Visste du att valpar föds döva? Ta hand om dem!

Då valparna föds är de ännu inte helt utvecklade och kommer behöva mat och skydd.
Visste du att valpar föds döva? Ta hand om dem!
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Valpar föds döva och med ögonen stängda, något som många andra däggdjur också gör. Anledningen till detta är att deras sinnen fortfarande inte är helt utvecklade.

Hos nyfödda valpar är öronkanalerna stängda och kommer fortsätta vara det tills de blir två eller tre veckor gamla. Utvecklingen av hörseln ofta går långsamt fram och valparna är i princip döva när de startar sitt liv.

Efter tre veckor så bör ägarna kontrollera om valparna kan höra.

Valpar föds döva: en evolutionär strategi

Då däggdjuren utvecklades så behölls de strategier som gav dem den bästa chansen till att överleva. Alla däggdjur föder levande ungar men graviditetsprocessen och utvecklingsstadiet vid födseln kan skilja sig mycket mellan olika arter.

Å ena sidan finns det arter som kor och andra boskap som har en längre dräktighetsperiod som varar upp till nio månader, vilket garanterar att fostret är helt utvecklat vid födseln. Du har kanske sett en kalv ställa sig upp och ta sina första staplande steg bara några timmar efter att den har fötts.

Å andra sidan finns det däggdjur som har en kortare dräktighetsperiod på ca två månader, som exempelvis hundar. Dess arter föder avkomma som är beroende av sina föräldrar för mat och skydd.

Hund med valpar.

Många av valpens organ håller fortfarande på att utvecklas under de första dagarna i livet. Hjärnan, ögonen och öronen är bara några exempel på detta, och därför måste de tas om hand då de är små.

Hörselutveckling hos hundar

Man säger ofta att valpar föds döva, men faktum är att de kan höra en del låga ljud. Det är därför viktigt att man ger dem en lugn miljö där deras hörsel kan utvecklas.

Förekomsten av konstant ljud ger upphov till tryckförändringar och vibrationerna i valparnas hörselstrukturer vilket kan påverka deras utveckling.

Öronkanalerna börjar öppnas då de är runt två veckor gamla; ungefär samma tid som då de öppnar sina ögon. Till skillnad från ögonen så kommer öronen att vara nästan fullt utvecklade vid denna tid.

Örat på en hund.

Ägarna kan kontrollera att valpens hörsel håller på att utvecklas på rätt sätt om de ser att en hörselkanal håller på att öppnas. Man kan även testa hur djuret reagerar på ljud.

Uppfödarna och ägarna bör kontrollera hur hörselutvecklingen fortskrider. Om öronen fortfarande inte har utvecklats efter tre veckor så bör man boka tid hos en veterinär för att se efter om det förekommer några potentiella problem.

Detta kanske intresserar dig
Vanliga orsaker till kräkningar hos valpar
My Animals
Läs det My Animals
Vanliga orsaker till kräkningar hos valpar

Kräkningar hos valpar kan leda till uttorkning och förlust av elektrolyter. Vänta aldrig för länge innan du tar valpen till veterinären.

[ORIG: https://myanimals.com/health/veterinarian-care/baby-animals/did-you-know-that-puppies-are-born-deaf/]


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.