Hur lyser man upp ett akvarium?

Alltför mycket ljus i ett akvarium kan orsaka något som kallas fotoinhibition. Detta leder till att växter, alger eller cyanobakterier förlorar sin fotosyntesförmåga och slutar växa.
Hur lyser man upp ett akvarium?

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2021

Fiskar behöver inte bara bra mat och ett rymligt akvarium, utan även ett bra belysningssystem för att kunna reglera sina dagliga aktiviteter. Av denna anledning, och för att förbättra livskvaliteten för dessa varelser, måste vi lära oss hur man lyser upp ett akvarium på rätt sätt.

Fastän det låter enkelt så finns det många faktorer som man måste ta hänsyn till när man väljer belysning för ett akvarium. Därför är sådana saker som vilken typ av material lampan är tillverkad av, dess ljusstyrka eller intensitet mycket viktigt att tänka på när man skaffar dessa tillbehör. Lär dig hur du lyser upp ditt akvarium på ett bra sätt i den här artikeln.

Är det nödvändigt att lysa upp mitt akvarium?

Det kan verka som endast ett sätt att visa upp fiskarna, men i själva verket har belysningen en djupare funktion. Generellt sett behöver växtarter en viss mängd ljus för att växa och trivas. Dessutom reglerar fiskar också sina biologiska cykler enligt mängden ljus i omgivningen.

Även om akvariet står i ett område med naturligt ljus kan akvariets konstruktion hindra ljuset från att tränga in. Förutom att bristen på ljus gör att fiskarna inte kan framhäva sin färger ser omgivningen också lite tråkigare och mörkare ut, vilket kan påverka hela akvariets hälsotillstånd.

Hur ska jag lysa upp mitt akvarium?

Det mest effektiva sättet att lysa upp ett akvarium är att placera armaturer vid vattenytan eller på locket. Detta är inte bara ett påhitt, eftersom syftet är att simulera den naturliga belysningen av vattnet, som alltid är från topp till botten. Detta utgör dock ett problem, eftersom ju djupare akvariet är, desto svårare blir det att få ljus att nå botten.

Tillverkare av belysningsarmaturer har skapat mått som gör det möjligt att beräkna hur mycket ljus en viss armatur ger. Det finns för närvarande flera olika sätt att mäta belysningseffekt, så endast de mest populära och de som används mest i akvariemiljöer beskrivs i följande lista:

 • Effekt (watt): Detta är en parameter som alltmer faller bort. Enheten representerar den mängd energi som används, vilket förr var lika med belysningskapaciteten. Nya innovationer gör dock att vissa lampor förbrukar mindre el, men är effektivare vad gäller att avge ljus.
 • Kelvin (K): Detta är en måttenhet som delar in färgspektrum i varmt ljus (2200K-3500K), neutralt ljus (3500K-5000K) och kallt ljus (5000K-6500K). På ett annat sätt kan man säga att varmt ljus täcker gul-rödaktiga toner, kallt ljus täcker blå-grönaktiga toner och neutralt ljus är lika med “vitt” ljus.
 • Lumen: Detta mått avser mängden ljus som avges per sekund.
 • Lux: Denna term är förknippad med den föregående, eftersom den mäter hur mycket energi som når en yta per sekund.
 • PAR (fotosyntetiskt aktiv strålning): Detta är den mängd ljus som används för fotosyntesen. Detta värde är inriktat på att bedöma hur effektivt växter absorberar ljus.

Generellt sett är Lux och PAR de viktigaste värdena att ta hänsyn till när man köper en lampa. Det är dock inte alla tillverkare som tillhandahåller denna information, så Kelvin- och Lumenvärdena är fortfarande i användning för att standardisera produkter.

Hur lyser man upp ett akvarium?

Hur mycket ljus behöver ett akvarium?

Hur mycket ljus ett akvarium behöver beror helt och hållet på antalet djur, växtligheten och akvariets djup. Standardvärden används för att beräkna fiskarnas ljusbehov enligt följande:

 • Lågt ljusbehov (15 lumen per liter): när akvariet inte har någon riklig växtlighet och endast ett fåtal fiskar.
 • Medelhögt ljusbehov (30 lumen per liter): akvariet innehåller lite växtlighet och en genomsnittlig mängd fiskar.
 • Högt ljusbehov (60 lumen per liter): växtligheten utgör en grundläggande del av dekorationen och mängden fiskar är mycket stor.

Kom dessutom ihåg att alla vattenlevande organismer bör utsättas för högst 10 timmars ljus per dag. För att uppnå detta finns det ofta timermekanismer som man kan använda, eftersom de kan programmeras för att automatiskt stänga av belysningen.

Kan jag sätta en nattlampa i mitt akvarium?

Eftersom mängden ljus per dag är begränsad tror man ofta att det inte går att ha belysning i akvariet på natten. Det finns dock en typ av månsken eller nattljus som gör att du kan observera dina fiskar även i mörkret. Denna speciella belysning påverkar inte deras biologiska cykel, eftersom det liknar naturligt månljus vilket inte skadar dem på något sätt.

Typer av akvarielampor

Tack vare den tekniska utvecklingen finns det ett utmärkt utbud av olika alternativ som du kan använda i ditt akvarium. Var och en av dem har dock betydande skillnader med tanke på material, funktioner och hållbarhet. Tack vare detta kan vi klassificera lamporna i tre huvudtyper.

Fluorescerande

Det här är de första lamporna som fanns tillgängliga, så numera är priset ganska lågt. De flesta av dessa typer av lampor är färgreglerade (representerade i Kelvinvärden). Dessutom innehåller röret som de består av kvicksilvergaser, så om det går sönder kan det lätt orsaka föroreningar i akvariet.

Belysningseffekten bygger på att passera elektrisk ström vilket värmer lampan, så ljuset avger också värme i akvariet. Fastän det kanske inte verkar viktigt kan detta leda till att vissa områden i akvariet värms upp mer än andra och kan orsaka problem för fiskarna.

Dessutom sliter värmen i sig själv på komponenterna, vilket gör det nödvändigt att byta ut lysröret ofta.

Metallhalogen

Som namnet antyder innehåller dessa lampor metallhalogenider som hjälper till att stabilisera och optimera ljuset. Denna egenskap gör dock också att de är dyrare och förbrukar mer energi. Detta påverkar också den värme de producerar i akvariet, vilket orsakar samma effekt som fluorescerande lampor.

LED

Detta är den nyaste tekniken i akvarievärlden, och tack vare sin storlek och flexibilitet har lysdioder blivit det bästa alternativet för akvarier. Den här typen av ljus riktar strålen direkt mot akvariet, vilket gör dem mer effektiva trots att de producerar färre lumen.

Vilket är det bästa alternativet?

Valet beror på ägarens budget och engagemang. Ett par lysrör kan vara tillräckligt, men man måste ta hänsyn till antalet ljustimmar. LED-lampor är fantastiska, eftersom flera modeller vanligtvis har en inbyggd automatisk avstängningsmekanism vilket förenklar mycket. Utöver detta har de även nattljusläge, så de är en bra allt-i-ett lösning.

Den här typen av lampor är dock några av de dyraste på marknaden, så de kanske inte ligger inom din budget. Tänk på att det enda du behöver göra när du väljer lampa är att se till att den klarar av att lysa upp ditt akvarium på ett bra sätt. Överväg varje alternativ ordentligt så att du kan bestämma vilket alternativ som passar dig och din budget bäst.

Akvarier med för mycket ljus är inte bra

Tvärtemot vad du kanske tror kan det vara kontraproduktivt att lysa upp ett akvarium för mycket, eftersom alla fiskar inte behöver ljus i sin livsmiljö. Det är viktigt att ha detta i åtanke innan man planerar belysningen av akvariet, eftersom varje art har olika krav.

Medan vissa arter tenderar att vara aktiva och tycker om att visa upp sina färger, föredrar andra att vara i mörker så att de känner sig lugna. Detta innebär att du måste hålla vissa områden bara svagt upplysta så att vissa fiskar inte blir alltför stressade av för mycket ljus.

Likaså tror man ofta att okontrollerad algtillväxt beror på för mycket ljus. Detta är dock inte helt sant, det hjälper dem visserligen att växa snabbare, men det finns andra faktorer såsom mängden organiskt material som främjar denna tillväxt.

Kort sagt, ljuset i sig självt uppmuntrar inte algerna att växa, men det påskyndar dock processen. Ett rent akvarium med välmående växter bör inte ha någon algtillväxt.

Ett akvarium.

Slutligen ska du komma ihåg att varje enskild detalj i ett akvarium påverkar fiskarnas livskvalitet. Var mycket försiktig när du lägger till något som t.ex. belysning i akvariet, eftersom det har större konsekvenser än du kanske tror. Fiskar är vackra husdjur som förtjänar all den omsorg du kan ge dem.

 

Detta kanske intresserar dig
5 tips för att introducera nya fiskar i akvariet
My Animals
Läs det My Animals
5 tips för att introducera nya fiskar i akvariet

Idag vill vi lära dig att introducera nya fiskar i akvariet. Det är inte särskilt svårt, men det finns vissa risker man måste ta hänsyn till. • Moheimani, N. R., Borowitzka, M. A., Isdepsky, A., & Sing, S. F. (2013). Standard methods for measuring growth of algae and their composition. In Algae for biofuels and energy (pp. 265-284). Springer, Dordrecht.
 • Riddle, D. (2012). Aquarium Lighting: Moonlight-A Concise Review of Its Spectrum, Intensity, Photoperiod, and Relationship to Coral and Fish Spawning. Advanced Aquarist Feature Article.
 • Rhyne, A. L., & Tlusty, M. F. (2012). Trends in the marine aquarium trade: the influence of global economics and technology. Aquaculture, Aquariums, Conservation & Legislation 5: 99-102.
 • Cheng, J. H., Lin, H. H., & Yen, C. C. (2019, July). The Spotlight Effects of LED Lighting Design for Deep Aquarium Tanks. In 2019 IEEE 2nd International Conference on Knowledge Innovation and Invention (ICKII) (pp. 358-361). IEEE.
 • Tullock, J. H. (2007). Freshwater Aquarium Models. John Wiley & Sons.