De vanligaste sjukdomarna hos kampfiskar

De vanligaste sjukdomarna hos kampfiskar fungerar som en indikator på kvaliteten på deras boende. Ta reda på vilka de är och hur du kan förebygga dem.
De vanligaste sjukdomarna hos kampfiskar

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2022

Kampfiskar är kända för sin starka personlighet och aggressivitet och är en favorit bland akvariehobbyister. De är tåliga och friska djur så länge som man upprätthåller rätt förhållanden i deras akvarium. Om så inte är fallet är det troligt att du kan stöta på några av de vanligaste sjukdomarna hos kampfiskar.

Om du vill veta mer om dessa sjukdomar och hur du kan förebygga dem har du kommit till rätt ställe. Först och främst hittar du information om de grundläggande behoven hos denna fisk, följt av de sjukdomar som framkommer när du inte tar hand om dem på rätt sätt.

Kampfiskens grundläggande behov

Kampfisken eller den siamesiska kampfisken (Betta splendens) är en sötvattensart som tillhör familjen Osphronemidae . Den är hemmahörande i Thailand och Kambodja och dess genomsnittliga livslängd är 3 till 5 år.

Den äter huvudsakligen kött, i sin naturliga miljö äter denna fisk huvudsakligen insekter och larver som den hittar i vattnet. Ibland äter den också växtrötter, men dess diet får inte enbart baseras på dessa, eftersom de då drabbas av näringsbrist.

Det är mycket viktigt att noggrant välja akvariekamrater för kampfiskar; tänk också på att honor kan leva tillsammans om de har tillräckligt med utrymme, men hanar kan inte göra det. Det ideala scenariot är alltid att hålla varje exemplar ensamt, fastän människor har lyckats få fogliga arter, såsom guppy fiskar, att leva fredligt tillsammans med dem.

De är nyfikna fiskar som känner igen sina ägare och kräver omfattande miljöberikning för att förhindra att de blir frustrerade och deprimerade.

En kampfisk i en skål.

Akvarievattnet bör vara färskt och behandlas med klorinfria medel. Använd ett filter med lågt flöde och låt vattnet cirkulera i flera veckor innan du sätter kampfiskarna i det. Detta ger tid åt de bakterier som bryter ner ammoniaken i djurets avföring att föröka sig.

Vattentemperaturen bör ligga stabilt runt 26°. Den bör aldrig sjunka under 22° C. pH-värdet bör inte vara surare än 6,5, helst neutralt. En gång i veckan ska du byta ut 1/3 av akvarievattnet mot rent vatten och dagligen ta bort skräp från akvariets botten.

Vanliga sjukdomar hos kampfiskar

De grundläggande skötselråd som du just har läst om kommer att hjälpa dig att bättre förstå varför de vanligaste sjukdomarna hos kampfiskar uppstår. Ignorera dem inte, för det är viktigt att du känner till dem så att du kan se till att denna vackra fisk hålls frisk.

Columnaris

Columnaris är en svamp som förökar sig i kampfiskens mun och som frodas i akvarier och dammar. Den är lätt att upptäcka, eftersom vita bomullsliknande fläckar dyker upp runt djurets mun, bröstfena och så småningom över hela kroppen.

Orsakerna till denna svamp är relaterade till dålig vattenrening, filterproblem, för många djur eller att djuret blir stressat. Den förebyggs genom att hålla dessa miljöförhållanden under kontroll och genom god akvarierengöring.

Ödem

Detta är inte en sjukdom i sig, utan en reaktion på ett inre patologiskt tillstånd. Det kännetecknas av en svullen buk, små koniska utbuktningar på fjäll, bristande aptit och ett behov av att andas vid akvariets yta.

Ödem har flera orsaker, t.ex. parasiter, virus, undernäring eller bakterier. Detta syndrom uppträder när de patologier som orsakas av dessa ämnen fortskrider och kampfiskens allmänna tillstånd försämras.

Trasig eller fransig stjärt

Detta är en av de vanligaste sjukdomarna hos kampfiskar. Detta djurs tunna och böjliga fenor är mycket känsliga för vattenkvaliteten (vilket också gör dem till en bra hälsoindikator). När vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra är svansen tydligt trasig och fransig.

Gå omedelbart till veterinären, för om du låter symptomen utvecklas uppstår så småningom kallbrand och fisken kommer då att dö.

Även andra symptom uppstår vid denna sjukdom, såsom orkeslöshet och förekomst av vita fläckar och rodnad på fenornas kanter. Detta är dock ett tillstånd som går att upphäva med intensiv vattenbehandling, för att få tillbaka parametrarna till optimala värden.

Vita pricksjukan

Vita pricksjukan är en sjukdom som orsakas av en hudparasit, Ichthyophththirius multifilis. Det är en av de vanligaste sjukdomarna i akvarier och kan vara dödlig om den inte åtgärdas i tid.

Små vita prickar på fiskens fjäll är synliga med blotta ögat. Dessutom blir kampfiskarna nervösa och gnuggar sig mot föremål och akvarieväggar eftersom det kliar. Om sjukdomen fortskrider uppstår andningssvårigheter, aptitlöshet och slutligen döden.

Sepsis

Sepsis är en annan vanlig sjukdom hos kampfiskar. Det är ett generaliserat infektionstillstånd i kroppen på grund av en bakterieinfektion. När kampfisken drabbas av bakterier i vattnet beror det oftast på en kombination av stress (som sänker fiskens försvarförmåga) och dålig vattenskötsel.

Kännetecken på sjukdomen är röda fläckar över hela kroppen, bristande aptit och letargi.

Din veterinär ordinerar vanligtvis antibiotika och berättar hur du kan förbättra din miljön för din kampfisk. Ge inte någon medicin utan ett besök hos veterinären, eftersom det är svårt att beräkna den exakta dosen.

Sjukdom i simblåsan

Om du märker att din kampfisk simmar konstigt, inte håller balansen eller rör sig i sidled, beror det troligen på ett problem i simblåsan. Detta tillstånd beror vanligtvis på bakterieinfektioner och skador som uppstått under transport (eller från strider).

Detta tillstånd kräver att man flyttar djuret till ett grunt akvarium (där det rör vid bottnen) och behandlar vattnet med mediciner som en veterinär har ordinerat. Du bör också byta vatten dagligen om det är en smittande sjukdom.

Sjukdomar hos kampfiskar.

Alla fiskar är mycket beroende av förhållandena i sin vattenmiljö. Om någon av dessa sjukdomar dyker upp och du går till veterinären ska du därför se till att hen hjälper dig med alla nödvändiga aspekter för att skydda dina fiskars hälsa. På så sätt kan du luta dig tillbaka och njuta av dessa speciella varelsers besynnerliga personlighet.

 

Detta kanske intresserar dig
Varför är Siamesisk kampfisk så aggressiv?
My Animals
Läs det My Animals
Varför är Siamesisk kampfisk så aggressiv?

Kampfisken har ett aggressivt beteende som är viktigt med tanke på dess anpassningsförmåga, men varför är kampfisken aggressiv?  • Prapassorn, S. (1998). Disease and parasites of siamese fighting fish (Betta splendens Regan). In 15. RIT Annual Conference, Chiang Mai (Thailand), 12-14 Feb 1998.
  • Betta splendens (Siamese Fighting Fish). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 17 de noviembre de 2021, de https://animaldiversity.org/accounts/Betta_splendens/
  • Braddock, J. C., & Braddock, Z. I. (1955). Aggressive behavior among females of the Siamese fighting fish, Betta splendens. Physiological Zoology28(2), 152-172.