Problem med kattens beteende: typer av aggression

Det är ett väldigt vanligt problem att katten blir aggressiv. Det kan orsakas av flera faktorer och om du har en katt så måste du lära dig hur du ska hantera det.
Problem med kattens beteende: typer av aggression

Senaste uppdateringen: 21 september, 2019

Problem med kattens beteende visa sig oftast som aggression eller andra hotfulla beteenden mot människor samt andra djur.

Alla djur kan såklart bli aggressiva när det kommer till att skydda sig själva och sitt revir. Faktum är att aggressionen är en evolutionär egenskap som hjälper oss att försvara vår avkomma och oss själva då vi blir attackerade eller hotade.

Idag kommer vi att prata om just aggression hos katter, som kan uppstå av olika anledningar och under olika omständigheter.

Problem med kattens beteende: Klassificering av aggressivt beteende hos katter

Aggression och problem med kattens beteende.

För att motverka kattens aggressiva beteende är det först och främst viktigt att man förstår vad som ger upphov till denna attityd från första början.

Om din katt har varit aggressiv förr eller beter sig på ett sätt som får dig att känna att den kommer bli aggressiv så är det dags att gå igenom de situationer som kan orsaka ett sådant beteende.

Har din katt exempelvis attackerat något? När hände detta och var? Vad hade hänt under den senaste halvtimmen innan själva incidenten? Förekom det en riktig eller endast inbillad risk för katten?

Svaren på dessa frågor kommer hjälpa dig att identifiera de omständigheter som ger upphov till den aggressiva reaktionen. Du kommer även få en uppfattning om varför katten beter sig på ett visst sätt.

Du bör vara medveten om att det finns ett antal medicinska tillstånd som kan göra katter aggressiva. Toxoplasmos, hypertyreos, epilepsi, artrit, tandsjukdomar, etc.

Andra medicinska tillstånd som kan göra katterna aggressiva är rabies och trauman. Det första steget för att lösa din katts aggressionsproblem är att undersöka katten hos veterinären för att reda ut vilket hälsotillstånd som den har.

Det finns många andra anledningar som kan leda till aggression hos katter, så det är därför viktigt att man observerar katten för att ta reda på vad som orsakar dessa problem.

Katters beteende: aggression mellan katter

Katter som leker.

Detta är det mest uppenbara kattbeteendet och det som är enklast att förstå. Det uppstår främst bland dåligt socialiserade hankatter.

Då hanarna når vuxenlivet i det vilda så börjar de ofta utmana varandra när det gäller tillgång till partners och territorium.

Gatukatter hamnar ofta i hotfulla situationer och riktiga strider. De visar detta genom att sitta eller stå som om de vore fastklistrade. De “puffar upp sig” för att mäta sig med varandra.

Därefter fäller de tillbaka öronen och fräser. Efter denna interaktion händer det att en av katterna går därifrån eller så kommer båda att attackera.

Det aggressiva beteendet mellan hemmakatter är mer subtilt och komplext än en konflikt mellan två gatukatter. Faktum är att det kan vara så subtilt att familjen inte ens märker det.

Många katter tenderar också att gömma sig för att undvika aggression.

Aggression kan uppstå mellan katter av samma kön eller mellan hanar och honor. Det kan vara relaterat till fysisk storlek och aktivitet, eftersom stora katter ofta skrämmer mindre katter. Här spelar socialiseringen också en stor roll.

Rädsla och defensivt beteende

Ett aggressivt beteende kan uppstå då en katt upplever ett hot och inte kan komma därifrån. Ju mer hotfull en person, ett djur eller ett föremål är för en katt, desto större kommer reaktionen att bli.

Den typiska kroppsställningen då katten får en aggressiv reaktion är en kombination av:

  • Defensiva signaler som att böja sig, vika bak öronen och vidgade pupiller.
  • Aggressiva signaler som att fräsa, bita och klösa.

Katten kommer uppvisa aggressiva signaler om den inte kan komma bort från det som den är rädd för.

Det bästa sättet att undvika dessa defensiva och aggressiva beteenden är helt enkelt att undvika katten tills den lugnar ner sig.

Territoriella katter och problem med kattens beteende

De flesta djur kommer försöka stöta bort andra individer från sitt revir och katter är inget undantag. Båda könen är territoriella, men hanarna kan försvara större territorier än honorna.

Aggressionen riktas främst mot medlemmar av den egna arten, men de kan även blir aggressiva mot hundar och människor.

En katt kan exempelvis uppvisa territoriell aggression mot vissa familjemedlemmar men inte mot andra. Den kan även ge sig på vissa katter men inte andra.

En katt markerar sitt revir genom att patrullera, gnugga sig mot saker samt genom att markera med urin.

Katten kan också förfölja, jaga och attackera en individ som den ser som en inkräktare. I så fall kan den dock uppvisa ett aggressivt beteende genom att fräsa.

Vissa katter är mer långsamma då de förföljer individen, medan andra blir direkt aggressiva. En katts upplevda territorium kan omfatta hela fastigheten eller endast delar av bakgården.

Den kan också göra anspråk på hela grannskapet som sitt territorium.

Problem med kattens beteende: lekar med din katt

Katt som jagar leksak.

Det är vanligt att kattungar leker med varandra. Även då intentionen är att leka så är det dock inte alltid som det slutar bra.

“Lekfull” aggression som är riktad mot människor orsakar ofta skador på personer eller egendom. Detta är den vanligaste aggressionen som familjemedlemmarna utsätts för.

Det är ett typiskt rovdjursbeteende som börjar med att katten förföljer, jagar, attackerar och biter individen.

Vissa tror att de unga katterna lär sig att inte bita så hårt eller rivas genom lekarna med andra katter. Så då en katt har varit ensam under många år så kan den uppvisa ett mer aggressivt beteende under dessa lekar.

Aggressiva reaktioner då du klappar din katt

Många katter älskar fysisk kontakt, men det finns vissa som inte tycker om att man rör dem, vilket kan leda till att de blir aggressiva.

Denna typ av aggression gör att katten river eller biter personen som klappar, för att därefter springa därifrån.

Det kan ha berott på att repetitiv kontakt lett till att katten blivit irriterad, att det gjort ont på den eller även att det skapats statisk elektricitet. När du märker att katten inte vill bli klappad ska du låta bli.

Det är viktigt att man är medveten om att katter med beteendeproblem alltid bör undersökas av veterinär.

En veterinär kommer kunna upptäcka eventuella underliggande medicinska problem, speciellt om det gör ont på dem.

Tänk på att det inte bara är dumt att straffa en aggressiv katt; det kommer även misslyckas med att förändra beteendet.

Hos de flesta djur så kommer fysisk bestraffning bara att försämra beteendet och få djuret att instinktivt försvara sig.

Detta kanske intresserar dig
6 sätt att förebygga hårbollar hos katter
My Animals
Läs det My Animals
6 sätt att förebygga hårbollar hos katter

Katter spenderar många timmar om dagen med att tvätta sig, och vana har både för- och nackdelar. Lär dig att förebygga hårbollar hos katter i denna...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Siegel, A., & Pott, C. B. (1988). Neural substrates of aggression and flight in the cat. Progress in neurobiology, 31(4), 261-283.
  • Levine, E., Perry, P., Scarlett, J., & Houpt, K. A. (2005). Intercat aggression in households following the introduction of a new cat. Applied Animal Behaviour Science, 90(3-4), 325-336.
  • Adamec, R. E., Stark-Adamec, C., & Livingston, K. E. (1980). The development of predatory aggression and defense in the domestic cat (Felis catus): II. Development of aggression and defense in the first 164 days of life. Behavioral and Neural Biology, 30(4), 410-434.
  • Chapman, B. L., & Voith, V. L. (1990). Cat aggression redirected to people: 14 cases (1981-1987). Journal of the American Veterinary Medical Association, 196(6), 947-950.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.