Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus?

Pussar från våra hundar ger oss tröst. Om du fullgör din plikt för social isolering och försöker minska stressen i dessa dagar, kan din väns tillgivenhet och ömhetsbetygelser vara av stort värde.
Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus?
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Att pussa sin hund har förmågan att lindra många ett sår. Det har visats av vetenskapen att husdjur, särskilt hundar och katter, kan bidra till att minska stress, ångest och depression. Deras sällskap hjälper människor att hantera ensamhet, uppmuntrar fysisk aktivitet och kan till och med bidra till att förbättra hjärt- och kärlhälsa. Nyligen har oron för att husdjur kan spela en roll i spridningen av coronavirus, som COVID-19, dykt upp.

Den 11 februari namngav man viruset officiellt till SARS-Cov-2. Sjukdomen orsakad av detta virus kallar man nu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), tidigare även kallat för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). I den här artikeln sammanfattar vi den tillgängliga informationen vi har i dagsläget.

Att pussa sin hud: kan det vara smittorisk för SARS-CoV-2?

Enligt World Organization for Animal Health (OIE) är den nuvarande spridningen av SARS-CoV-2 resultatet av överföring mellan människor. Organisationen har betonat att det idag inte finns några fasta bevis för att husdjur skulle kunna överföra sjukdomen.

Därför finns det inget verkligt skäl att vidta åtgärder som kan äventyra våra husdjurs välfärd. Nuvarande bevis tyder på att SARS-CoV-2:s ursprungliga källa kommer från vilda djur, men detta är fortfarande under utredning.

pussa sin hund: kvinna kramar hund

Fanns det en positiv testrapport om en hund?

Ja, den 1 mars rapporterade myndigheterna att en hund, av rasen Pomeranian, i Hong Kong testade positivt för COVID-19 och andra tester. Husdjuret blev sjukt efter att dess ägare insjuknade i coronaviruset.

Läkarna tog prover från hundens näsa, mun och rektum. Dessutom lät de analysera dess avföring i ett laboratorium. Endast orala och nasala prover testade positivt för coronavirus. Dessa visade spår av viruset.

Läkarna insisterar dock på att det inte nödvändigtvis betyder att hunden var smittad. Andra prover tagna två dagar senare var också positiva. Dock hade djuret inte uppvisat några symtom. Men läkarna lät hunden stanna i karantän.

glad hund

Vi bör nämna att denna pomeranianen inte har visat några kliniska tecken på sjukdomen. Veterinärer tog också ett blodprov på hunden som visade sig vara negativt. Som ett resultat är detta en indikation på att det inte finns några mätbara mängder antikroppar i blodet i detta skede.

OIE säger att “det inte finns några bevis för att hundar spelar en roll i spridningen av denna mänskliga sjukdom eller att de potentiellt kan bli sjuka”.

Beträffande det positiva testet av hunden i Hong Kong, säger World Veterinary Association of Small Animals (WSAVA) att “en låg mängd viralt COVID-19-RNA var närvarande i proverna” och att det är okänt om dessa partiklar är smittsamma eller om de har inte har kapacitet att sprida sig.

För närvarande finns det inga bevis på att husdjur som hundar och katter har smittat människor med COVID-19. Överföring av viruset sker endast från människa till människa.

Enligt Världshälsoorganisationen finns det inga bevis som tyder på att hundar eller katter har blivit sjuka av detta virus eller kommer att bli en källa till infektion av SARS-CoV-2 hos andra djur eller människor.

Bör vi begränsa nära kontakt som hundpussar under isoleringen?

OIE föreslår att du bör undvika kontakt med dina husdjur om du har viruset eller om du är i riskzonen för att drabbas av infektionen med SARS-CoV-2. De kinesiska myndigheterna varnade smittade människor att inte pussa sina husdjur. I dessa fall bör en annan familjemedlem ta hand om djuren.

Om den sjuka inte har något annat val än att ta hand om sitt husdjur personligen, bör han eller hon upprätthålla god hygien och bära ansiktsmask om det är möjligt. Du kan hitta mer information om husdjurshälsa mitt i epidemin på OIE:s webbplats.

husky pussar sin ägare

Vilken typ av förebyggande vård rekommenderar myndigheterna?

Vi bör notera att personer som är smittade med SARS-CoV-2 bör berätta för sitt vårdteam att de har husdjur eller andra djur i sina hem.

Här är några allmänna rekommendationer:

  • Om möjligt bör du utse en familjemedlem som ska ta hand om husdjuren i hemmet
  • Gå på korta promenader bara för att tillgodose fysiologiska behov
  • Håll hunden i koppel under hela promenaden
  • Undvik all kontakt med andra hundar eller människor
  • Använd sprayflaskor med desinfektionsmedel för att städa bort urin och använd avföringspåsar
  • Var också mycket noga med att tvätta händerna efter att ha berört eller hanterat djuren, eftersom deras saliv kan sprida andra bakterier även om just coronavirus inte är ett problem.

Sammanfattning

Enligt OIE behöver du inte vara rädd för dina husdjur som potentiella offer eller bärare av coronavirus. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bevis för att de också kan få infektionen. Således anses det säkert att pussa sin hund så länge du inte är smittad med viruset.

SARS-CoV-2-viruset verkar vara väl anpassat för att sprida sig mellan människor och det är därför osannolikt att det överförs till hundar eller katter. Så var inte rädd för att njuta av ditt älskade husdjurs sällskap.

Många typer av virus, inklusive förkylningsvirus, kan inte överföras mellan husdjur och människor. Husdjur har olika cellreceptorer än människor, vilket kan förhindrar de flesta humana virus från att smitta andra arter och orsaka en infektion.

I allmänhet är virus artspecifika, som är fallet med hundens coronavirus. Vi hoppas att du tyckte att den här artikeln var användbar och att du kommer att hålla dig och dina husdjur säkra!

Detta kanske intresserar dig
Ligger myrkotten bakom överföringen av Coronaviruset COVID-19?
My Animals
Läs det My Animals
Ligger myrkotten bakom överföringen av Coronaviruset COVID-19?

Är det sant att myrkotten ligger bakom det nya coronaviruset COVID-19 hos människor? Vi svarar på dessa och andra frågor idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.