Vet du varför jättehundraser har kortare livslängd?

Har du någonsin undrat varför stora hundar lever kortare liv än mindre? Idag kommer vi att prata om kromosomfaktorer som leder till en kort livslängd hos de stora hundraserna.
Vet du varför jättehundraser har kortare livslängd?

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2020

Nya studier avslöjar orsaken bakom varför jättehundraser har kortare livslängd. Enligt dessa studier har den kortare livslängden för större hundar att göra med snabbare åldrande jämfört med andra hundraser.

Kategoriseringen av en ras som jätte innebär en kombination av både höjd och volym. Det finns dock några få undantag, till exempel den irländska varghunden, som är på den smalare sidan.

Alla dessa hundar har den gemensamma egenskapen att de väger mer än 90 kg. Dessutom har alla en livslängd på 7 eller 8 år.

Om du skulle observera längden på däggdjurs livscykel kanske du skulle tänkte dig att jättehundar borde leva längre.

Om man tittar på till exempel valar och elefanter så kan de leva i över ett sekel medans råttor knappt når två års ålder. Men om analysen fokuserar på en specifik djurart, är tendensen tvärtom.

De minsta medlemmarna av en given däggdjursart har den längsta livslängden.

Varför jättehundraser har en kortare livslängd

Medelstora hundraser har en genomsnittlig livslängd på 13 år. Baserat på detta faktum bestämde sig forskare vid universitetet i Göttingen i Tyskland att förklara varför mastiff och grand danois har så kort livslängd.

Tibetansk mastiff hund

För att göra det analyserade de data de fick från veterinärsjukhus och utvärderade därmed fler än 56,000 hundar av 74 olika raser.

Deras slutsatser, som de publicerade i den vetenskapliga tidskriften American Naturalist, kretsade kring snabbare åldrande.

Med andra ord: när en jättehund dör bara vid 7 års ålder beror det inte på att hunden har dött ung. Snarare beror det på att djuret redan har nått ålderdom.

När det gäller tolkningen av den tyska forskningen kan vi observera att grunden för information är inhämtad via observationsanalys.

Men det misslyckas med att förklara den fysiologiska orsaken till det snabbare åldrandet och kortare livslängd hos jättehundraser.

Forskning under ledning av University of Science and Technology i Trondheim, Norge, försökte hitta en förklaring.

Kort livslängd på kromosomnivå

Biologen Thor Harald Ringsby ledde det norska teamet, som publicerade sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society. De fokuserade på den genetiska faktorn, på kromosomnivå.

Flytande X kromosomer

Specifikt analyserade forskarna livslängden för telomererna från jättehundar. Dessa telomerer är den mest distala delen av kromosomer och har specialiteten att krympa med tiden under celldelningar.

Forskning har visat att dessa regioner är mycket små när det kommer till ålderdom och vissa sjukdomar som till exempel cancer.

Denna studie drog slutsatsen att det finns två huvudfaktorer som bidrar till snabb celldelning hos jättehundar. Den första är deras ämnesomsättning.

Den andra är den stora mängden energi som jättehundar behöver för att växa. På grund av denna snabba celldelning kan man se motsvarande försämring i telomererna.

Därför förekommer den första indikationen på åldrande hos jättehundar på cellnivå. Detta inträffar eftersom cellens förmåga att dela sig förändras när telomererna når en kritisk storlek.

Dessutom kan celler till och med dö. Denna genetiska försämring händer på ett naturligt plan och det finns fortfarande inget sätt att ändra den.

Samtidigt kan ägare fortfarande påverka livslängden för jättehundar genom att öva in vanor som uppmuntrar till ett hälsosamt liv. Detta inkluderar korrekt näring, tillgivenhet och rätt träningsmängd.

Att hålla din hund så frisk och lycklig som möjligt kommer att förbättra både livskvaliteten och livslängden.

Detta kanske intresserar dig
Saker som kan förkorta hundars livslängd
My AnimalsLäs det My Animals
Saker som kan förkorta hundars livslängd

Det finns olika saker som kan förkorta hundars livslängd. Här kikar vi närmare på de vanligaste för att hjälpa dig att ge din hund ett långt och su...