Skötsel av hästskoräkor och nycklar för deras utveckling

Hästskoräkor är inte krävande djur. De har dock vissa specifika krav som måste övervägas. I den här artikeln kan du läsa om skötsel av hästskoräkor och nycklar för deras utveckling
Skötsel av hästskoräkor och nycklar för deras utveckling
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hästskoräkor (Triops) är ett släkte vattenlevande kräftdjur av ordningen sköldbladfotingar (Notostraca). De tillhör klassen bladfotingar (Branchiopoda). Vi pratar om några riktigt förhistoriska varelser. De levde faktiskt redan under triasperioden – för cirka 220 miljoner år sedan – och har lyckats klara sig in i vår nuvarande tid. Skötsel av hästskoräkor är inte svårt, men om du vill att de ska överleva en längre tid behöver du läsa på lite.

Tidigare var det vanligt att man köpte hästskoräkor som ägg, och lät kläcka dem i en liten tank. När man håller dess djur på detta sätt kommer de att dö efter en eller två månader. Även om det är sant att en hästskoräkas livscykel är kort, kan du skapa ett akvarium där de kan leva mycket längre om du följer riktlinjerna nedan.

Överväganden inför uppfödning av hästskoräkor

Det finns för närvarande sju olika arter av hästskoräka, och alla är lämpliga att hålla som husdjur. Men när du köper dina ägg, se till att de kommer från uppfödning i fångenskap och inte har tagits bort från sin naturliga miljö. Vissa arter är nämligen hotade, som Triops australiensis.

Hästskoräkor odlar man alltid från ägg, som måste köpas i specialbutiker eller återförsäljare via internet. De säljs vanligtvis som kit som innehåller cirka 20 ägg, mat och avelinstruktioner.

Andra apparater kommer också att behövas för ett fungerande akvarium tillsammans med olika tillbehör. Tyvärr är inte sällan den utrustning som kommer med i dessa kit av undermålig kvalitet. Därför är det bäst att skapa ditt eget akvarium för dina hästskoräkor, vilket du kan anpassa till deras naturliga behov och till och med få dina husdjur att lägga ägg.

Skötsel av hästskoräkor i ett akvarium

Hästskoräkor är mycket tacksamma husdjur, för med bara minimal vård får du ett uppseendeväckande akvarium. Dessutom tillåter uppfödningen av dessa djur dig att observera hela deras livscykel, från ägg till vuxna individer.

Livslängden är kort, inte mer än fyra månader för arter som når större storlek. Individer av Triops cancriformis kan nå en längd på ca. 20 cm, och innan de dör lämnar de efter sig så många avkommor som möjligt. Nedan visar vi dig hur du upprättar ett akvarium som passar för hästskoräkor och vad dessa fascinerande djur behöver i form av skötsel och omvårdnad.

Skötsel av hästskoräkor: Akvarium och inredning

Vissa ägare väljer att ha hästskoräkor i en standardtank utan inredning, substrat eller kontroll av vattenvariabler. Detta ger dem en möjlighet att se djurets livscykel bara en gång. Men om du vill ha kvar dem som husdjur ett tag och hålla dem friska, behöver du fler saker.

Tanken bör ha en minsta kapacitet på fyra liter, för när en hästskoräka växer är den optimala densiteten en hästskoräka för varje liter vatten. Vattnet kan komma från kranen, men man måste behandla det för att eliminera klor och kloraminer, eftersom de är giftiga för dessa djur.

Det perfekta underlaget för hästskoräkornas akvarium är grov sand. Det är här de lägger sina ägg när de når vuxen ålder, vilket händer innan de är en månad gamla. Detta substrat måste ha ett djup på ca. tre cm.

Samtidigt kan du placera naturliga växter och stenar i akvariet. Var noga med att köpa in dem från specialiserade företag så att djuren inte riskerar att bli förgiftade. Inget av dessa dekorativa föremål är nödvändiga, men de kommer att ge akvariet ett estetiskt tilltalande utseende.

Som vi kommer att se senare kläcks äggen i destillerat vatten. De måste dock byta till en mer mineraliserad typ av vatten efter 10 dagar. Detta kommer att orsaka förändringar i egenskaperna hos deras miljö, och det bör ske på ett kontrollerat sätt.

Fysikalisk-kemiska faktorer i akvariet

Att hålla hästskoräkor i ett akvarium kräver en konstant temperatur på ca. 25 ° C, för om detta värde avviker för mycket kommer hästskoräkorna att dö. Se därför till att du har en varmvattenberedare och en termometer för att kontrollera den.

En annan viktig faktor för utveckling och skötsel av hästskoräkor i akvariet är pH-värdet. Detta kommer att variera beroende på arten som lever i akvariet. Vissa arter lever bara i mycket alkaliskt vatten, medan andra föredrar en sur miljö. Emellertid är det optimala pH-intervallet vanligtvis mellan sju och nio.

Slutligen finns det två element som aldrig får saknas i en hästskoräkas vatten: syre och kalcium. För att detta djur ska kunna utvecklas ordentligt måste vattnet vara väl syresatt. Att använda en luftslang är ett bra sätt att uppnå detta.

När det gäller kalcium kräver dessa djur att de ömsar skinn. Därför är det bäst att använda kalciumtabletter regelbundet – du kan köpa dessa i akvariebutiker.

Slutligen är det viktigt att placera ett filter i akvariet, eftersom detta förhindrar att ammoniak och andra giftiga ämnen ackumuleras i vattnet på grund av invånarnas matsmältning.

Skötsel av hästskoräkor under kläckning

Man bör inte låta hästskoräkornas ägg kläcka direkt i akvariet där de kommer att tillbringa resten av sina liv. Helst bör du planera kläckningen i en skål som är ungefär fem centimeter djup och bara innehåller destillerat vatten.

Innan du lägger äggen i vattnet, se till att det är 25 °C. Vispa runt vattnet eller skaka om det innan du placerar äggen i skålen, så att det  är väl syresatt. Efter det, lägg bara ner cirka 20 ägg, och inom 24 timmar kommer de att kläcka.

Vanligtvis innehåller de kit man kan köpa, foder för de tidiga utvecklingsstadierna. Du måste följa instruktionerna noga, men det är bäst att inte mata larverna för mycket, eftersom alger och bakterier kan växa i skålen och döda djuren.

När hästskoräkan är vuxen äter den nästan vad som helst. Av denna anledning kan du använda dig av vanlig fiskmat för akvariefiskar eller till och med levande mat – som dafnier – som en basföda.

Efter åtta till tio dagar kan du placera de unga hästskoräkorna i deras slutgiltiga akvarium, där de kommer att leva resten av sitt liv. Detta bör man göra gradvis för att undvika en chock. Det är bäst att föra över vatten från akvariet till skålen mycket gradvis och blanda det. Dessutom måste båda ha samma temperatur.

Skötsel av hästskoräkor under reproduktion

Som vi har sagt vid flera tillfällen har hästskoräkor ett kort men mycket intressant liv. Om du vill att din tank ska ha hästskoräkor under längre tid än den normala livscykeln måste du kläcka ägg med några månaders mellanrum.

När honorna blir äldre börjar de lägga ägg. Dessa djur har både sexuell och asexuell reproduktion, så hanar är strängt taget inte nödvändiga. Dessa varierade reproduktionsstrategier får populationer av hästskoräkor att växa mycket snabbt.

Så snart honorna lägger sina ägg kan du ta ut dem ur akvariet. För att äggen ska kläcka måste de gå igenom en torkperiod. Därför bör du låta dem torka ut helt innan du börjar kläcka nästa generation.

Att ha hästskoräkor som husdjur är väldigt enkelt. Glöm inte att de är levande varelser, och även om de kan passa bra husdjur för barn, har de onekligen behov som vi måste tillgodose. Små barn kanske vill se dessa djur växa och observera deras livscykel, men det måste vara de vuxna som har ansvar för att ta hand om dem.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Upptäck den oövervinnerliga mantisräkan
My Animals
Läs det My Animals
Upptäck den oövervinnerliga mantisräkan

Har du hört talas om den oövervinnerliga mantisräkan? Här kikar vi närmare på livet hos dessa fascinerande djur och hur de fångar sin föda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Boix, D., Sala, J., & Moreno-Amich, R. (2002). Population dynamics of Triops cancriformis (Crustacea: Branchiopoda: Notostraca) of the Espolla temporary pond in the northeastern Iberian peninsula. Hydrobiologia, 486(1), 175-183.
  • Sean B. (2020). Triops Aquarium Care: Hatching, Tank Setup & Diet. The aquarium adviser. Disponible en: https://theaquariumadviser.com/triops-care-hatching-feed-preparing-the-tank/#How_to_Feed_Your_Triops_and_Watch_Them_Grow
  • Seaman, M. T., Kok, D. J., Von Schlichting, B. J., & Kruger, A. J. (1991). Natural growth and reproduction in Triops granarius (Lucas)(Crustacea: Notostraca). In Studies on Large Branchiopod Biology and Aquaculture (pp. 87-94). Springer, Dordrecht.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.