Är det bra för hälsan att leva med katter?

Katter är lekfulla och mycket nyfikna husdjur. Om du bor tillsammans med en katt vill du säkert veta vilka fördelar denna samlevnad kan ge dig.
Är det bra för hälsan att leva med katter?

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2021

Att leva med katter ger dig villkorslös kärlek och vänskap, men är det bra för din hälsa? Flera studier har visat på många fördelar med att dela ditt hem med en katt och som du förmodligen aldrig kunde föreställa dig.

Även om de har rykte om sig att vara oberoende och distanserade från sina ägare är katter en oslagbar kompanjon. Om du vill veta vilka fördelar de kan ha för din hälsa ska du läsa vidare.

Att leva med katter är bra för hälsan

Även om katter är självständiga djur som gillar att ströva omkring och utforska på sina egna villkor, är de också mycket tillgivna mot sina ägare och de människor de litar på. Hur pass gynnsamt kan det vara för din hälsa att leva med en katt?

Att äga en katt är oerhört givande, eftersom experter säger att katter har förmågan att lugna ditt nervsystem samtidigt som de fyller ditt liv med skoj och lek. Dessutom tenderar de att minska på din stressnivå, vilket har en mycket positiv inverkan på din hjärthälsa.

Enbart genom att ligga i ditt knä i slutet av dagen, medan du tittar på tv eller läser en bok, får katter din hjärna att frigöra kemikalier som hjälper dig med att få en avkopplande natt och vila. Detta är bara en av de många fördelarna som finns med att leva med katter.

En katt och ett barn.

6 fördelar av att leva med en katt

Att ha ett husdjur ger många hälsofördelar, men vissa är specifika för katter vilket har bevisats av experter på området. Vi ska presentera dem för dig i följande rader.

1. De minskar stress och ångest

Kattägare vet att en kram- eller leksession förvandlar en dålig dag till en bra dag. Dessutom finns det vetenskapliga bevis som nämner att kattens spinnande kan lugna ditt nervsystem och sänka ditt blodtryck. Detta leder i sin tur till en minskning av stressymptom.

2. De förbättrar din fysiska hälsa

Kattägare har lägre risk för hjärtsjukdomar, högt blodtryck och stroke. Det konstaterar Affinity Foundation, och de berättar att katt- (och hund)ägare visar tecken på bättre fysisk hälsa på grund av det känslomässiga band de har med sina djur. Dessutom kan dessa relationer bidra till att minska risken för fetma.

Forskningen verkar tyda på att ha husdjur innebär bättre hälsa, men kom ihåg att detta inte ersätter ett besök hos läkaren och inte gäller i samtliga fall.

3. De kan förebygga allergier

Det är vanligt att höra att kattpäls är bland de vanligaste allergenerna. Men om ett barn exponeras för katter under de första levnadsåren är det mer sannolikt att barnet utvecklar ett immunförsvar som motverkar kattallergier. Tekniker såsom immunterapi bygger på denna premiss.

Det motsatta kan dock också vara fallet. Allergier utvecklas efter en period av exponering, så att komma i kontakt med en potentiell allergen innebär aldrig immunitet 100 procent av tiden.

4. Deras spinnande kan hjälpa till att läka ben, senor och muskler.

En katts spinnande är ett av de mest lugnande ljuden i världen. Även om det ibland bara betyder att katter är glada och bekväma har det också länge förknippats med en terapeutisk läkande förmåga för människans ben och muskler.

Detta beror på att kattens spinnande skapar vibrationer med en frekvens på 20 till 140 Hz. Studier har visat att frekvenser i intervallet 18 till 35 Hz har en positiv effekt på ledrörlighet efter en skada, men det är en lång väg kvar att gå för att utröna om detta agerande faktiskt kan påskynda läkningen.

5. Minska känslan av ensamhet

Katter är utmärkta sällskapsdjur och erbjuder villkorslös kärlek som kan vara lika stor eller större än andra mänskliga vänner och förtrogna. Därför är de idealiska för ensamma människor eller för de som lever i riskzonen för social uteslutning.

6. De är ett bra känslomässigt stöd

Katter ger oss fördelar inom det psykosociala området, eftersom husdjur i tider av stress ger positiva effekter. Detta sker inte bara i tider av stress och ångest, utan även i mycket svåra situationer, där de utgör ett stort känslomässigt stöd.

Även hos personer med en psykisk åkomma (t.ex. depression) ser man tydligt att umgänge med en katt minskar de negativa symptomen.

Fördelar hos äldre vuxna

American Humane visar oss att det är positivt för äldre människor att leva med katter – människor som ofta känner sig ensamma eller deprimerade när de går i pension, förlorar sin make eller när barnen flyttar bort. Husdjur hjälper äldre människor att övervinna ensamhet och depression genom att ge dem ömhet, sällskap, underhållning och en känsla av ansvar och syfte.

Vuxna med husdjur tenderar att stiga upp, prata och le mycket mer än vuxna som inte har djur i hemmet. På grund av detta förbättras också deras psykiska och fysiska hälsa. Även om katter bara kräver minimal skötsel uppmuntrar innehavet av en katt ändå till välbehövlig motion.

Fördelar för barn

Fördelarna för barn med att ha katter är många. Vi lyfter fram följande:

  • De ökar ansvarstagandet: Att ta hand om ett djur visar barnen de direkta resultaten av deras handlingar, vilket gör att de kan bedöma hur de gynnar eller skadar andra levande varelser.
  • De hjälper till att träna tålamodet: Framför allt katter lär ofta ut tålamod, eftersom de ofta är ensamlevande och skygga djur i närheten av aktiva, bullriga barn. Detta innebär att barnen måste lära sig när det är dags att leka och när katten vill vara ensam.
  • Främjar sällskap: Genom att umgås med katter lär sig barnen att vara snälla mot djur som är små och ömtåliga.
  • Lär ut om det sociala livet: Lärdomar från de band som barn skapar med sina kattvänner överförs till de band som de skapar med andra människor. Genom att lära sig att dela med sig och leka med tanke på andras välbefinnande utvecklar spädbarn sociala färdigheter som hjälper dem i de relationer de kommer att ha i skolan och under hela livet.
Är det bra för hälsan att leva med katter?

Precis som alla andra husdjur berikar katter ditt liv på många olika sätt, vissa nästan ofattbara. Även om det fortfarande finns okända faktorer att upptäcka angående de positiva effekterna av att leva med katter, tyder allt på att det är bra för den fysiska och psykiska hälsan att dela livet med dem.

 

Detta kanske intresserar dig
Känner ditt husdjur sig obekvämt? Hur du kan undvika det
My Animals
Läs det My Animals
Känner ditt husdjur sig obekvämt? Hur du kan undvika det

Känner ditt husdjur sig obekvämt? I den här artikeln ger vi dig tips om hur du undviker att få ditt husdjur att känna så här!