7 Kuriosa om papegojfisken

Papegojfiskar är ett av de mest spektakulära havsdjuren i världen. Visste du att vissa av dem täcks av ett lager skyddande slem varje natt?
7 Kuriosa om papegojfisken
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Haven är lika vidsträckta som de är mystiska. I dagsläget kan man inte ange någon exakt siffra för den biologiska mångfalden i de marina ekosystemen, men enligt professionella källor tror man att det finns mer än 33 600 fiskarter i världen. En av de mest fascinerande och märkliga är papegojfisken.

Denna strålfeniga fisk sticker ut med sin storlek, sina färger och sina vanor, experter anser nämligen att den aktivt deltar i bioerosionen av marina ekosystem och utför oersättliga funktioner. Om du vill veta mer om papegojfisken och dess släktingar kan du fortsätta läsa och upptäcka 7 kuriositeter om dem.

1. Termen “papegojfisk” omfattar många arter.

Om vi hänvisar till en “papegojfisk” på ett allmänt plan pratar vi faktiskt om 95 arter med gemensamma egenskaper som tillhör familjen Scaridae.

Den kanske vanligaste papegojfisken inom detta taxon är den vanliga papegojfisken (Scarus psittacus). Den tillhör släktet Scarus, som omfattar 52 av de papegojfiskarter som är utspridda i världens olika hav. Hursomhelst finns det många besläktade djur som man kan kalla “papegojfiskar” på grund av deras gemensamma egenskaper och vanor.

De många varianterna av papegojfiskar är uppdelade i 9 släkten, som alla ingår i familjen Scaridae.

2. En grupp tropiska arter

En av de mest kända egenskaperna hos papegojfisken är att den är ett mycket tropiskt djur. Oavsett vilken art vi pratar om hittas de alla främst i de varma vattnen i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet. Scarus ghobban är undantaget som bekräftar regeln, den har vågat sig på att kolonisera Medelhavet och Röda havet.

Känner du till kuriosa om papegojfisken?

3. En vanlig fisk i korallrev

Papegojfiskar är otvetydigt förknippade med korallrev, vilket framgår av Animal Diversity Web. Dessa djur är oerhört viktiga i det nämnda ekosystemet, eftersom de äter makroalger som annars skulle konkurrera med de korallbildande arterna om utrymme och resurser.

Detta förhållande är paradigmatiskt, eftersom studier har visat att vissa fiskarter inom denna grupp också äter levande koraller. Dessa djur möjliggör sannolikt att reven växer tack vare sitt selektiva växtätande, men kontrollerar också koralltillväxten till följd av direkt rovdrift.

4. En ovanlig diet

När vi nu talar om papegojfiskens arbete med biologisk kontroll får vi inte glömma att nämna dess egenhetet vad gäller föda. De flesta papegojfiskar är växtätande djur som livnär sig på litofila alger som växer på stenarna i kustnära geografiska formationer. De kan skrapa bort sediment tack vare sin beniga “näbb”.

Arten Bolbometopon muricatum är undantaget som bekräftar regeln, denna papegojfisk livnär sig på levande koraller. Polyper är inte dess enda basföda (den äter inte enbart koraller), men de står för upp till 50 % av dess dagliga intag. Med undantag för detta fall uppskattar man att mindre än 1 % av djuren i denna familj äter koraller med avsikt.

5. Livslängden för papegojfiskar varierar.

De flesta papegojfiskar lever 5 år eller mindre, men även här finns det undantag. Bolbometopon muricatum sticker igen ut och slår rekord med en maximal livslängd på 20 år. Det är inte förvånande, eftersom det är den största arten i denna grupp. Den har en total längd på cirka 130 centimeter och en vikt på upp till 46 kilo.

6. Bioerosionskapacitet: en av de främsta kuriositeterna med papegojfiskar.

Termen bioerosion avser nedbrytning av hårda marina substrat genom påverkan från vissa levande varelser. Denna process kan utföras av blötdjur, marina annelider, svampar, kräftdjur, tagghudingar och naturligtvis fiskar. Papegojfisken är den viktigaste representanten för den sistnämnda gruppen, eftersom den tack vare sina växtätande vanor förändrar de ekosystem den lever i.

Papegojfisken utför mycket bioerosion. Den äter alger som sitter fast på stenar och använder sig av välutvecklade käkmuskler, tandpansar och en sorts kvarn i svalget för att mala materialet som den äter. Därigenom bearbetar de stenfragment till små partiklar som är lika stora som ett sandkorn.

Dessa fiskar beräknas orsaka mer än 1 000 kg erosion av aragonit i korallreven per år.

7. Vissa arter producerar ett speciellt slemskikt

Vissa arter av papegojfiskar, till exempel Scarus vetula, utsöndrar ett mycket speciellt slem genom munnen. Detta trögflytande material utsöndras på natten och skapar en slags skyddande “kammare” runt fiskens kropp, med ett par öppningar som tillåter vattenflöde. En papegojfisk tar i genomsnitt 30 minuter på sig att framställa detta lager och utsöndra det genom munnen.

Det utsöndrade slemmet luktar och smakar illa, och därför kan vi anta att det är en mekanism till skydd mot rovdjur. Det kunde också fungera som en slags ekokammare, eftersom det kunde göra det möjligt för dem att upptäcka vibrationer i vattnet när något utanför slemskiktet närmar sig djuret.

Därutöver söker papegojfiskar sin tillflykt i korallrevets steniga håligheter.

En papegojfisk i havet

Papegojfisken har många kuriositeter

Som du kan se är gruppen papegojfiskar en av de mest egendomliga fiskarna i världen. Dessutom är de ett av få marina djur som kan förändra miljön. Genom att äta alger med sina beniga näbbar omformar de ekosystemen i korallreven och förvandlar hårda stenar till sand.

Många av de nämnda arterna (t.ex. Scarus ghobban) har livskraftiga bestånd och riskerar inte utrotning. Andra varianter (till exempel Bolbometopon muricatum) är dock inte lika lyckligt lottade och deras situation är känslig på grund av överfiske. Det måste vara en prioritet att bevara dessa arkitekter i marina ekosystem.

 

Detta kanske intresserar dig
Allt om färg: 5 intressanta fakta om tropiska fiskar
My Animals
Läs det My Animals
Allt om färg: 5 intressanta fakta om tropiska fiskar

Fisk är anmärkningsvärda, de har funnits i mer än 450 miljoner år. I tusentals år har de anpassat sig för att överleva: så är fallet för tropiska f...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Scaridae Information, Animal Diversity web. Recogido a 25 de julio en https://animaldiversity.org/accounts/Scaridae/
  • Rotjan, R. D., & Lewis, S. M. (2006). Parrotfish abundance and selective corallivory on a Belizean coral reef. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 335(2), 292-301.
  • Hamilton, R. J., & Choat, J. H. (2012). Bumphead parrotfish: Bolbometopon muricatum. Springer.
  • Hamilton, R. J., Almany, G. R., Stevens, D., Bode, M., Pita, J., Peterson, N. A., & Choat, J. H. (2016). Hyperstability masks declines in bumphead parrotfish (Bolbometopon muricatum) populations. Coral Reefs, 35(3), 751-763.
  • Videler, H., Geertjes, G. J., & Videler, J. J. (1999). Biochemical characteristics and antibiotic properties of the mucous envelope of the queen parrotfish. Journal of fish biology, 54(5), 1124-1127.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.