Så kan du veta om hunden har ont

Om du misstänker att din hund har ont, behöver du titta efter tecken på detta. Hundar brukar instinktivt dölja sin smärta så länge som möjligt, så symptomen är ofta svåra att upptäcka.
Så kan du veta om hunden har ont
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att avgöra om hunden har ont är inte helt enkelt, och att utvärdera hur allvarligt det är kan dessutom vara en svår uppgift. Det är viktigt att känna till att, fast många tecken på obehag hos djur är lätta att se, är symptomen i sig – oavsett om det är enstaka eller flera – inte något entydigt bevis på smärta.

Dock så antar vi att en skada som skulle orsaka smärta för en människa, också orsakar motsvarande obehag för våra husdjur.

Akut eller kronisk smärta

Det är viktigt att känna till att symptomen på akut och kronisk smärta hos djur kan skilja sig åt. Svår, akut smärta kan visa sig bland annat i utvidgade pupiller, rastlöshet eller apati. Hunden kan också visa upp personlighetsförändringar, som till exempel ökad eller minskad fysisk aktivitet, självskadebeteenden och överdrivet skällande.

Andra tecken på akut smärta inkluderar ökad salivutsöndring, ökad andningsfrekvens och puls. Tester kan också visa på förändringar i blodvärden, till exempel blodsocker, kortisol, ACTH och nivåer av katekolamin.

Kronisk smärta kan gör att din hund uppvisar skyddsbeteenden. Med det menas anpassningar till smärtan, som du ofta kan se i djurets hållning och rörelser.

Djur försöker vanligtvis att undvika att förvärra smärta, och kommer noggrant att undvika att röra ömma områden. Om din hund lider av kronisk smärta är det vanligt att man märker tecken på stress, som viktnedgång och aptitförlust.

En hund som ligger ner och visar att den har ont.
Fördelen med att se på ändringar i beteende för att bedöma nivån av obehag hos hundar är de omedelbara resultaten. Psykiska förändringar tar tid att utvärdera.

Att utvärdera hur ont hunden har

De metoder vi har för att utvärdera hur pass ont hunden har baserar sig på beteendeförändringarExperter har designat ett antal undersökningar som veterinärer och ägare kan använda för att utvärdera vissa parametrar och få ett poängtal baserat på svaren. Resultaten mäter man sedan mot en smärtskala, som hjälper veterinärerna att bestämma vilken behandling som ska inledas.

Typiska tecken på att hunden känner obehag är bland annat förändringar i hållningen och förändringar i energinivån. Till exempel kan hunden vägra att röra på sig, eller så har den svårt att ligga ner eller byta position. Du kan också märka en skillnad i hur den rör sig, om den skäller eller gnäller mer än vanligt, om den kissar, bajsar eller äter annorlunda än normalt, eller om den reagerar på beröring och klappar.

Det finns för tillfället flera olika godkända smärtskalor som används. Det ska dock noteras att ingen av dessa skalor kan anses vara en “officiell” referenspunkt när det gäller att utvärdera om din hund har ont. Exempel på smärtskalor som är specifikt utvecklade för hundar är till exempel Melbourne och Glasgow-skalan.

Förändringar i hållningen hos en hund som har ont

Det är vanligtvis ganska enkelt att avgöra om en hund känner obehag i ena sidan av kroppen. Det första symptomet är ofta att hunden haltar, men du kan också lägga märke till en stel, onaturlig hållning.

Om problemet sitter centralt eller påverkar kroppens båda sidor, kommer hunden inte att föredra ena sidan av kroppen. I såna fall är det viktigt att du noggrant iakttar nivån av stelhet. Till exempel kanske hunden går med stela ben och öronen pressade neråt mot huvudet. Den kan också verka ovillig att vända på huvudet eller böja ryggraden, utan sitter eller ligger istället med spända muskler.

En hund som har ont undersöks hos veterinär.

Ändringar i hundens sociala beteende

En viktig faktor att tänka på är den sociala miljön. Hos flockdjur är det ofta ett tidigt tecken på sjukdom eller smärta när de isolerar sig från gruppen. Därför är ett undvikande beteende vanligt hos hundar som inte mår bra. Djurens instinkter gör att de vill dölja sitt obehag när rovdjur är nära för att inte verka sårbara.

Det är en möjlighet att människor kan ses som rovdjur, och då kan hunden vara rädd att visa sig svag inför sin ägare. Å andra sidan visar hundar som lider av smärta ofta mer tillgivenhet mot sina ägare, och vill ofta ha mer uppmärksamhet än vanligt.

Till syvende och sist så är du din hunds bästa vän, och du känner honom eller henne bättre än någon annan. Du är en av få människor som kan avgöra när något är fel, och vidta åtgärder för att hjälpa ditt djur på det bästa sättet.

Detta kanske intresserar dig
Magsmärta hos hundar: tecken och symtom
My Animals
Läs det My Animals
Magsmärta hos hundar: tecken och symtom

Magsmärta hos hundar kan orsakas av att hunden har ätit för mycket, eller andra allvarligare tillstånd. Lär dig mer om olika symtom här!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hellyer, P., Rodan, I., Brunt, J., Downing, R., Hagedorn, J. E., Robertson, S. A., & AAHA/AAFP Pain Management Guidelines Task Force Members. (2007). AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats. Journal of Feline Medicine & Surgery, 9(6), 466-480.
  • Bufalari, A., Adami, C., Angeli, G., & Short, C. E. (2007). Pain assessment in animals. Veterinary research communications, 31, 55.
  • Anil, S. S., Anil, L., & Deen, J. (2002). Challenges of pain assessment in domestic animals. Journal of the American Veterinary Medical Association, 220(3), 313-319.
  • Web del dolor animal y su tratamiento. https://doloranimal.org/ de la Universidad Complutense de Madrid. Consultado el 03 de enero del 2020.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.