4 typer av bottensubstrat för akvarier

Typen av bottenskikt för akvarier bestämmer till stor del ekosystemets fysikalisk-kemiska egenskaper. Rätt substrat beror på arten som lever i akvariet.
4 typer av bottensubstrat för akvarier
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När man bygger och inreder ett akvarium är det många som har en mängd frågor om rätt typ av bottensubstrat för akvarier. Vilket är det bästa bottenskiktet för just ditt akvarium? Kommer det att täppa igen filtersystemet? Kan växter leva i det? Kommer den här typen av småsten att vara skadlig för fisken? Är det ens nödvändigt att ha ett bottensubstrat?

Dessa, och en myriad av andra frågor, kan uppstå när man väljer den bästa typen av bottensubstrat för akvarier. Nedan kommer vi att berätta om de vanligaste typerna av substrat. Vi förklarar också användningen och problem som kan uppstå med vart och ett av dem.

1. Bottensubstrat av sand för akvarier

Sandiga bottensubstrat är ett av de vanligaste bottenskikten, speciellt i kombination med grus, småsten eller större stenar. Du kan köpa sandsubstrat kommersiellt i olika storlekar. Tyvärr kan sorter som är mycket trevliga ha flera nackdelar:

  • De blir lätt alltför komprimerade, vilket kan skapa små syrefria fickor där anaeroba bakterier som är skadliga för fisk växer.
  • För hård packning förhindrar rotutveckling i levande växter. Dessutom är alla typer av sand näringsfattiga, så inga sandsubstrat är bra för växter.
  • Om en fisk rör upp mycket fin sand kommer den att ligga kvar i vattenpelaren länge på grund av den låga vikten.
  • Om du inte har djur som kan röra om i sanden bör man göra detta manuellt för att förhindra att det uppstår fickor utan syre.

En av de största fördelarna med sand är att när den packas så förhindrar den att avfall eller mat som inte har ätits går förlorad genom bottenlagret och allt blir kvar på ytan.

Samtidigt finns det fiskar som behöver en sandbotten. Corydoras, till exempel, har mycket känslig hud och älskar att äta från akvariets botten. Av denna anledning är det viktigt att ett akvarium med en fisk av den här arten har ett sand- eller gruslager utan vassa kanter.

En Cardisoma armatum på sandgolvet i ett akvarium.
En krabba som Cardisoma armatum trivs på ett sandigt bottenskikt.

2. Grus och småsten

Grus är kanske den mest använda typen av substrat i akvarievärlden. Den finns i en mängd olika storlekar och färger, från fosforescerande till mer naturligt utseende.

Den valda färgen medför ingen nackdel, så länge vattnet håller alla parametrar inom det optimala intervallet och fisken är väl utfodrad.

Liksom med sand kan även storleken på småsten eller grus variera. Valet mellan det ena eller det andra kommer enbart att bero på vilken typ av fisk som lever i akvariet.

Guldfiskar tenderar till exempel att tugga på bottenlagret och om grusbitarna är lika stora som munnen kan de svälja dem av misstag och kvävas. Fisken kommer att dö som ett resultat.

Å andra sidan kan många fiskar som tillbringar dagen med att äta mat och skräp på botten få delar av kroppen skadade av vasst grus. Skadorna kan bli infekterade och hota djurets liv.

Det betyder inte att grus är dåligt för akvariet, tvärtom. Man bör helt enkelt välja det korrekt baserat på vem som ska bo i akvariet. För att göra detta måste du vara mycket välinformerad om vilken typ av behov som djurarten du vill introducera i akvariet har.

Grus är till skillnad från sand ett bra bottenlager för vissa typer av växter, som lätt kan fästa på småstenen. Även om klyftorna mellan stenarna är en källa till ackumulering av avfall, är grus lätt att rengöra.

Det bästa man kan göra är att ha en grussug och med jämna mellanrum gå igenom bottensubstratet grundligt för att undvika spridning av potentiellt skadliga bakterier.

bottensubstrat för akvarier
Välj bottensubstrat till dina akvarier beroende på de arter som du vill ska leva i dem.

3. Specialiserat bottensubstrat för akvarier

Bottensubstraten vi har titta på hittills – sand och grus – är inerta. Det gör att de inte förändrar akvarievattnets fysikalisk- och kemiska egenskaper alls. Specialiserade bottenskikt är å andra sidan de som ger vattnet vissa egenskaper eller ändrar dem. Bland dem hittar vi följande:

  • Aragonit: Denna typ av substrat har förmågan att förhindra eller reglera förändringar i vattnets pH-nivå. Det gör också vattnet hårt, så det rekommenderas endast för akvarier med bräckt vatten eller ett för afrikanska ciklider.
  • Vermikulit: Detta bottenskikt är bra när du vill ha ett akvarium med många levande växter, då det är rikt på kalium och magnesium.
  • Torv: Detta substrat sänker akvariets pH-värde kraftigt, så fisken som lever i det bör trivas bra i surt vatten. Det är ett mycket bra substrat för växter, men det släpper ut mycket kväve som är giftigt för fiskar och gör vattnet väldigt smutsigt.

Specialiserade substrat är bäst för de erfarna akvaristerna som letar efter något slags specifikt resultat i akvariet. Det är bäst att börja med ett inert bottenskikt eller inget bottenskikt alls.

bottensubstrat för akvarier
Inerta bottensubstrat påverkar inte egenskaperna på vattnet i akvariet.

4. Bart akvarium

Det stämmer att du kan sätta upp ett akvarium utan något bottensubstrat alls! Som alla bottenlager har ett akvarium utan substrat också sina för- och nackdelar. Den största nackdelen är till exempel att man inte kan introducera några fiskar eller djur som gillar att leva livet längst ner i akvariet.

Att inte ha något bottensubstrat gör det mycket lättare att rengöra botten manuellt. Det kommer dock inte att ske någon spridning av nyttiga bakterier i akvariet, och alla parametrar måste man därför justera manuellt.

Det är sant att de flesta dessa fördelaktiga bakterierna kommer att finnas i filtret, men en stor del av dem växer också på akvariets botten. Utan substrat är detta inte möjligt.

Samtidigt brukar akvarier med en bar botten vara mindre attraktiva och dessutom kan många fiskar bli stressade av att se reflektionen på botten. I allmänhet är denna typ av akvarium reserverad för uppfödningsanläggningar eller medicinska områden, när en fisk har problem och behöver ta medicin.

Ett tomt glasakvarium
Det finns många olika alternativ när det kommer till att inreda ett nytt akvarium.

Alla bottensubstrat – och även avsaknaden av ett sådant – kan vara både bra och dåliga. Det bästa sättet att välja underlag är att göra efterforskningar och läsa på om de djur du vill ha i akvariet. Om du gör detta är det väldigt svårt att göra fel.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:

Detta kanske intresserar dig
4 idealiska bottenlevande fiskar för ditt akvarium
My Animals
Läs det My Animals
4 idealiska bottenlevande fiskar för ditt akvarium

En grupp fiskar som kan vara riktigt användbara för att hålla ditt akvarium rent är bottenlevande fiskar. I den här artikeln berättar vi mer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.