annan idealisk fisk för nybörjare. Den är mycket liten och lämpar sig för små akvarier. Dess kropp är spolformig och den har en genomsnittlig längd på 1,5 centimeter. Den utmärker sig med sin halvgenomskinliga färg och sina bländande fosforblå-rödaktiga toner.

Liksom danio (zebrafiskar) lever dessa fiskar i stim och deras beteendemönster är mycket tydligare när flera exemplar hålls i akvariet. Man bör hålla minst sex fiskar per akvarium, men den ideala storleken på ett stim är 12 eller fler.

 • Temperatur: Mellan 20 till 28 °C, men den ideala vattentemperaturen är i genomsnitt 24 °C.
 • pH: Mellan 4,0 till 7,5. De är fiskar som är mycket motståndskraftiga mot miljövariationer.
 • Storlek på akvariet: För en liten grupp kan ett akvarium på 30-40 liter räcka till. Ett idealiskt stim med 15 individer behöver dock ett 80-liters akvarium.
En färgad fisk.

8. Corydoras-släktet

Corydoras-släktet omfattar några av de mest effektiva och lättskötta akvarierengörarna. De lever i grupper om 4 till 5 exemplar, varav de flesta är ganska små – mellan 3 till 12 centimeter – och rengör akvariebottnarna mycket effektivt. De är mycket tåliga fiskar, men du måste vara försiktig så att du inte har dem i akvarier med vassa bottensubstrat.

 • Temperatur: Helst 26 ºC, även om vissa arter tål mycket lägre temperaturer.
 • pH: Helst mellan 7,0 till 8,0.
 • Storlek på akvariet: Ett 40-liters akvarium kan rymma 2 eller 3 exemplar, men de lever mycket bättre i stora akvarier. Kom ihåg att de föredrar sandiga och finkorniga bottensubstrat, eftersom det gör det möjligt för dem att gräva efter föda.
En corydora.

9. Kilfläcksrasbora (Trigonostigma heteromorpha)

Kilfläcksrasbora är den mest kända representanten för släktet Rasbora och en av de mest lämpliga fiskarna för nybörjare. Det är en liten art med matta koppartoner och en triangulär fläck som löper från mitten av ryggen till stjärten, vilket gör den mycket karakteristisk. De lever i stim, så det bör finnas minst 5 exemplar i akvariet.

 • Temperatur: Från 24 till 27 ºC.
 • pH: Mellan 6,8 till 7,8.
 • Storlek på akvariet: Som vanligt i den här listan rekommenderas en minsta volym på 40 liter för en liten grupp av kilfläcksrasbora.
En annan fisk för nybörjare.

10. Guldfisk (Carassius auratus)

Guldfisken är en av de bästa nybörjarfiskarna, och den säljs ofta i djuraffärer. Exemplaren växer inte efter akvariets storlek och kan inte heller leva i en glasskål. De är tåliga djur, men liksom kampfiskar kräver de ett minimum för att överleva.

Denna art når en betydande storlek, en vuxen fisk blir lätt 15 centimeter i en glasskål och upp till 40 centimeter i ett akvarium, beroende på sort. De producerar mycket avföring i en mycket snabb takt, så ett stim med guldfiskar kräver ett mycket kraftfullt filter i akvariet.

 • Temperatur: Mellan 20 till 24 ºC, även om denna art tål mycket lägre temperaturer utan att bli sjuk. Därför är det den enda fisken på hela listan som kan betraktas som kallvattenfisk.
 • pH: Mellan 6,8 till 7,8.
 • Akvariestorlek: Varje guldfisk behöver minst 40 liter för att leva och ytterligare 40 liter måste adderas för varje ytterligare exemplar i akvariet. En grupp på tre fiskar behöver därför cirka 120 liter vatten.
En guldfisk.

11. Tigerbarb (Puntius tetrazona)

Detta är ytterligare en art som lever i grupper, men i det här fallet är den något större än de andra medlemmarna på den här listan. Tigerbarben kan bli 7,5 centimeter lång i sin naturliga miljö, men i fångenskap brukar den inte bli längre än 5 centimeter. Den utmärker sig genom sin gula bakgrundsfärg och de horisontella ränderna som löper längs kroppen.

Som de stimfiskar de är bör de hållas i grupper med minst 6 medlemmar. I vilket fall som helst är det ideala antalet cirka 12 exemplar i akvariet, precis som för andra redan nämnda arter.

 • Temperatur: Temperaturen bör ligga mellan 25 till 28 ºC.
 • pH: Mellan 6,0 till 8,0.
 • Storlek på akvariet: Eftersom de är större fiskar än neontetra och kilfläcksrasbora behöver de mer vatten i akvariet. En grupp på 5 kan hållas i ett 80-liters akvarium, men det ideala är att öka akvariets storlek till 150 liter och ha en grupp på 12 exemplar.
En annan bra fisk för nybörjare.

12. Svärdbärare (Xiphophorus hellerii)

Vi avslutar den här artikeln med en art som liknar en molly, men som har vissa speciella egenskaper. Dessa fiskar för nybörjare är av medelstorlek, där hanarna når ungefär 14 centimeter i total längd och honorna 16 centimeter. Könsdimorfismen är mycket tydlig, eftersom hanarna har en mycket lång spets på stjärtfenan.

 • Temperatur: De klarar sig bra i ett intervall på mellan 22 till 28 ºC, men det är bäst att hålla en genomsnittlig temperatur på cirka 25 ºC.
 • pH: Mellan 7,0 till 8,4.
 • Storlek på akvariet: För ett par fiskar krävs ett akvarium med en minsta kapacitet på 40 liter. Dessa fiskar lever dock bra tillsammans med andra arter och kan hållas i stora gemensamma akvarier.
Svärdbärare.

Avslutande kommentarer

Vad tycker du om dessa nybörjarvänliga fiskar? Som du kan se har de flesta liknande krav: ett akvarium på minst 40 liter, tropiska temperaturer och ett standard pH-värde. Vissa av de fiskar som nämns här kan hållas tillsammans, men andra kräver eget utrymme och mycket speciella förhållanden.

Till exempel kan påfågelciklider och plecofiskar bli mycket stora, medan kampfiskar är mycket små men aggressiva och territoriella. Varje art har sina egenheter, så om du har några frågor, oroa dig inte – fråga experterna!

 

Detta kanske intresserar dig
Hur lyser man upp ett akvarium?
My Animals
Läs det My Animals
Hur lyser man upp ett akvarium?

Hur man lyser upp ett akvarium är avgörande för vegetationens och fiskarnas livskvalitet. Lär dig att lysa upp ett akvarium på ett bra sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kalueff, A. V., Gebhardt, M., Stewart, A. M., Cachat, J. M., Brimmer, M., Chawla, J. S., … & Schneider, and the Zebrafish Neuroscience Research Consortium, H. (2013). Towards a comprehensive catalog of zebrafish behavior 1.0 and beyond. Zebrafish, 10(1), 70-86.
 • Nanda, I., Feichtinger, W., Schmid, M., Schröder, J. H., Zischler, H., & Epplen, J. T. (1990). Simple repetitive sequences are associated with differentiation of the sex chromosomes in the guppy fish. Journal of Molecular Evolution, 30(5), 456-462.
 • Strauss, R. E. (1985). Evolutionary allometry and variation in body form in the South American catfish genus Corydoras (Callichthyidae). Systematic Zoology, 34(4), 381-396.
 • Soliman, S. A., Kamal, B. M., Abuo-Elhmad, A. S., & Abd-Elhafeez, H. H. (2020). Morphological and histochemical characterization of the dermal plates of pleco (Hypostomus plecostomus). Microscopy and Microanalysis, 26(3), 551-566.
 • Vu, T. D., Iwasaki, Y., Shigenobu, S., Maruko, A., Oshima, K., Iioka, E., … & Okada, N. (2020). Behavioral and brain-transcriptomic synchronization between the two opponents of a fighting pair of the fish Betta splendens. PLoS genetics, 16(6), e1008831.
 • Saekhow, S., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., & Sae-Khoo, H. (2018). Minimal water volume for intensively producing male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Fish physiology and biochemistry, 44(4), 1075-1085.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.