Lär dig mer om hundens reproduktion

Lär dig mer om hundens reproduktion
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Normalt löper honor två gånger per år, vilket är viktigt att känna till när man studerar hundens reproduktion.

Första gången en hund löper är i början av puberteten. Detta är ungefär vid sex månaders ålder hos små hundar och ungefär ett år hos stora hundar.

Faserna av hundens reproduktion

I allmänhet kan man dela in hundens reproduktion i fyra faser.

Dräktig tik
  • Viloperioden: Detta är tiden mellan två löpperioder. Det är den längsta perioden och pågår från hundens första cykel till följande. Den varar cirka sex månader.
  • Förlöpet: Det här är nästa fas, före den faktiska löpningen. De mest uppenbara tecknen är dilatation av vulva och utsöndring av blodigt slem. Detta slem är mörkfärgat och blir gradvis ljusare närmare cykeln. Denna fas varar vanligtvis tio dagar men kan variera från 72 timmar till tre veckor.

I förlöpsfasen lockas hanar till honor, men dessa avfärdar dem med gester, ylande och genom att vända sig och sitta ned. Detta gör det omöjligt för hanar att para sig med dem.

Ibland syns inte blödningen eftersom många honor slickar bort blodet.

  • Höglöpet eller faktisk löpning: Denna fas börjar när honan börjar bli mottaglig och slutar när hon börjar avvisa hanen igen. Detta påminner om föregående fas och varar i ungefär tio dagar.
  • Efterlöpet: Detta är en fas som varar cirka två månader där hormonerna återställs.

Hundens reproduktion: löpningen

När honan löper är det den bästa tiden för henne att bli dräktig. Denna fas uppstår när det luteiniserande hormonet blir aktivt. Som ett resultat stimulerar det ägglossning.

Bland de synliga tecknen är att vulvan når sin maximala elasticitet, och vaginalt slem blir ljusare till färgen. Det förekommer också synliga sammandragningar när buken skälver.

Den ideala tiden för att befruktningen ska vara framgångsrik är mellan nio och fjorton dagar in i honans cykel. Det tenderar att krävas två parningstillfällen, med en dag däremellan, för framgång.

Efterlöpet

Som vi har sagt varar efterlöpet cirka två månader. Det är den tid det tar för hormoner och vulva att återgå till sina normala tillstånd.

Under denna sista fas finns det ingen attraktion mellan de två könen. Om befruktning har ägt rum, kommer de typiska tecknen på dräktighet.

Generellt sett ser du tillväxten av buken, uppkomsten av mjölk i mjölkkörtlarna etc. vid slutet av dessa två månader.

Ålderns inverkan på hundens reproduktion

De idealiska åldrarna för hundar att reproducera sig börjar vid tio månader för hanar och vid tolv månader för honor. Maximal ålder är nio år för honor och tio år för hanar.

Det finns många föreningar som inte känner igen stamtavlan för valpar som är födda från äldre föräldrar utanför dessa åldersgrupper.

Vad beträffar den tekniska aspekten orsakar den spänning som hanen känner i närvaron av en löptik, en ökning av blodflödet till penis. Följaktligen orsakar detta en ökning i volym och erektion.

När honan är avslappnad varar inte parningen länge. Men om hon är aktiv och rör sig runt, bort från hanen, tar det längre tid.

Assisterad parning

Studerar hundens reproduktion

Denna parning måste ske på ett kontrollerat sätt. Därför rekommenderas det att någon är närvarande för att lösa eventuella problem som kan uppstå.

Under assisterad parning hjälper uppfödaren hanen att få ett bättre slutresultat.

Dessutom kan det vara så att en hane och en hona är fysiskt oförenliga. I detta fall är det bästa sättet att lösa detta att hjälpa till i parningsprocessen.

Det här systemet kanske inte fungerar, eftersom vissa hanar är vana vid honor som alltid är villiga deltagare.

Om man provat allt, och varken en naturlig parning eller en assisterad parning är möjlig, är det bäst att ta till konstgjord insemination.

När honan parar sig för första gången

Om honan parar sig för första gången är det bäst att lugna och begränsa henne. Även om hon kan ha lust och impuls att kopulera, kan hon vara nervös och avvisa hanen.

Denna situation kan lösas genom att använda sterilt vaselin för att smörja vulvan och underlätta penetrering.

Detta kanske intresserar dig
Så får man hundar att para sig korrekt och säkert
My Animals
Läs det My Animals
Så får man hundar att para sig korrekt och säkert

Idag kommer vi att ge dig en del viktig information om det korrekta sättet att få din hund att para sig. Det finns ett par saker att ha i åtanke.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.