Min leguan vill inte äta: Varför?

Leguaner är glupska och aktiva levande varelser. Om de inte äter kan du förmoda att det rör sig om en mag-tarmsjukdom eller en systemisk sjukdom.
Min leguan vill inte äta: Varför?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Leguaner (och  allätande reptiler i allmänhet) är glupska djur som nästan aldrig vägrar att äta. I den här artikeln berättar vi vad du ska göra om din leguan inte vill äta. De här tipsen gäller också för andra exotiska husdjur med en ektotermisk temperaturregleringsmetod (ödlor, geckos, ormar, sköldpaddor, amfibier och andra).

Reptiler äter mindre än däggdjur och fåglar eftersom deras ämnesomsättning är mycket lägre. Detta betyder dock inte att man ska betrakta långvarig svält hos någon exotisk ödla som normalt. En underliggande sjukdom kan ligga bakom detta, så ignorera det inte.

Ektotermers föda

Leguaner av arten Iguana iguana (och alla reptiler) är ektoterma djur. Det innebär att deras metaboliska processer genererar mycket lite värme, så de kan inte reglera sin egen kroppstemperatur. De är med andra ord beroende av omgivningen för att värma upp eller kyla ner sig.

Rovdjursreptiler (geckos, varaner, giftödlor och andra) äter mycket lite, ungefär 1-2 gånger per vecka. Detta beror på att de bara förbrukar lite energi under större delen av dagen och att tillgången på bytesdjur vanligtvis inte är konstant i de omgivningar de lever i. I allmänhet äter köttätande djur mindre än växtätare.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en grön leguan är en primär växtätare. Det innebär att den nästan uteslutande livnär sig på växter, skott och frukter, även om den ibland också äter ryggradslösa djur för att få lite extra protein. Visserligen äter den inte alls lika mycket som en antilop eller en ko, men den äter ändå en eller två gånger om dagen.

Basen i kosten för den tama leguanen bör vara grönsaker som är rika på kalcium, vilket webbplatsen VCA Hospitals förklarar. 80-90% av dess kaloriintag kommer från bland annat betor, senapsgrönsaker, rovor, alfalfahö, kinakål, grönkål, persilja, mangold, romansallat, kålrabbi, endiv och maskros. Frukt bör endast utgöra de resterande 10-20%.

Leguaner är växtätare och äter därför mycket mer än en primärt insektsätande reptil.

En leguan.

Varför äter inte min leguan?

Fastän detta djur är tungt och glupskt bör man notera att en vuxen leguan utan att lida alltför mycket kan klara sig en eller två veckor utan att äta. Eftersom det är ett ektotermiskt djur kan det bromsa sin ämnesomsättning och minska mängden energi som det använder för att klättra, förflytta sig, eller lämna terrariet för att umgås med sin ägare.

Om din reptil inte äter på en vecka ska du inte oroa dig, men håll utkik efter andra kliniska tecken. Om djuret fortsätter med att inte äta är det dags att överväga följande faktorer som vi kommer att berätta om, samt planera ett besök hos en veterinär som specialiserat sig på exotiska djur.

Dålig temperatur i terrariet: huvudorsaken till att en leguan inte äter

Det första misstaget som många förstagångsägare gör är att inte lysa upp eller värma leguanens terrarium (eller reptilen i allmänhet) ordentligt. Kom ihåg att dessa djur får sin energi från omgivningen och därför behöver en tydlig värmegradient för att genomföra den process som kallas termoreglering.

En leguan som inte får tillräckligt med värme från omgivningen kan inte smälta sin mat ordentligt och kommer därför vara mindre intresserad av att äta. Kom ihåg följande allmänna regler så att detta inte händer din leguan.

  • Terrariets dagstemperatur bör ligga mellan 26-29 °C, men inte lägre. I kalla områden kan detta uppnås genom att lägga ett värmetäcke på sidorna eller under en del av terrariet. På natten kan temperaturen sänkas till 21-23 °C.
  • Det “kalla” området i terrariet där reptilen kan vila bör inte ha en lägre temperatur än 25,5° C under dagen.
  • Temperaturen i den varma zonen eller solplatsen bör vara 35-37° C. För att uppnå detta måste du installera en UVB-lampa på terrariets tak som avger tillräckligt med värme.

Om temperaturen sjunker under 20° C kommer djuret sannolikt att sluta äta. Om temperaturen fortsätter att sjunka dröjer det inte länge innan djuret dör. Att kontrollera terrariets temperatur är alltid det första steget för att få svar på varför din leguan inte äter.

Otillräckligt terrarium och stress

Förutom temperaturen kan terrariet vara otillräckligt på många andra sätt. Eftersom de är klättrare bör till exempel minimistorleken på en anläggning för en vuxen individ vara 1 meter lång, 2 meter bred och 2 meter hög. Den bör också innehålla stenar och många grenar så att reptilen kan välja ut ett område där den kan reglera sin temperatur.

Om terrariet är mindre än vad som krävs eller om det är dåligt inrett kommer reptilen förmodligen att sluta äta på grund av stress. Det är viktigt att ta hänsyn till att leguaner blir stora och tunga, så det räcker inte med ett litet område där de bara kan vända sig runt och knappt något annat.

Dessa råd gäller för alla reptiler. Ett otillräckligt terrarium får alla arter att sluta äta oavsett storlek.

Sjukdomar

Många sjukdomar kan drabba en leguan och göra att den inte äter. Benskörhet på grund av kalciumbrist, tarminfektioner, njurstörningar, tarmparasiter, hudkvalster, organmineralisering och många andra sjukdomar är relativt vanliga hos dessa husdjur.

Dessa tillstånd visar sig ofta tillsammans med andra kliniska tecken utöver aptitlöshet. Till exempel kan blodig avföring, diarré, konstanta nysningar, hudsår eller svullna ögon leda till att den inte äter. Det är självklart att man i dessa fall måste besöka veterinären.

Tarmstopp

Tarmstopp är mycket vanligt hos stora reptiler, t.ex. leguaner. Detta inträffar när djuret får i sig icke-organiska eller för tunga objekt (t.ex. stenar) och dessa sedan fastnar i något område av tarmen, vilket gör att avföringen inte kan utsöndras. I det här fallet slutar leguanen att äta eftersom dess matsmältningskanal är tilltäppt.

Upplösta eller olämpliga underlag och en låg temperatur i terrariet är vanligtvis de främsta orsakerna till tarmstopp. I tidiga stadier kan man försöka hjälpa djuret med varma bad och massage, men vid allvarliga fall är kirurgiskt ingrepp det enda alternativet.

Parningssäsong

Leguaner påbörjar sin parningssäsong i oktober-november och den varar till februari. Om din leguan är fortplantningsduglig kommer den förmodligen att sluta äta och visa stort intresse för att lämna terrariet. Om det är en hane kommer den också att bli mer aggressiv, men det är normalt. Många reptiler slutar äta när de är i brunst.

En leguan som äter.

Din leguan kan sluta äta av många olika anledningar, men i de flesta fall är temperaturobalans i terrariet den främsta orsaken. Om du ser att temperaturen är korrekt är det bäst att gå till veterinären i förebyggande syfte. Detta är det enda sättet att utesluta en sjukdom innan den blir kronisk.

 

Detta kanske intresserar dig
Den intressanta havsleguanen är Galapagos härskare
My Animals
Läs det My Animals
Den intressanta havsleguanen är Galapagos härskare

När man tänker på Galapagosöarna så tänker man vanligtvis på två djur: jättesköldpaddor och den intressanta havsleguanen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.