Viktiga lagar och regleringar för vakthundar

Nuförtiden är det många länder som har infört regleringar för vakthundar. Idag kommer vi ta upp dessa mer i detalj.
Viktiga lagar och regleringar för vakthundar

Senaste uppdateringen: 01 december, 2019

Människan har länge haft hundar för att skydda både familj & egendom. Faktum är att vi antagligen använde dem för detta ändamål redan från början. Nästa naturliga steg är därför att etablera regleringar för vakthundar.

Nuförtiden är det många länder som redan har regleringar för vakthundar, och i den här artikeln kommer vi ta upp några av dem.

Regleringar för vakthundar

Det finns fortfarande inte några regleringar på nationell nivå som styr innehavet av skyddshundar. Varje kommun har rätt att sätta upp sina egna regleringar för deras avel.

En ägare till en skyddshund måste sätta upp synliga varningar att det förekommer en vakthund på tomten. Ägaren är även ansvarig för de skador som hunden åsamkar tredje part.

En sak som står klart är att en skyddshund inte får fara illa. Den får heller inte utföra sin skyddsfunktion mot sin vilja. Vidare får hundarna ej heller vara permanent fastbundna, och om de är fastkedjade så måste de kunna röra sig fritt.

En hund som lever utomhus måste också ha skydd mot väder och vind.

Kan man anmäla att en skyddshund far illa?

Man som går med hund.

Absolut. Faktumet att ett djur utför en vaktsyssla innebär inte att ägaren kan behandla djuret illa. Om du känner till att en skyddshund lever i dåliga förhållanden så måste det anmälas.

Du bör helst kontakta polisen på 114 14 eller Länsstyrelsen och göra en direkt anmälan. Bifoga, om möjligt, även foton, inspelningar och eventuella vittnesmål.

En vakthund är inte samma sak som en attackhund

Det finns tyvärr en del som tror att en vakthund har som uppgift att attackera. Det är falskt. Hundens uppgift är att informera om att främmande människor har närmat sig.

En skyddshund bibehåller ett balanserat och självsäkert temperament då den stöter på riskfyllda situationer. Denna typ av hund kan agera på ett intelligent sätt då den märker att det förekommer fara.

Dessa hundar skäller främst för att varna sina ägare och för att skrämma bort inkräktare.

Inga vettiga personer tränar skyddshundar till att attackera. De kommer dock göra detta som sista utväg för att skydda sin familj och sitt revir.

En attack bör dessutom bara ske efter att den fått ett sådant kommando från ägaren.

Målet här är endast att immobilisera inkräktaren, inte att döda vederbörande.

Regleringar för vakthundar – lagar om farliga djur

Doberman i parken.

När det gäller potentiellt farliga hundar så är folk oftast rädda för dem p.g.a. deras morfologiska egenskaper, och sällan p.g.a. deras faktiska beteenden som skyddshundar.

Det är även relevant att klassificering “farliga hundraser” endast existerar i vissa länder, vilket inte inkluderar Sverige.

Oavsett om du tycker om den träning som skyddshundar får eller inte så bör man undvika att stigmatisera djur i onödan.

Det är inte en kliché att säga att det inte finns farliga hundar, utan bara oansvariga och erfarna ägare. Viss finns det raser med högre benägenhet, men så länge de tränas rätt finns det inga problem.

Faktum är att flera studier har visat hur hundens beteende inte bara är ett resultat at dess genetik; mycket beror på hur man tränar hunden och vilken miljö den växer upp i.

Alla hundar kan bli aggressiva om de inte sköts om, uppfostras och tränas på rätt sätt.

Som du kan se så är aggressivitet inte vanligt förekommande i hundens natur, oavsett ras, kön och ålder. Det är istället primärt ett beteendeproblem som uppstår p.g.a. dålig träning.

Istället för att försöka förbjuda vissa raser så bör vi fokusera oss på att motverka att djur behandlas illa.

Detta kanske intresserar dig
Regler för hundparker: allt du bör veta
My Animals
Läs det My Animals
Regler för hundparker: allt du bör veta

Det kan tyckas nedslående, men lagar som involverar hundar är till för allas säkerhet. Det är därför viktigt att känna till relevanta regler för hu...