12 tecken på att din katt inte älskar dig

Katter är kända för sin individualitet, men från introversion till hat är det ett långt steg. Upptäck de möjliga tecknen på att din katt inte älskar dig i den här artikeln.
12 tecken på att din katt inte älskar dig

Senaste uppdateringen: 08 november, 2022

Huskatter är kända för sin ovilja till lydnad och sin individualitet. Många kattägare påpekar att: “Min katt interagerar bara med mig när den vill och inte när jag vill interagera med dem“. Det är normalt att dessa djur behöver sitt eget utrymme och att de kräver begränsat med uppmärksamhet, men deras natur bör inte förväxlas med tecken på att din katt inte älskar dig.

Har det hänt att du inte ens har kunnat närma dig din katt utan att den väser, reser ragg, springer iväg eller till och med skadar sig själv i sina försök att fly bort från dig. Det här är tecken på att något är fel. Det är dock förmodligen inte ett tecken på att din katt inte älskar dig, utan det kan vara möjligt att katten associerar dig med en traumatisk händelse eller en rädsla i sitt liv. Här följer 12 tecken som indikerar på ett dysfunktionellt förhållande mellan katter och vårdnadshavare.

1. Väser

Kattdjur använder vokaliseringar för att markera många positiva känslor, men ett väsande är ofta en indikation på nöd hos djuret. Detta kännetecknas av plötslig utandning av luft genom munnen åtföljt av ett väsande som indikerar en brist på självförtroende eller förhöjd ilska, irritation, osäkerhet, smärta eller en kombination av dessa.

Detta väsande är ett av få otvetydiga vokalregister hos katten, eftersom det bara har en mening: “håll dig borta från mig.” Detta beteendeproblem kan åtgärdas vid en tidpunkt när djuret är lugnare för om du fortsätter att insistera är det troligt att djuret kommer att attackera dig.

2. Reser ragg

Att katten reser ragg uppstår när de små musklerna vid roten av varje hårstrå drar ihop sig och lyfter upp hårspetsarna. Katter burrar upp sin päls för att se större ut än den verkligen är, vilket indikerar att den försöker verka skräckinjagande för att det som hotar den ska tänka om inför en eventuell attack.

Om din katt ständigt reser ragg nära dig, då är det du som är “hotet”.

3. Andra tecken på rädsla

Om du läser det här så finns det troligen inga egentliga tecken på att din katt verkligen inte älskar dig. Det är snarare så att den visar tecken på rädsla, ärvt från en tidigare traumatisk upplevelse. Förutom de två redan nämnda är följande tecken indikationer på rädsla hos djuret:

 • Öron vände bakåt
 • Fryst hållning när det inte finns någon uppenbar flyktväg
 • Ögonen vidöppna, med vidgade pupiller
 • Svansen under magen
 • Kutig rygg samt en “förlängning” av benen, det vill säga att katten kutar rygg och står på tå för att se större ut.

4. Slutar inte gömma sig

Det är normalt att katter kräver sitt eget utrymme, men om den gömmer sig så fort du öppnar dörren till huset och inte visar sig igen, då kan det vara ett tecken på att din katt faktiskt inte älskar dig. Men det kan också vara ett tecken på sjukdom, eftersom kattdjur då ofta gömmer sig för att dölja sin sårbarhet för rovdjur.

Katter är mycket instinktiva djur. Om de känner att de inte kan hantera ett hot (på grund av rädsla eller sjukdom) då kommer de att hålla sig utom synhåll.

5. Bits

Kattungar bits ofta som en del av leken, eftersom de utvecklar sina tänder och instinkter. Men ett vuxet djur som ivrigt sänker tänderna i ägarens arm är aldrig ett tecken på en rolig eller positiv stimulans.

6. Klöser

Om den har varit med djuret tillräckligt länge kommer ägaren att veta hur man kan skilja en oavsiktlig klösning från en med skadlig intention. Denna snabba attack föregås vanligtvis av den ovan nämnda raggresningen och väsningen, eftersom djuret då säger att det inte vill att människan ska komma närmare under några omständigheter.

Klösningar kan leda till infektionssjukdomar. Låt inte djuret attackera dig igen utan be om professionell hjälp.

En mycket arg katt utanför ett hus.

7. Undvik ögonkontakt

I djurvärlden får normala beteenden hos människor helt andra konnotationer. Konstant ögonkontakt mellan två konkurrenter i en hierarki kan lätt leda till en fysisk konfrontation, så ibland ser den “underordnade” bort för att undvika konflikter. Av denna anledning är det aldrig en bra idé att stirra ut ett arg djur.

Att titta bort är ett av tecknen på att din katt inte älskar dig, eller att den är rädd för dig.

8. Detta beteende riktas endast mot dig

Alla citerade beteenden kan generaliseras hos djuret, vilket indikerar ett tydligt socialiseringsproblem eller ett trauma som måste övervinnas. Men om katten låter sig klappas och interagerar med besökare och inte med dig, då är det fullt möjligt att problemet ligger hos dig. Det betyder inte att du har gjort något fel, men katten kan associera dig med en mindre positiv upplevelse eller en obehaglig lukt.

9. Känner sig inte avslappnad

En avslappnad katt tenderar att lägga sig i sårbara positioner, till exempel med magen uppåt eller krökt, och den kan till och med börja tvätta sig med tungan framför medlemmarna i hushållet. Den kommer också att ha “spetsiga” öron, men slutna ögon och utan tecken ansträngning. Om din katt inte älskar dig kommer den inte att uppvisa något av detta beteende framför dig, eftersom den inte litar på dig.

10. Avföring utanför lådan

Konstigt nog är ytterligare ett av tecknen, på att din katt inte älskar dig, det att den bajsar utanför den plats som du har valt (kattlådan). Detta tecken är vanligt vid verkliga beteendeproblem. De kan göra detta för att de vill markera sitt territorium i ett annat område på grund av känslan av hot de uppfattar. Alternativt kanske katten inte mår bra.

11. Avföring och urinering på ägarens ägodelar

Om din katt kissar och bajsar på dina ägodelar så kan det indikera på ett behov av territoriemärkning eller ett tydligt beteendeproblem. Det är inte så att djuret hatar dig och kissar på dina saker för att göra dig arg, utan det känner sig stressat och atypiska beteenden uppstår som ett resultat av detta.

12. I verkligheten har din katt aldrig slutat älska dig

Trots att vi har använt denna fras genom hela den här artikeln så vill vi som en sista notering betona att dessa inte är tecken på att din katt inte älskar dig som sådan, utan att djuret inte mår bra fysiskt eller psykiskt. Ett djur med denna typ av beteende visar inte brist på kärlek, den säger att något gör ont eller att en traumatisk upplevelse gör det svårt för dem att njuta av att leva med människor.

Några av situationer som kan utlösa detta problem med motvilja och rädsla sammanfattas i följande lista:

 • Katten har tillbringat för mycket tid ensam och har tappat vanan att interagera med människor. Detta är ännu tydligare om bristen på kontakt uppstår under socialiseringsperioden.
 • Vårdnadshavaren använder negativ förstärkning för att straffa sin katt, till exempel genom att skrika, skaka och till och med slå djuret. Sådana metoder utgör djurmisshandel och bör rapporteras.
 • Katten har haft en traumatisk upplevelse med människor utanför hemmet och är generellt sätt misstänksam.
En arg katt som stirrar på kameran.

Som du kan se indikerar dessa tecken rädsla snarare än en brist på kärlek. Din katt kan återfå sitt förtroende för dig eller en annan människa trots bråk och tidigare erfarenheter, men var tydlig med att allt detta beteende indikerar behovet av att söka professionell hjälp. Det är inte så att din katt inte älskar dig; den kan ha det svårt fysiskt eller psykiskt och behöver behandling.

Detta kanske intresserar dig

Konstiga kattbeteenden du bör känna till
My Animals
Läs det My Animals
Konstiga kattbeteenden du bör känna till

Katter får oss att skratta och fascinerar oss med sina ovanligheter. I den här artikeln får du veta mer om konstiga kattbeteenden. • Understanding Your Cat’s Body Language, Purina. Recogido a 16 de agosto en https://www.purina.co.uk/articles/cats/behaviour/understanding-cats/cat-body-language
 • MALTRATO Y CRUELDAD EN ANIMALES, colvema.org. Recogido a 16 de agosto en http://www.colvema.org/PDF/Maltrato.pdf
 • Stoddard-Apter, S. L., & MacDonnell, M. F. (1980). Septal and amygdalar efferents to the hypothalamus which facilitate hypothalamically elicited intraspecific aggression and associated hissing in the cat. An autoradiographic study. Brain research, 193(1), 19-32.
 • Tateo, A., Zappaterra, M., Covella, A., & Padalino, B. (2021). Factors influencing stress and fear-related behaviour of cats during veterinary examinations. Italian Journal of Animal Science, 20(1), 46-58.