Holacanthus ciliaris: livsmiljö och egenskaper

Holacanthus ciliaris är en fisk som lever i korallrev och byter färg när den växer. Den livnär sig på svampdjur och andra ryggradslösa djur.
Holacanthus ciliaris: livsmiljö och egenskaper

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2022

Holacanthus ciliaris är en abborrartad fisk som lever i de varma reven i västra Atlanten. Ibland förväxlas den med holacanthus bermudensis, men dess utseende, även om det liknar, har en del uppenbara skillnader.

Förutom att ha den som en akvariefisk – vilket är uppskattat på grund av dess ljusa färger – konsumeras den som matfisk i några av de regioner där den bor. Om du vill lära känna denna fisk inom familjen pomacanthidae bättre så rekommenderar vi att du läser följande artikel.

Fysiska egenskaper

Precis som andra medlemmar i familjen har den här arten en kort, sidokomprimerad kropp, med en liten mun som har borstformade tänder. Rygg- och analfenorna bär ett långt filament som är mycket karakteristisk för denna art. Honorna uppnår könsmognad då de är 22 centimeter långa, och hanarna då de är 24 centimeter.

Under övergången från ung till vuxen bildas taggar på utsidan av fiskens kropp, vilka ökar i storlek när den tar sin slutliga form.

Färgningen i ungdomsstadiet skiljer sig från den vuxna. När de växer går dessa fiskar från en nyans av blått och gult till helt gulorange med lila-blå kanter, vilket är deras slutgiltiga färg. Detta gör det lätt att förväxla en ung med en fisk av en annan art.

Dessutom bör det noteras att holacanthus ciliaris kan para sig med holacanthus bermudensis. Den resulterande hybriden delar egenskaper hos båda arterna och är känd som Townsend’s Angelfish.

En gul holacanthus ciliaris.

Holacanthus ciliaris: beteende

Denna fisk kan hittas ensam, men det är vanligare att de lever i par som försvarar ett territorium bland korallerna. Ibland kan harem bildas av en hane med flera honor: 1 hane med 4 eller 5 honor.

När de observeras ensamma rör det sig vanligtvis om unga exemplar som ofta lever på grundare vatten. När de väl parats eller väljer ett vuxet territorium bosätter de sig där och försvarar det. De migrerar inte och i akvarier anses de vara extremt aggressiva djur gentemot andra arter.

Dessa fiskar antas kommunicera genom övergående färgförändringar. Deras sociala system är dock till stor del okänt.

Holacanthus ciliaris: livsmiljö

Holacanthus ciliaris bebor rev nära Florida, Bahamas och Mexikanska golfen. När de växer går de mogna exemplen från att bo i de grunda områdena i mangroverna till att bosätta sig i korallens djup. De klarar av att leva i ett stort intervall av salthalter, men inte mer än 70 meter under ytan.

Holacanthus ciliaris: föda

Denna art livnär sig främst på svampdjur. Maneter, koraller, plankton och alger ingår också i kosten. De unga fiskarna plockar parasiter från huden på andra fiskar och uppfyller därmed en symbiotisk funktion med diverse andra arter.

Holacanthus ciliaris: reproduktion

Vuxna djur lever permanent i parförhållanden. Befruktningen sker externt genom att släppa ut ägg och spermier i vattnet. Honan kan släppa 25 000 till 75 000 ägg per natt och upp till 10 miljoner ägg under en lekcykel.

Efter bara 20 timmar kläcks ynglen. De har inga ögon, fenor eller ens tarmar, så de livnär sig på sin äggula i cirka 48 timmar utan att göra någon form av rörelse.

Ynglen förvandlas inte till ungfisk förrän de är 3-4 veckor gamla, även om de sedan växer ganska snabbt. Holacanthus ciliaris uppvisar inte föräldravård, så avkomman är oberoende direkt från kläckningen.

Vård i akvarium

Dessa djur är svåra att sköta om i fångenskap och rekommenderas inte för oerfarna akvarister. De kräver ett stort akvarium, eftersom de är mycket territoriella fiskar och kan trakassera andra arter som lever med dem – särskilt fiskar av samma art. Om deras utrymme inte respekteras kommer de inte att tveka att tillgripa fysiskt våld.

Dessutom lider dessa fiskar mycket av stress under transport, vilket gör dem utsatta för infektioner och oförmögna att anpassa sig till akvariet och maten.

Även om det bor i rev rekommenderas det inte att hålla holacanthus ciliaris i ett korallakvarium i fångenskap: de vuxna exemplaren kan förstöra dem för att skapa ett bo. De bör inte heller installeras i akvarier med ryggradslösa djur, såsom polyper eller svampdjur, eftersom dessa är en del av kosten.

Utfodring i fångenskap bör främst ske i form av räkor i saltlake och mysis, kompletterat med tillskott som fisk, musslor och grönsaker. För att hysa ett par krävs ett marint akvarium med en minsta kapacitet på 800 liter.

Tillstånd

Denna art är i ett tillstånd av Least Concern. Även om dess population förblir stabil så är den inte fri från hot. Bland dess största faror är oavsiktligt fiske och skörd av resurser i dess livsmiljö. När korallrevet degenererar är alla arter som lever i det i fara, och holacanthus ciliaris är inget undantag.

Holacanthus ciliaris på havsbotten.

Holacanthus ciliaris fyller en viktig funktion i sitt ekosystem. Dessa vattenmiljöer håller en känslig balans och är svår att återhämta sig då den störs. Om du, trots vad du har läst här, vill äga en av dessa fiskar hemma så är det oerhört viktigt att vara ansvarig och se till att den inte har tagits från sin naturliga miljö.

Detta kanske intresserar dig

Symbiosen mellan korallrev och mikroskopiska alger
My Animals
Läs det My Animals
Symbiosen mellan korallrev och mikroskopiska alger

Idag tittar vi närmare på symbiosen mellan planetens fantastiska korallrev och mikroskopiska alger som täcker många ytor på havsbotten.