Några akuta komplikationer efter förlossningen hos katter

Perioden efter förlossningen är kritisk hos alla arter. Som husdjursägare måste vi vara mycket uppmärksamma för att förebygga och upptäcka vanliga akuta komplikationer under de första veckorna efter förlossningen hos katter.
Några akuta komplikationer efter förlossningen hos katter

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2021

När dräktighetsperioden är över andas många husdjursägare ut djupt. Problem kan dock fortfarande uppstå. Faktum är att det finns ett antal komplikationer efter förlossningen hos katter. Vissa är vanligare än andra.

Därför måste kattägare vara uppmärksamma på alla tecken på sjukdom, speciellt om det inte bara sätter mamman i fara utan också hennes kull.

Om du misstänker att din katt lider av någon av dessa patologier är det bäst att ta henne till en veterinär för att få en utvärdering av hennes och ungarnas hälsotillstånd.

Några akuta komplikationer efter förlossningen hos katter

Nedan kommer vi att att ta upp några komplikationer efter förlossningen hos katter som är viktiga att känna till.

Livmoderinflammation

Precis som namnet antyder innebär detta en inflammation i livmodern, som normalt åtföljs av en bakteriell infektion. De vanligaste orsakerna tenderar att vara följande:

  • Långa förlossningar
  • En felaktig livmoderinvolution efter födseln
  • Kvarhållen moderkaka eller kvarhållet foster
  • Obstetriska ingrepp
En dräktig katt

Symptom

Det vanligaste symptomet är att honan uppvisar en onormal vulvarutsöndring med var och blod. När du palperar buken, kan du känna att den är förstorad och full av vätska. Dessutom kommer katten att vara apatisk och svag.

Behandling

Först kommer veterinären att stabilisera djuret med ett intravenöst dropp och en antimikrobiell behandling. Därefter fortsätter denne med att tömma livmodern på det infekterade innehållet. Detta kan innebära att livmodern tvättas med en saltlösning från livmoderhalsen. Veterinärer kan också välja att tömma livmodern genom att administrera oxytocin, vilket stimulerar sammandragningar.

Septisk mastit

Mastit är infektioner i brösten. I de flesta fall rör det sig om mindre patologier. Dock kan akut septisk mastit vara mycket allvarlig.

Denna patologi innebär att bakterier (Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) har tagit sig in genom bröstvårtan under amning. Detta kan drabba en körtel eller flera, vilket ger upphov till värme, svullnad och smärta. Det kan till och med förekomma missfärgning av huden runt bröstvårtan.

I de allvarligaste fallen kan bröstet bli gangrenöst och bilda abscesser.

Behandling

Om veterinären ordinerar oral antibiotika måste detta administreras med försiktighet om katten fortsätter att dia sina ungar. Varför? För att många av dessa ämnen kan utsöndras genom mjölken. I fall av akut septisk mastit kan det vara nödvändigt att separera ungarna från mamman och mata dem artificiellt.

Ihållande septisk mastit kräver en mastektomi eller avlägsnande av bröstkörteln.

Kvarhållen moderkaka/kvarhållet foster: ovanliga komplikationer efter förlossningen hos katter

Detta är en ovanlig patologi bland tamkatter, även om det är en orsak till oro bland kattuppfödare. I de flesta fall är misstankarna ogrundade eftersom moderkakorna inte avstöts direkt efter varje kattunges födelse.

Symptom

Honan kan producera en grön, illaluktande vulvautsöndring i flera veckor efter förlossningen. Dessutom kommer hennes allmänna hälsotillstånd försämras, vilket kan hindra henne från att dia ungarna.

För att bekräfta diagnosen kommer veterinären att utföra ett ultraljud eller en endoskopi. Detta beror på att symtomen inte är patognomoniska, med andra ord, inte uppenbara eller generaliserade. I själva verket kan palpation av buken ge falska positiva svar. Det beror på att en normal livmoder kan ha sektioner som är mer utvidgade än andra efter förlossningen.

Behandling

De allvarligaste fallen involverar septisk chock och avlägsnande av det infekterade materialet är absolut nödvändigt. I detta fall kommer katten att behöva upprepad administrering av oxytocin för att främja avvisning av den kvarhållna moderkakan. Detta löser problemet, men djuret kommer fortfarande att behöva fortsätta med antimikrobiell behandling.

Problemet är att, om retentionen är mycket avancerad, är oxytocinets verkan i livmodern mycket svagare och därför blir den kliniska effekten minimal. I dessa fall kommer läkare att överväga att använda prostaglandiner. Som en sista utväg kommer de tillgripa hysterektomi. Med andra ord, avlägsnande av hela livmodern.

Livmoderframfall

Framfall av ett eller båda livmoderhornen är också sällsynt hos tamkatter. Men det kan inträffa efter förlossning eller missfall bland katter i alla åldrar. Etiologin är osäker men relaterad till:

  • Skadade bäckenmuskler
  • Livmoderatoni (brist på styrka i livmoderns muskler)
  • Livmodertrauma
  • Svår förlossning – med andra ord, en onormalt krävande eller mödosam förlossning

Symptom

Om kattens medicinska historia inkluderar förlossning eller missfall i närtid kan veterinärer misstänka orsaken. Dessutom är framfall vanligtvis uppenbart genom vaginalöppningen och katten kommer att fortsätta att ha buksammandragningar. Den allvarligaste konsekvensen är att den framfallna livmodern drabbas av trauma eller till och med stympning av katten själv.

Behandling

Återigen måste veterinären först stabilisera katten genom ett intravenöst dropp. Sedan kommer han eller hon att utföra en operation för att återinföra den framfallna livmodern. Ifall livmoderkärlen allvarligt äventyrats måste veterinären utföra en ovariehysterektomi. Med andra ord, kirurgiskt avlägsnande av äggstockarna och livmodern.

En dräktig katt som ligger i en kattsäng

Som du kan se är akuta komplikationer efter förlossningen hos katter ovanliga. Att lära sig att identifiera dem är dock viktigt när det gäller att agera snabbt och planera ett besök hos veterinären.

Detta kanske intresserar dig
Dräktiga tikar: kan man göra ultraljud på hundar?
My Animals
Läs det My Animals
Dräktiga tikar: kan man göra ultraljud på hundar?

Så, din hund är dräktig. Du är förväntansfull, och undrar hur många valpar tiken kommer att få och hur de har det. Men kan man göra ultraljud på hu...  • King L, Boag A. BSAVA manual of canine and feline emergency and critical care. 2nd ed.