Sociala nätverk ändrar hur vi ser djur

Ny forskning har kommit fram till att sociala nätverk ändrar hur vi ser djur. Vi berättar hur i den här artikeln.
Sociala nätverk ändrar hur vi ser djur

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2021

Det finns inga tvivel om att vi lever på en globaliserad värld och ständigt håller oss uppkopplade. Internet ger människor möjlighet att dela ögonblick, erhålla kunskap och till och med försörja sig, online. Det här är meningen att vara informationsåldern och ändå är få medvetna om att sociala nätverk ändrar hur vi ser djur.

Trots de många fördelarna med sociala medier finns det vissa saker man måste ta hänsyn till när man lägger ut bilder och videor av husdjur på personliga sidor och när man försöker hitta pålitlig information om djurriket.

Hur sociala nätverk ändrar hur vi ser djur

De flesta har en egen sida på sociala nätverk, och det är inte överraskande. Men här kommer ändå några fakta för att sätta det i perspektiv:

  • Man uppskattar att 4540 miljoner människor hade tillgång till internet under 2019 (59% av världens befolkning).
  • Instagram har över 1 miljard aktiva användare idag.
  • Facebook har ca 2320 miljoner användare världen över.

Det här är astronomiska siffror, som du kan se! Och det finns flera studier som visar att detta påverkar hur vi ser djur.

Till exempel ökade antalet sökningar relaterade till djurvård (ord som djuraffär, hundar, hundmat, etc.) med 80% under de senaste fyra åren. “Djuraffär” är det ord som mest blir inskrivet på sökmotorer av alla termer som man undersökte.

Djursidor på sociala nätverk har också ökat markant. Man uppskattar att det finns över 100 000 aktiva länkar till djurportaler.

Syftet med datan är att försöka visa vikten av husdjur i informationsåldern. Djur finns inte bara i söta bilder och videor på internet, utan deras ägare letar också ständigt efter ny information för att förbättra deras djurs livskvalitet – eller det är vad de tror.

Kvinna med katt i knät

Djur och sociala nätverk – en värld av ljus och mörker

Sociala nätverk kan ändra vårt perspektiv på djurvärlden, enligt flera vetenskapliga studier. Dock beror detta självklart på kontext och samhällsgrupp.

Till exempel var resultaten väldigt annorlunda när forskare presenterade två nyhetsartiklar om primater för olika deltagare: en artikel som var för apor i fångenskap och en som var emot det (notera att bilden till artiklarna var densamma för båda).

  • Artikeln som stöttade idén att ha apor som husdjur gav upphov till mer misstro bland läsarna.
  • I allmänhet noterade forskarna att deltagarna var mindre högröstade om djurs välbefinnande på sociala medier än utanför.

Internetanvändares gensvar på samma bild beror därför mycket på sammanhang. Detta kan på ett sätt minska eller öka medvetenheten och det kritiska tänkandet om djurvärlden.

Vad tänker barn om djur på sociala medier?

Utöver dessa undersökningar finns det också andra studier som fokuserat på hur barn blir påverkade av närvaron av djur på sociala nätverk och i media med utbildningssyfte.

Man trodde att teckningar, imitationer och tolkningar av diverse levande varelser kunde vara negativt för barns tankar om naturen och ekosystem. Logiken bakom detta var att barn fick en vinklad syn på naturen. Detta visade sig dock inte stämma.

Undersökningarna visade till exempel att närvaron av antropomorfistiska djurfigurer (tolkade från en mänsklig synvinkel) i utbildningsmaterial inte påverkar barns förståelse för levande varelser på något sätt.

De som var exponerade för information om den naturliga världen lämnade rummet med mer kunskap, oberoende av de antropomorfistiska figurerna, teckningarna och materialet som följde med det informativa innehållet. Det finns därför en möjlighet till kunskap så länge som det finns pålitlig information.

Hur vi ser djur: Hund med glasögon

Allt har att göra med perspektiv

Som du kan se är interaktionen mellan djur och sociala nätverk i den mänskliga kulturen minst sagt komplex. Till exempel verkar inte barn ha något emot att informativt material har transformerats från ett mänskligt perspektiv.

Studier visar dessutom att beroende på källan och informationen kan man tillskriva olika egenskaper till samma djurbild. Slutligen kan också man modulera en debatt beroende på portalen som används.

Detta kanske intresserar dig
Träffa underbara och söta isbjörnar på sociala medier
My AnimalsLäs det My Animals
Träffa underbara och söta isbjörnar på sociala medier

Isbjörnar anses vara en sårbar art där förlusten av havsisen är den största anledningen till detta. Lär dig mer om dessa fascinerande djur i denna ...