Äldre människor och hundar: en fin symbios

Vi vet alla att en hund ger många fördelar för sin ägare. I den här artikeln tittar vi på studier som visar denna symbios mellan äldre människor och hundar.
Äldre människor och hundar: en fin symbios
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi vet alla att hundar ger glädje och energi till ett hem, oavsett hur gamla ägarna är. Dessa djur är energiska, lojala, tillgivna och älskar också att vara runt människor, vilket gör dem idealiska för att mildra ensamhet. Detta gör därför äldre människor och hundar till perfekta följeslagare.

Ändå är det få människor som faktiskt har läst om de vetenskapliga bevis som bekräftar fördelarna med att ha en hund i våra liv. I själva verket är denna interaktion ännu viktigare när vi pratar om äldre. I den här artikeln visar vi hur väl äldre människor och hundar fungerar tillsammans.

En longitudinell studie om äldre människor och hundar

Den första studien vi ska diskutera tittar på förhållandet mellan det fysiska tillståndet hos äldre människor och närvaron av ett husdjur i deras dagliga liv:

  • Studien hade ett urval av mer än 1000 personer över 65 år. Vissa ägde husdjur och andra inte.
  • Forskare använde sig av ett frågeformulär per telefon, som innehöll frågor om både demografiska data och dagliga vanor. Forskarna hade skapat en skala av dagliga aktiviteter i livet (DAL). Skalan inkluderade aktiviteter som till exempel gå i trappor, gå vissa avstånd, delta i hård till måttlig träning, böja sig ner och hantera vissa specifika positioner, bland andra. Slutligen kvantifierade forskarna varje individs fysiologiska välbefinnande baserat på dessa olika frågor.
  • Sedan kontaktade de personerna igen efter ett år.

Resultaten var lysande. Närvaron av en hund eller katt i hemmet ökade i allmänhet en äldre människas dagliga aktiviteter i livet (DAL).

Forskare inom vetenskapssamhället känner till att en aktiv livsstil minskar risk för både fall och frakturer. Dessutom hjälper en sådan livsstil till att bromsa processen av ben- och muskelslitage i samband med ålder. Hundägare går ut på promenader, tränar, leker med sina hundar och interagerar på olika nivåer. Även om detta kanske inte verkar särskilt intensivt, kan denna lilla dagliga träning ha stora fördelar för äldre.

En äldre man sitter på en bänk med sin hund.

Äldre människor och hundar: Hundassistans för personer med demens

Den andra studien publicerades år 2008. Forskare försökte undersöka sambandet mellan djurterapi och utveckling av demens hos äldre:

  • Forskare tittade på en slumpmässigt vald grupp bestående av 54 äldre patienter med demens. De tilldelade hälften av patienterna en normal behandling, medan den andra hälften hade en kombination av normal behandling och djurassisterad terapi (AAT) 10 gånger i veckan.
  • Sedan registrerade forskarna framstegen hos alla patienter efter 10 veckors behandling. De observerade olika kvantifierade variabler: kognitiva försämringar, närvaron av agitation eller aggression och depression associerad med demens.

I kontrollgruppen, som endast genomgick normal behandling, ökade variablerna som anges ovan avsevärt i slutet av uppföljningsperioden. Men i gruppen som fick djurassisterad terapi var symptomen konstanta och förvärrades inte över tid hos äldre personer med demens.

Naturligtvis finns det ingen magisk behandling för denna typ av sjukdom. Det faktum att demenspatienter upprätthöll konstanta variabler genom djurassisterad terapi är dock redan ett stort framsteg. Dessa resultat visar att djurterapi skulle hjälpa till att dämpa symptom på neuropsykiatrisk degeneration hos äldre.

Flera studier, en idé

Det finns otaliga andra studier som dessa. Till exempel visar andra undersökningar från år 2014 att äldre med hundar i genomsnitt utövar 12% mer motion än de som inte har ett djur i sina liv.

Samspelet mellan äldre människor och hundar ger dock mer än bara en fysisk fördel. Vi är, precis som hundar, sociala djur. I själva verket kräver vi sällskap, även om det kommer från varelser av en annan art.

I många fall känner sig äldre människor mycket ensamma i ett samhälle som rör sig snabbt. Det är till exempel inte ofta som människor tar sig tid för att stanna och prata med äldre människor. Hundar är dock lojala, trogna och uppmärksamma. Framför allt så förstår de mänskliga känslor och reagerar därefter.

Äldre man sitter på en bänk med sin hund och katt.

Som du kan se finns det flera vetenskapliga studier som visar hur hundar är de perfekta följeslagarna när det kommer till att lindra symptom från bland annat isolering, neurodegenerativa sjukdomar och fysisk atrofi. Om du är intresserad av detta ämne så uppmuntrar vi dig till att förtsätta utforska ämnet själv. Det finns så många vetenskapliga studier som behandlar dessa idéer.

Detta kanske intresserar dig
Kamratskap mellan hundar och äldre: hur det påverkar deras hälsa
My Animals
Läs det My Animals
Kamratskap mellan hundar och äldre: hur det påverkar deras hälsa

En av de viktigaste medicinska orosmolnen är att förbättra hälsan hos äldre människor. Det är här kopplingen mellan hundar och äldre kommer in i bi...

 
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.