Leukemi hos hundar - orsaker och symptom

Leukemi hos hundar orsakar en överdriven ökning av vita blodkroppar. Även om det är sällsynt är det fortfarande viktigt att känna till orsakerna och symptomen på denna sjukdom.
Leukemi hos hundar - orsaker och symptom

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2021

Leukemi hos hundar är en typ av cancer som lyckligtvis inte är så vanlig. Det är dock viktigt att du är uppmärksam på din hunds allmänna hälsa. På så sätt kommer du att kunna identifiera och behandla sjukdomen snabbt om den uppstår.

Vet du vad leukemi är? Vet du orsakerna och de karakteristiska symptomen? Här ger vi dig svar på dessa frågor och många fler.

Vad är leukemi?

Leukemi är en typ av cancer som orsakar en ökning av vita blodkroppar i blodet och benmärgen. Det finns två typer som vi kan se hos hundar: lymfatisk leukemi (ALL) och myeloisk leukemi (AML).

Lymfatisk leukemi beror på att cancerceller i lymfkörtlarna skadar vävnad och ökar antalet vita blodkroppar. Myeloisk leukemi uppkommer i stället genom utvecklingen av cancerceller i benmärgen.

I allmänhet anser experter att akut myeloisk leukemi är den farligare av de två. Du bör dock inte utesluta faran bara för att en av typerna har visat sig vara kronisk.

Du bör alltid komma ihåg att symptomen på leukemi hos hundar kan bli värre. Utan ordentlig behandling kan denna sjukdom vara dödlig för ditt husdjur. Lyckligtvis finns det tydliga tecken som gör att du kan agera på rätt sätt och i rätt tid.

Om du identifierar symptom på leukemi, kontakta din veterinär omedelbart för att fastställa en behandlingsplan. Här är några av orsakerna, symptomen och diagnosen leukemi hos hundar.

leukemi hos hundar

Orsaker till leukemi hos hundar

Tyvärr har experter ännu inte exakt bestämt orsakerna till leukemi hos hundar. I de flesta fall är veterinärer överens om att det utvecklas spontant. Detta innebär att leukemi är en cellulär mutation i benmärgen.

Trots att de inte kan specificera de exakta orsakerna är många veterinärer ändå överens om att det finns vissa element som gör olika hundar mottagliga för denna sjukdom. Några av de faktorer som kan orsaka leukemi inkluderar exponering för strålning.

Dessutom kan vissa virussjukdomar och exponering för giftiga kemikalier (inklusive vissa rengöringsprodukter) också vara faktorer.

Eftersom forskare ännu inte har fastställt orsakerna till leukemi hos hundar kan man inte helt förhindra sjukdomen. En balanserad kost och en god träningsrutin kan dock till stor del förhindra benägenhet för dess utveckling.

Symptom på leukemi hos hundar

Symptomen varierar något beroende på vilken typ av leukemi som har drabbat ditt husdjur. Dessutom beror de också på om sjukdomen är kronisk eller akut. Vid akut leukemi blir symptomen värre snabbt och kräver omedelbar behandling.

Å andra sidan är symptomen på kronisk leukemi lite svårare att identifiera i det första skedet. När det patologiska tillståndet sträcker sig över en längre tid växer dessa tecken fram mycket gradvis.

Vissa hundar med kronisk leukemi har inga symptom alls. I dessa fall är rutinmässiga blodprov det enda sättet att upptäcka sjukdomen. Av den anledningen är det väldigt viktigt att du tar ditt husdjur till regelbundna rutinkontroller hos din veterinär.

Leukemi drabbar vanligtvis vuxna eller äldre husdjur, vanligtvis efter sex års ålder. Några av de vanligaste symptomen att vara uppmärksam på är följande:

 • Blekt tandkött
 • Vit beläggning på tungan
 • Dålig aptit eller viktnedgång
 • Svaghet
 • Feber
 • Kräkningar
 • Överdriven törst eller plötslig uttorkning
 • Oregelbundna hjärtslag eller oregelbunden andning
 • Blåmärken eller kraftig blödning från mindre sår
 • Konstanta infektioner
 • Lång läkningstid
 • Förändringar i humör eller aggressivitet

Tyvärr är dessa symptom nästan samma som för många andra typer av tillstånd. Till exempel många andra typer av cancer och autoimmuna sjukdomar. För en korrekt diagnos bör du rådfråga din veterinär.

leukemi hos hundar

Diagnosen leukemi hos hundar

I många fall utvecklas tillståndet långsamt och dess yttre och uppenbara symptom uppträder inte i början. På grund av detta upptäcks i de flesta fall leukemi genom ett rutinmässigt blodprov.

Om din hunds blodprov visar ett stort antal vita blodkroppar kommer din veterinär förmodligen att utföra fler test. Dessa tester kommer att avgöra om de vita blodkropparna indikerar infektion, leukemi eller andra tillstånd.

Det är en god idé att tillhandahålla tidigare resultat från din hunds blodprover när du träffar din veterinär. Om du har tillgång till dem. Detta gör att veterinären lättare kan bestämma djurets ”normala” nivåer före sjukdomen.

Ifall din veterinär diagnostiserar din hund med leukemi, kommer han eller hon att avgöra den bästa behandlingen. I allmänhet kan man lindra de flesta symptomen. Även om leukemi aldrig kan botas helt, överlever många hundar i flera år.

Detta kanske intresserar dig
Blodproppar hos hundar och riskerna med dem
My Animals
Läs det My Animals
Blodproppar hos hundar och riskerna med dem

Men då blodproppar hos hundar formas på fel platser eller p.g.a. fel anledningar så kan de utgöra en allvarlig hälsorisk för ett djur.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fabián, A., Carmen, M., & Gasccón, M. (2001). Las alteraciones de la médula ósea en el perro y el gato. Clínica veterinaria de pequeños animales, 21(3), 0232-249.
 • Flores, E. (1986). Epidemiología del cáncer en perro y gato. Monografias de Medicina Veterinaria, 8(2).
 • Martínez, E. M., Fragío, C., & Díez Bru, N. (1995). Leucemia linfocítica crónica y su respuesta al tratamiento en un perro. Clínica veterinaria de pequeños animales, 15(4), 0217-220.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.