Varför lever katter generellt sett längre än hundar?

Generellt sett lever katter längre än hundar. En katts livslängd beror emellertid på flertalet olika faktorer.
Varför lever katter generellt sett längre än hundar?

Senaste uppdateringen: 03 april, 2020

Hundar och katter är två av världens mest populära husdjur. En del människor älskar katter, medan andra föredrar hundar, och åter en del tycker mycket om båda djuren. Katter och hundar har många likheter, såväl som olikheter. Har du till exempel någon gång undrat hur länge var och en av dem lever? Är det så att katter lever längre än hundar?

Hur länge lever katter?

Förutsatt att den är frisk och får all vård och omsorg den behöver, så kan en vanlig huskatt leva i medeltal 12 till 15 år. Vildkatter har vanligtvis en kortare livslängd än katter som har ett hem. Naturligtvis finns det ett antal olika faktorer som påverkar, och alla raser har inte samma förväntade livslängd.

Precis som är fallet med hundar, så har hård aveln gett upphov till vissa raser med en genetisk mottaglighet för vissa sjukdomar. Med andra ord så har en katt av en viss specifik ras en större risk att utveckla vissa sjukdomar än andra katter, på grund av sina gener.

Som ett exempel, är perserkatter mer benägna att utveckla kronisk ögoninflammation och andra problem med ögonen, på grund av sin ansiktsform. De har också större risk att lida av polycystisk njursjukdom. Med det sagt, så är de också en ras med ganska lång livslängd och lever ofta 17 till 18 år.

Persisk katt.

Många andra faktorer har en direkt påverkan på hur länge katten kommer att leva.

 • Gener: Om kattens föräldrar led av någon typ av sjukdom, så kan det absolut ha en inverkan på livslängden hos din katt
 • Storlek: Precis som hos hundar verkar mindre katter leva längre än större
 • Kön
 • Kost
 • Fysisk aktivitet: Fetma kan vara en orsak till flertalet olika sjukdomar, däribland diabetes
 • Stress: Stress kan ha många negativa effekter på ett djurs hälsa. I vissa fall kan stress till och med påverka immunsystemet, som ska fungera som kroppens främsta försvar mot infektioner.

Så kan du förlänga kattens liv

Hur länge din katt kommer att leva beror åtminstone till viss del på den vård och omsorg som den får. För att en katt ska vara lycklig och frisk, så behöver den:

 • Bra näring: Att investera i kattmat av hög kvalitet är att direkt investera i din katts hälsa. Över åren kan det visa sig att det sparar dig många extra resor till veterinären. Djurmat av låg kvalitet, som den som säljs på stormarknaden, kan med tiden orsaka problem med munhälsan, matsmältningssystemet och njurarna. Dessutom påverkas pälsen och blir matt och utan glans.
 • Regelbundna turer till veterinären för hälsogranskningar kommer att göra att du upptäcker problem i ett tidigt skede. För kattungar är den första vaccinationen mot till exempel kattpest och kattleukemi helt nödvändiga. För äldre katter, rekommenderar man även starkt årliga blodprov.
 • Berika omgivningenAtt berika omgivningen är väldigt viktigt om man håller djur i fångenskap. Det kan hjälpa dem minska deras stressnivåer, vilka som vi redan nämnt kan påverka djurets hälsa negativt. Bland annat klösbrädor, leksaker, fönster, klätterträd och gömställen är perfekta för att berika kattens omgivning.
 • Uppmärksamhet: Fast katter ofta beskrivs som självständiga djur, så behöver de fortfarande mycket omsorg och uppmärksamhet från sina ägare. Dessutom både i form av lek och gosande. Vissa katter kan också trivas med att leva tillsammans med andra djur. Dock kommer inte alla katter så bra överens med andra, och processen att introducera dem till varandra måste ske gradvis.
Katt som gosar med en människa.

Varför lever katter längre än hundar?

Generellt sett så är medellivslängden längre för katter än för hundar. Men, som vi redan har sett, beror antalet levnadsår för ett djur på så många olika faktorer, där gener är en av de viktigaste.

Det finns också exempel på katter som har levt längre än 25 år. Ett av dem är katten Creme Puff som hamnade i Guiness rekordbok när den till slut dog år 2005 vid en ålder av 38 år. En annan katt vid namn Nutmeg levde till 32 års ålder.

Detta kanske intresserar dig
Vad är den väntade livslängden för hundar?
My Animals
Läs det My Animals
Vad är den väntade livslängden för hundar?

När man adopterar en hund är det vanligt att undra vad den väntade livslängden för hundar är. Detta kan dock skilja sig stort beroende på ras & skö... • ATEUVES. Algunas patologías del gato persa.
 • Why we outlive our pets David Grimm. Science 4 December 2015: Vol. 350 no. 6265 pp. 1182-1185.