Vad orsakar brakycefali hos hundar?

Människan har ändrat utseendet hos många av de djur som vi delar våra liv med, detta inkluderar brakycefali hos hundar.
Vad orsakar brakycefali hos hundar?
Francisco Morata Carramolino

Skriven och verifierad av biologen Francisco Morata Carramolino.

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Människan har förändrat utseendet hos många av de djur som vi delar våra liv med genom artificiellt urval och domesticering. Brakycefali hos hundar orsakas av dessa avelsprocesser.

Vi ligger bakom alla populära hundraser eftersom vi skapade dem av funktionella skäl. Dragdjur och sådana som används inom boskapsuppfödning, till exempel. Det finns också estetiska skäl, vilket är fallet med många husdjur. Tyvärr har en del av de omvandlingar som vi har utsatt djuren för fått negativa konsekvenser för deras hälsa.

Den brakycefali som flera hundraser och andra djur har drabbats av är ett tydligt exempel på detta. Fortsätt läsa för att få veta mer om orsaken.

Kännetecken för brakycefali hos hundar

Brakycefali är en förändring av huvudets proportioner så att skallens längd blir mindre än dess bredd. Detta resulterar i ett rundat eller tillplattat huvud med en kort nos. Det förknippas vanligen med hundar som mops eller bulldogg, men förekommer även hos katter, kaniner och grisar.

Detta tillstånd är också förknippat med flera hälsoproblem, såsom andningskomplikationer, gomspalt, ökad risk för gliom och många andra sjukdomar. Av denna anledning kräver brakycefala hundar särskild vård.

Dessa raser har funnits under en stor del av mänsklighetens historia. Faktum är att rester av brakycefala hundar har hittats från romartiden, under arkeologiska undersökningar i ruinerna vid Pompeji.

En glad hund.

Evolutionen modifierar djur

Evolutionen utgörs av förändringen av de genetiska egenskaperna hos en population under generationer och riktas inte specifikt mot något slutligt mål när den sker i naturen. Detta beror på att det naturliga urvalet är dess främsta förmedlare. Människan hittade dock sätt att kontrollera det till sin fördel.

Naturligt urval som evolutionär drivkraft

Detta är centralt när man talar om evolution eftersom det finns en inneboende variabilitet i levande populationer. Vissa djur har nästan alltid andra egenskaper än andra inom en grupp. Dessa variationer gör att vissa har bättre förutsättningar att överleva i sin miljö, och sprida sina gener vidare, än andra.

En högre andel djur med egenskaper som är mer lämpliga för miljön överlever. Därmed reproducerar de sig mer än de med icke livskraftiga egenskaperna och ger fler avkommor. Allteftersom generationerna går blir dessa fördelaktiga egenskaper vanligare. Vi känner till detta som evolution genom naturligt urval.

Artificiellt urval: evolution efter eget gottfinnande

I motsats till det föregående sker det också evolution genom artificiellt urval. Människor styr den i strävan efter ett slutligt mål. Istället för att välja de egenskaper som gör att de överlever i det vilda så väljer människan de djuregenskaper som hon anser vara mest önskvärda.

När vi väl har gjort ett urval låter vi dessa djur föröka sig och det resulterar i avkommor med dessa specifika egenskaper. Sedan upprepar vi processen i generationer, oftast genom inavel, tills uppfödarna blir nöjda med resultatet. Detta är själva orsaken till brakycefali hos hundar.

Artificiellt urval som orsak till brakycefali hos hundar

Ursprungligen valde vi ut hundar med mindre långsträckta skallar för att det gav en fördel inom olika former av hundkamper. Detta berodde på att dessa hundar fick ett starkare bett och var svårare att hålla fast. Därmed valde vi successivt ut dem med denna egenskap och eskalerade effekten genom inavel tills brakycefali uppstod.

Denna process fortsätter fram till idag och accentuerar bara brakycefalin, men orsaken till detta förändrades under årens lopp och är nu rent estetisk. Det rundade huvudet hos dessa djur påminner oss instinktivt om små barns huvud. Det är därför som vissa av oss tycker att det är trevligt eftersom det väcker vår omvårdnadsinstinkt.

I och med framstegen inom veterinärtekniken har vi dessutom gått från att enbart välja ut och korsa djur till att använda tekniker som artificiell insemination och kejsarsnitt. Detta gör det möjligt att producera avkommor av raser som aldrig skulle ha kunnat reproduceras naturligt på grund av deras fysiska begränsningar.

Tyvärr har vi överdrivit denna egenskap i en sådan utsträckning att den nu orsakar allvarliga djurhälsoproblem. Brakycefala raser har fler sjukdomar, sämre livskvalitet och kräver fler veterinärmedicinska ingrepp än andra raser.

Deras tillstånd är sådant att man rekommenderar att vissa av dessa raser avvecklas.

En hund vaktar ägg.

Som du kan se har artificiellt urval fått olyckliga konsekvenser, men det har också varit en oumbärlig del av människans och miljöns historia. Det är ansvarigt för uppkomsten av husdjur och skapandet av många av de produkter som är oumbärliga för den moderna världens existens.

Detta kanske intresserar dig

Fyra vanliga hälsoproblem hos små hundraser
My Animals
Läs det My Animals
Fyra vanliga hälsoproblem hos små hundraser

Små hundraser har en längre livslängd än stora raser, men de kan bli sjuka. Läs mer om fyra vanliga hälsoproblem hos små hundraser här.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bannasch, D., Young, A., Myers, J., Truvé, K., Dickinson, P., Gregg, J., … & Pedersen, N. 2010. Localization of canine brachycephaly using an across breed mapping approach. PLOS ONE. 5: e9632.

  • Zedda, M., Manca, P., Chisu, V., Gadau, S., Lepore, G., Genovese, A., & Farina, V. 2006. Ancient pompeian dogs–morphological and morphometric evidence for different canine populations. Anatomia, histologia, embryologia. 35: 319-324.

  • Packer, R. M., O’Neill, D. G., Fletcher, F., & Farnworth, M. J. 2019. Great expectations, inconvenient truths, and the paradoxes of the dog-owner relationship for owners of brachycephalic dogs. PLOS ONE. 14: e0219918.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.