Vilken är din katts jaktteknik och varför jagar den?

Katter jagar eftersom de inte är helt tämjda; de har anpassat sig till att leva och gagnas av människor. Så vilken är din katts jaktteknik?
Vilken är din katts jaktteknik och varför jagar den?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Katter är utmärkta jägare, precis som alla kattdjur. De flesta ägare har nog förundrats över sina djurs förmåga att jagas byten. Men du och många andra kanske inte är bekanta med en katts jaktteknik, vilket är varför vi ska tala om den idag.

Varför jagar katter fortfarande?

Även om de lärt sig att leva i harmoni med människor så är katter ännu inte helt tämjda. Vissa experter tror faktiskt att katter har tämjt sig självamed andra ord att de tillåtit sig själva att anpassa sig till rutiner i mänskliga hem som gagnar dem.

Om vi skjuter debatter och kontroverser åt sidan så är sanningen att våra katter fortfarande har vissa beteendemönster och vanor som påminner om vilda kattdjur. Ett av de främsta exemplen på detta är deras jaktinstinkt.

Även om de lever ett väldigt bekvämt liv i våra hem så fortsätter nästa alla katter att jaga byten och följa sina jaktinstinkter. Detta är ett medfött behov för katter, vars anor går tillbaka till deras vilda förfäder.

Hur jagar katter i det vilda?

I naturen ser vi att djur använder olika jakttekniker för att fånga och äta sitt byte. Kattdjur står ut för sina utmärkta strategier; de planerar varje steg fram tills att de når bytet. Genom att göra det kan de optimera sin energiförbrukning och försäkra en effektiv attack.

Katt med mus

Även om vissa kattdjur jagar i grupp (som lejon) leder de flesta ett ensamt liv. Därför jagar de på egen hand och träffas bara för att para sig.

Lär dig om din katts jaktteknik

Trots sin lilla storlek jämfört med vilda katter, har katter också de fysiska och mentala attributen för en bra jägare. Deras kroppar har de nödvändiga verktygen: välutvecklade muskler, stor flexibilitet, skarpa sinnen, kraftfulla klor och starka käkar.

Om du ägnar en minut åt att titta på din katt kommer du se hur uppmärksam den är på varje rörelse hos potentiella byten. Det kan röra sig om en insekt eller duva som den ser genom fönstret. Dess koncentration är så stor och dess sinnen så starka att det kan verka som att den stirrar ut i tomma intet.

Men i verkligheten är detta en viktig del av din katts jaktteknik: att skapa en strategi för att jaga bytet. Efter att den väntat tillräckligt länge är det dags att utföra attacken, och du kommer se hur försiktigt den agerar. Den kommer använda alla sin styrka och flexibilitet för att få tag på bytet.

Din katts överraskande och fantastiska vapen

Experter från A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution i Moskva, Ryssland, utförde nyligen studier som visade att katter även använder ett “hemligt vapen” för att öka effektiviteten hos sin jakt. Intressant nog fanns detta kraftfulla vapen faktiskt i deras urin.

Normalt sett kommer en mus som känner lukten av katturin försöka fly omedelbart. Detta eftersom gnagare har sinnen som är känsliga för substanser som finns i katturin, speciellt felinin.

Katt på jakt

Gnagarens nervsystem reagerar snabbt på denna stimulus, vilket orsakar en ökning i nivåerna av det så kallade “stresshormonet”. Tack vare detta agerar djuret genom att fly, för att undvika ett olyckligt möte med ett rovdjur. Men forskning visar att möss som har utsatts för katturin sedan ung ålder är mindre benägna att undvika eller fly från lukten när de är vuxna. Deras svar är därför lugnare än hos möss som inte varit i kontakt med denna substans.

Som en del av din katts jaktteknik kan därför urinen agera som ett hemligt vapen, eftersom det ökar dess övertag något.

Tar din katt hem döda djur?

Många kattägare har överraskats av makabra “presenter” från sina katter. Denna märkliga vana av att ge sina ägare döda djur är kopplad till deras familj/gruppbeteende.

Vuxna katter, och framförallt honor, måste lära sina unga att jaga på egen hand. Fram tills att de är redo att jaga på egen hand, ansvarar de vuxna för att ge dem mat så att de kan överleva.

Det tar inte lång tid för våra katter att inse att vi inte är bra jägare och att vi skulle ha väldigt svårt för att fånga våra egna byten. För att demonstrera sin tillgivenhet erbjuder de oss därför sitt eget byte! De vill säkerställa att vi förblir säkra och välnärda!

Detta kanske intresserar dig
Vad finns det som katter är rädda för i omgivningen?
My Animals
Läs det My Animals
Vad finns det som katter är rädda för i omgivningen?

I den här artikeln tar vi upp det som katter är rädda för. Vissa av sakerna på den här listan kommer antagligen att göra dig förvånad.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.