Kan valar uppleva stress och vad är i så fall orsaken?

En studie utförd av University of Texas undersökte stress som upplevs av valar i Atlanten och Stilla havet mellan 1870 och 2016. Ta del av resultaten i vår artikel.
Kan valar uppleva stress och vad är i så fall orsaken?
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Djur i fångenskap kan ofta drabbas av stress, och detta är ett ämne som orsakar stor oro i dagens värld. I denna artikel kommer du se att till och med valar kan uppleva stress, även om du kanske inte tycker att det låter troligt.

En studie avslöjar att valar kan uppleva stress

Många personer vet att seismiska undersökningar påverkar olika typer av valar, men en ny studie har visat att valar blev stressade av mänskliga aktiviteter långt innan dess, faktiskt under andra världskriget.

Studien leddes av University of Texas och publicerades i Nature Communications, och analyserade stressen som upplevdes av valar i Still havet och Atlanten mellan 1870 och 2016. Man studerade framförallt blåvalen, knölvalen och fenvalen, som är några av de mest välkända valarna.

Valar under vattnet

Hur mäter man stress hos valar?

Dessa typer av studier är ofta svåra att utföra. Detta eftersom de kräver blodprov, vilket är något som i sig självt kan orsaka stress hos djuren. Men i detta fall använda man valarnas öronvax. Detta lät forskarna uppskatta djurens ålder samt mängden kortisol.

Normalt sett använder man detta öronvax för att uppskatta djurens ålder, eftersom de fungerar som årsringar på ett träd – varje lager av vax utgör en månad av valens liv. De kan till och med särskilja matperioder från migrationsperioder tack vare färgerna hos lagren. Det är så vi kan få så mycket data om dessa giganters liv.

Tack vare närvaron av kvarlevor från valar som finns på museum runtom i världen, är det möjligt att utföra studier av denna typ utan att störa de stora djuren i deras naturliga miljö, samtidigt som man gör framsteg med dessa typer av djurlivsstudier.

Forskare har använt kortisolet i hundratals studier för att mäta stress. I detta fall fann man att kortisolnivåerna steg på 60-talet – ett av de främsta decennierna när det kommer till valjakt. På samma sätt var valarna även stressade på 20- och 30-talen. Dessa år var också intensiva inom valjakt, vilket är anledningen till att populationen sjönk kraftigt.

Skepp till havs

Valar var stressade under andra världskriget

Men forskarna blev framförallt överraskade över stressnivåerna valarna upplevde under andra världskriget. Kriget påverkade dem, även om mängden valjakt sjönk under denna period.

Det verkar som att strider till havs, U-båtar och detonationer under vattnet också kan åsamka stress. Ett annat faktum som överraskade forskare var att stressnivåerna som upplevs av valar fortsätter att öka, trots att valjakten har minskat sedan 70-talet.

Forskare misstänker att en av anledningarna till varför mänskliga aktiviteter som inte är kopplade till valjakt fortfarande gör dem stressade är att de associerar båtar med attacker mot deras art.

Det är viktigt att bevaka mänskliga aktiviteter för att skydda valarna. Denna studier avslöjar att vi fortfarande åsamkar stor skada på dem, även om vi sällan jagar dem.

Detta kanske intresserar dig
Vet du vilket som är det största rovdjuret i världen?
My Animals
Läs det My Animals
Vet du vilket som är det största rovdjuret i världen?

Det finns många arter på planeten och vissa av dem är jättestora. Vi känner till många köttätare, men många är omedvetna om det största rovdjuret i...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rolland, R. M., Parks, S. E., Hunt, K. E., Castellote, M., Corkeron, P. J., Nowacek, D. P., … Kraus, S. D. (2012). Evidence that ship noise increases stress in right whales. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. https://doi.org/10.1098/rspb.2011.2429

  • Schmitt, T. L., St. Aubin, D. J., Schaefer, A. M., & Dunn, J. L. (2010). Baseline, diurnal variations, and stress-induced changes of stress hormones in three captive beluga whales, Delphinapterus leucas. Marine Mammal Science. https://doi.org/10.1111/j.1748-7692.2009.00366.x


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.