Kattsvansarnas språk – hur man förstår katten

Kattens svansspråk är rikt och varierat, och det är bra om man är medveten om vad de olika tecknen betyder.
Kattsvansarnas språk – hur man förstår katten

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2020

Kattsvansarnas språk är bara en del av katternas komplexa kroppsspråk. Man kan få mycket information rörande deras humör och intentioner bara genom att titta på dem och observera hur de rör sig.

Du bör speciellt uppmärksamma vad de gör med svansen; det kommer hjälpa dig att förstå dem bättre.

Du känner säkert till hur hundar viftar på sina svansar och uttrycker sina känslor. Men katten fungerar lite annorlunda.

En katt kommer exempelvis försöka dölja sina känslor, så det kommer vara svårt att veta om den är sjuk eller har ont.

Kattsvansarnas språk – vad säger de?

Den information som du kan få genom att observera kattens svans är väldigt viktig. Den kommer göra det enklare för dig att samexistera med den, och det kommer bli trevligare för alla involverade.

Varje djur har en speciellt personlighet, men det finns många svanspositioner som de har gemensamt. Så om du lär dig att tolka dem kommer du kanske kunna undvika att bli riven eller fräst åt.

Kattunge utomhus

Svansen står rakt upp: Då svansen står rakt upp är det ett tydligt tecken på att den känner sig säker, oavsett var den är. Det är alltid ett positivt tecken. Även om rörelserna är väldigt långsamma så är den glad om svansen står upp.

Vertikal och vibrerande: Då kattens svans står upp men gör vibrerande och snabba rörelser så innebär det att den är glad och uppjagad.

Detta händer oftast då man kommer hem eller katten ser att du förbereder mat till den. Hanarna gör också denna typ av rörelse då de ska urinera och markera sitt revir.

Kontrasterande tecken

Böjd: En kattsvans som är formad som ett “S” är ett bra tecken. Det betyder oftast att den vill leka och få din uppmärksamhet.

De mest beroende och lekfulla katterna kommer ha denna ställning under dagen eftersom de vill att du ska röra dem mer. De gör antingen detta för att de är uttråkade eller för att de har bra självförtroende.

Det är vanligt att man ser denna ställning hos misstänksamma djur, men många av dem kommer få större förtroende allteftersom tiden går.

Snabba rörelser åt sidan: Då en katt utför dessa rörelser så betyder det att den känner sig obekväm. Antingen stör du den eller så rör du vid ett känsligt område på kroppen, som antingen magen eller trampdynorna.

Du måste vara på alerten då de utför denna typ av rörelse, för den kan komma att riva dig om du inte slutar med vad du gör.

Katt som tittar upp.

Nedåtgående och stel: Det här är den värsta signalen du kan få från kattens svans. Det betyder att den är arg och kommer attackera om du inte slutar och ger den utrymme.

Då den håller sin svans i denna ställning så kommer den även att visa andra varningstecken på att den kommer att attackera, som att fräsa.

Känner sig rädd

Svansen mellan benen: Detta är en ställning som påminner om en hunds. Det är en katts reaktion på en situation som antingen gör den ängslig eller rädd.

Då man flyttar så kan detta exempelvis vara väldigt traumatiskt för katten, och den kommer vara upprörd i några dagar. Denna svansposition involverar inte nödvändigtvis aggressiva beteenden.

Den vanligaste instinkten är att den springer iväg, så ge den lite tid och utrymme.

Hoprullad: Då katten har denna ställning, antingen då den sover eller då den slappnar av, så innebär det bara att den känner sig bekväm och nöjd. Detta ackompanjeras ofta av att den spinner, vilket är ett tecken på att du gör bra ifrån dig.

Att lära sig kattsvansarnas språk kommer göra det lättare att förutse kattens beteende. Du kommer också kunna förstå kattens humör och huruvida den har drabbats av någon form av sjukdom.

Det är viktigt att förstå djuret så att ni ska kan leva tillsammans utan några problem.

Detta kanske intresserar dig
Walter – en hund som förstår teckenspråk
My Animals
Läs det My Animals
Walter – en hund som förstår teckenspråk

Döva Julia fick en alldeles speciell vän. En hund som förstår teckenspråk, efter lite träning. Denna vänskap talar för hundars otroliga förmåga för...