Går det bra att ha två hamstrar i samma bur?

Placera inte två eller fler hamstrar i samma bur eftersom bråk angående revir då nästan garanteras. Ge dem sina egna utrymmen.
Går det bra att ha två hamstrar i samma bur?

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Det är lätt att tro att flera hamstrar i samma bur kan samexistera fint, detta eftersom vi tenderar att intala oss att varje levande varelse (människa eller inte) behöver sällskap för att vara lycklig. Dessutom finns det i djuraffärerna allt som oftast flera exemplar av varje art hopträngda tillsammans utan några uppenbara problem.

Så om du funderar på att ta in ytterligare en av dessa små gnagare i ditt hem bör du överväga huruvida du verkligen ska placera den tillsammans med den du redan har, eller inte. För att hjälpa dig att ta ditt beslut följer här allt du behöver veta om ämnet.

Hamsterns egenskaper

Hamstrar är små gnagare som är hemmahörande på fält och slätter i tempererade delar av Europa och Asien. De blev populära som husdjur tack vare att de är lätta att föda upp i fångenskap. De kännetecknas av att de har påsar på vardera sidan av munnen, vilket gör att de kan samla in mat som de tar med sig tillbaka till sina hålor.

Hamstrar är nattaktiva och de äter främst frön, frukt och vegetation, de lämnar boplatsen vid solnedgången och återvänder vid gryningen. Under dagen vilar de i sina hålor, som de gräver några centimeter under marken, för att skydda sig mot eventuella rovdjur.

De är djur med en hög reproduktionsförmåga, vars könsmognad och antal avkommor dock varierar beroende på art. I allmänhet gäller att ju mindre hamstern är i storlek då den når vuxen ålder, desto tidigare reproducerar den sig, detta eftersom deras livslängd även tenderar att vara kortare än större exemplar.

En hamster i en bur.

Är hamstern social eller solitär?

En annan av hamsterns viktigaste egenskaper är dess solitära livsstil. I det vilda söker dessa djur bara upp varandra för att para sig under vår- och sommarmånaderna. Då man stöter på dem i grupp så består dessa allt som oftast av mödrar med sina ungar.

Förutom att vara solitära är hamstrar även territoriella. När en artfrände kommer in på dess område kommer den att attackera främlingen för att få den att ge sig av. Att ha två hamstrar i en bur innebär därmed ständiga slagsmål, eftersom den som attackeras inte kan lämna buren.

Detta betyder inte att hamstern inte kan umgås med sin människa. Om du vänjer den vid hanteringen och minskar dess vardagsstress till ett minimum kommer ni att kunna interagera på ett positivt sätt. Detta eftersom djuret då har sitt utrymme och en plats att gömma sig på om det känner sig hotat.

Är det bra att placera två hamstrar som redan har levt tillsammans i samma bur?

Svaret är återigen nej. Som vi berättade ovan är de solitära djur och måna om sitt utrymme. Att tvinga en av dem att leva tillsammans med en av sina egna artfränder är inte bara stressigt för den, utan bråken kommer att vara ständigt förekommande. En av dem kan till och med dö.

Detta sker oberoende av kön, det vill säga att du kan heller inte kan ha två hanar eller två honor tillsammans. Även om hanarna är mindre territoriellt inställda än honorna (de känner ingen föräldraomsorg, så de har inte någon instinkt att skydda kullen), så kivas de också om en boplats som känns trygg, samt mat.

Hur är det då med djuraffärer? De slåss väl inte där? I butikerna säljer de mycket unga djur, nästan alltid kullar som nyligen separerats från sina mödrar, så det är helt normalt att de fortfarande inte har sina aggressiva instinkter. De kommer dock så småningom sluta med att även dessa slåss om de inte skiljs åt.

Hamsterreproduktion

Du kan råka ut för en dräktig hona utan att ha något sätt att veta det. Vad ska man då göra? Under amningen är det inga problem, eftersom mamman tar hand om sina ungar tills de är självständiga.

Du måste dock se till att mamman känner så lite stress som möjligt, annars kan hon döda eller till och med äta upp sin ungar.

Syskonen kommer inte att slåss mot varandra förrän de har växt upp, men du måste skilja dem åt när de blir vuxna. Detta kommer inte bara att förhindra problem med aggressioner, utan gör även att de inte kan para sig med varandra. Du bör tillhandahålla separata boplatser för dem när det blir dags.

Finns det inga undantag?

Det finns en liten chans att två hanar från samma kull kan klara att leva tillsammans, och detta endast om de har fötts upp tillsammans. Om du har tur i det avseendet måste du också göra allt du kan för att underlätta för dem att leva tillsammans.

Buren bör vara tillräckligt stor för att båda djuren ska kunna etablera ett område som sitt eget. Det kan dock finnas ett gemensamt område där de har leksaker och träningsredskap, men förvänta dig inte att de ska interagera alltför mycket, de kommer snarare att turas om med att använda dem.

Se till att umgås med varje djur separat varje dag för att vänja dem vid att bli hanterade.

Varje hamster bör ha en egen skål med mat så att de inte slåss om den. Buren bör också placeras på en solig, dragfri plats med en temperatur på 20-22 grader Celsius.

Ett par hamstrar

Men trots alla dessa försiktighetsåtgärder har du inget annat val än att separera dem om du börjar uppmärksamma att de bråkar. Försök att ta hand om eventuella sår snabbt för att undvika infektioner. Om du inte har något annat val än att ta emot två hamstrar i samma bur, införskaffa då en extra bur för dessa fall, eftersom de kan behöva skiljas åt vid mer än ett tillfälle på grund av slagsmål eller sjukdom.

Detta kanske intresserar dig

13 intressanta fakta om hamstrar
My Animals
Läs det My Animals
13 intressanta fakta om hamstrar

Hur mycket vet du om dessa underbara små gnagare? Låt dig bli överraskad av dessa 13 intressanta fakta om hamstrar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Powers, J. B., & Winans, S. S. (1975). Vomeronasal organ: critical role in mediating sexual behavior of the male hamster. Science187(4180), 961-963.
  • Landau, I. T. (1975). Light-dark rhythms in aggressive behavior of the male golden hamster. Physiology & behavior14(6), 767-774.
  • Fisher, P. (2007). Unusual Pet Care: Vol. I. Zoological Education Network.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.