Känsla av orättvisa hos hundar: är det något de upplever?

Känsla av orättvisa hos hundar: är det något de upplever?

Senaste uppdateringen: 14 april, 2019

Under lång tid fanns det en trosuppfattning att en känsla av orättvisa och moral enbart är en mänsklig princip. Men hundar och vargar verkar också ha detta karaktärsdrag. Lär dig mer om orättvisa hos hundar i dagens artikel.

Ursprunget till moral och empati

Ingen är riktigt säker på ursprunget till moralen. Inte ens hos människor. Det görs kontinuerlig forskning på området och det diskuteras mycket mellan forskare, filosofer och religiösa ledare.

En trovärdig vetenskaplig källa hävdar att människor har neurologiska kopplingar som har att göra med moraliska frågor. Detta innebär att känslor av orättvisa och empati inte enbart är kulturella, utan inneboende hos alla människor.

kan hundar känna orättvisa

Det skulle förklara varför vissa människor som är födda med fysiologiska störningar eller som råkat ut för ett huvudtrauma kan vara oförmögna att visa empati. Följaktligen utvecklar de sociala integrationsproblem och har en vana att isolera sig själva.

Moral som en mänsklig förmåga genom evolutionen

På ett sätt som liknar språket är den mest accepterade teorin att människor har utvecklat empati genom evolutionen.  Primitiva människor insåg att de var tvungna att leva i samhällen för att kunna vara starka och överleva. De gav upphov till de första reglerna för samlevnad i enlighet med vad folk ansåg vara acceptabelt i ett samhälle.

Folk som inte följde reglerna blev utstötta och hade mindre chans att överleva på egen hand. När tiden gick – samtidigt som samhällen och hela den mänskliga rasen växte – undergick begreppet moral en hel del förändringar. När det gäller kulturella skillnader i samhällen är det viktigt att inte döma dem.

Empati hos apor

Innan vi undersöker känslan av orättvisa hos hundar har vissa forskare relaterat mänskliga utvecklingsprinciper med historien hos aporDessa djur har dragit till sig stor uppmärksamhet tack vare sin fantastiska förmåga att lära sig att hantera ett komplext samhälle.

Därför utförde de experiment på olika sorters apor. Målet var att analysera deras förmåga att visa empati och att reagera på orättvisor. Resultatet var mycket bättre än väntat. De observerade att apor slutade äta om om en av de andra aporna gjorde illa sig i processen. På samma gång vägrade de att samarbeta med vissa aktiviteter när de bevittnade orättvisa.

Det innebär att apor, liksom människor, är kapabla att skilja på rättvisa och orättvisa. Tack vare detta kan de lätt upptäcka en orättvisa när de ser en. Dessa upptäckter banar väg för att forska om andra djurs etiska kapacitet och revolutionerar därmed klassiska teoretiska teorier.

En känsla för orättvisa hos hundar och vargar: nyliga studier

Efter att framgångsrikt ha experimenterat med apor började forskare överväga andra däggdjur som – fram till den studien – ansågs vara “underordnade”.

Vissa studier hade redan visat att hundar visar empati i relation till däggdjur och människor. Resultatet pekar ut faktumet att det finns en förmåga till social anpassning. Det var ett resultat av deras historiska samexistens med människor och andra djur.

Forskare vid universitet i Wien har dock avslöjat att en känsla för orättvisa hos hundar och vargar kan ha en biologisk funktion. Det skulle innebära att dessa hundars moraliska kapacitet fanns redan före det att de tämjdes.

Experimentet involverade hundar och vargar som tränades att trycka på en knapp när de gavs ett särskilt kommando. De var då kapabla att observera att djuren vägrade att trycka på knappen när de märkte av en orättvis behandling av dem själva och deras kompanjoner.

Hund med känslor

Hundar och vargar vägrade att fortsätta med experimentet när de blev medvetna om någon orättvis behandling eller förhållanden.

Social hierarki och en känsla för orättvisa för hundar

Samma experiment bekräftade den anmärkningsvärda social hierarki som finns i varg- och hundflockar. Alfan – flockledaren – var uppenbart mindre tålmodig och mer motvillig när denne insåg att dess belöningar var mindre. 

Faktumet att vi inte kan tämja vargar har bevisats flera gånger. De uppvisar fortfarande liknande beteenden i orättvisa situationer. Dessa forskares observationer har gjort det möjligt för dem att bryta ned uppfattningen att känslan för orättvisa hos hundar är på grund av deras domesticering.

Detta kanske intresserar dig
Kan man säga att hundar har känslor?
My Animals
Läs det My Animals
Kan man säga att hundar har känslor?

Alla som har haft eller som för närvarande har en hund vet att hundar har känslor, och att de känner en ren och osjälvisk kärlek.