Matrilinjär polyandri i djurriket

Polyandri är en reproduktiv strategi som vissa arter i djurriket använder sig av. I detta system parar sig honom med två eller flera hanar för att skapa sin avkomma.
Matrilinjär polyandri i djurriket

Senaste uppdateringen: 14 december, 2020

Termen polyandri kommer från grekiskans polýs (många) och Andros (man), och hänvisar till honor i djurriket som parar sig med mer än en hane för att säkerställa livskraftiga och fertila avkommor. Polyandri i djurriket är en av de tre huvudsakliga parningstyperna, tillsammans med monogami och polygyni (i den senare parar sig en hane med många honor) och det var Darwin som först beskrev dessa strategier under 1800-talet.

Fram till nyligen ansågs monogami vara den absolut vanligaste formen för sexuellt beteende för honor. Detta kan delvis bero på den övervägande manliga vetenskapliga världen på 1800-talet med fokus på förutfattade meningar om kvinnligt beteende. Nyligen visade emellertid nya fynd inom genetisk testning av avkommor från djur att till synes monogama fall, i verkligheten inte var det.

Idag vet vi att monogami är en nyanserad reproduktiv strategi. I själva verket kräver sann monogami att honan inte längre är reproduktivt mottaglig efter parning. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om detta riktigt intressanta ämne.

Krossa myten om monogami

Fåglarnas beteende brukade vara ett av de bästa sätten att förklara och förstå djurens sexualitet. Under årtionden indikerade direkt observation av deras beteende att de normalt parade sig för livet.

Denna hypotes var man tvungen att förkasta efter de första studierna av DNA hos avkommorna till “monogama” fåglar. Det avslöjade att fågelungarna hade olika fäder. Efter detta motbevisades paradigmet om att fåglar är monogama och om hur vi trodde att sexuella relationer i djurriket såg ut.

polyandri i djurriket

Fördelarna med polyandri i djurriket

Historiskt sett har man ansett att honor fick allt de behövde för reproduktion från en enda partner. Befruktningen av alla deras ägg var resultatet av en enda hanes spermier.

Dessutom antog forskare att honornas reproduktiva framgång var begränsad av tillgången på resurser som mat. Å andra sidan hade hanarnas reproduktionsframgång mer att göra med antalet honor de parade sig med.

Idag vet vi att det finns andra former av reproduktion och andra typer av reproduktionsstrategier. De är faktiskt lika fördelaktiga ur ett evolutionärt perspektiv. Detta kan vi med säkerhet säga för att de har bibehållits över tiden och därmed är livskraftiga. Specifikt erbjuder polyandri i djurriket följande fördelar för de arter som använder sig av denna strategi:

 • Fler spermier och större genetisk variation
 • Man får mer livskraftiga avkommor i arter med spermiekonkurrens – spermierna hos flera hanar tävlar om att nå ägget inne i honan
 • Vissa studier visar att förekomsten av olika spermier från olika hanar ökar styrkan hos embryot eller embryona genom genetiska mekanismer. Till exempel främjar det selektionen av spermier med “mer kompatibla gener”
 • I vissa arter erbjuder hanar mat till honor som en del av uppvaktning, vilket skulle öka kvinnans fertilitet
 • Polyandri verkar öka hanarnas föräldraomsorg
 • Det minskar också risken för infanticid eftersom hanarna inte kan veta om ungarna är deras eller inte. Detta är något som annars förekommer, främst för att hanen ska kunna para sig med honan igen
 • Det finns genetiska mekanismer som främjar urvalet av spermier med “mer kompatibla gener”

Hur påverkar polyandri i djurriket hanar?

Precis som honorna har sina egna strategier, har arter med polyandriska hanar också sina egna mekanismer för att konkurrera med andra av sitt kön.

När en hona parar sig med flera hanar under kort tid kommer spermierna att konkurrera med varandra för att nå ägget. Därför har hanar i vissa fall strategier för att undvika eller ge dem fördelar i denna tävling:

 • Hos vissa arter håller sig hanarna kvar i närheten av honorna för att skrämma bort eventuella konkurrenter
 • De kan också sätta in pluggar vid ingången till honans vagina för att förhindra att hon parar sig med andra hanar – detta är fallet med råttor och möss
 • Hos andra arter kan hanar kontrollera mängden spermier de utlöser baserat på antalet potentiella konkurrenter
 • Vissa hanar utsöndrar proteiner tillsammans med spermierna för att avbryta kvinnans mottaglighet eller för att påskynda äggläggningen (i arter med ovipari)
Matrelinjär polyandri: undulater

Kan detta vara den bästa reproduktiva strategin för honor?

Det finns inga bättre eller sämre reproduktionsstrategier. Trycket från det naturliga urvalet har lett många arter till det evolutionära ögonblick som vi för närvarande befinner oss i. De faktorer som kan ha orsakat evolutionen av en eller annan strategi kan vara oräkneliga.

Detta kanske intresserar dig
Genetisk variation inom en art är nyckeln till överlevnad
My AnimalsLäs det My Animals
Genetisk variation inom en art är nyckeln till överlevnad

Hur viktig är genetisk variation inom en art? Och hur kan inavel i varje generation påverka en art? Läs vår artikel för att lära dig! • Boulton, R. A., & Shuker, D. M. (2013). Polyandry. Current Biology, 23(24), R1080-R1081.
 • García-González, F., & Simmons, L. W. (2007). Paternal indirect genetic effects on offspring viability and the benefits of polyandry. Current Biology, 17(1), 32-36.
 • Kvarnemo, C., & Simmons, L. W. (2013). Polyandry as a mediator of sexual selection before and after mating. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 368(1613), 20120042.
 • Marshall, D. J., & Evans, J. P. (2007). Context-dependent genetic benefits of polyandry in a marine hermaphrodite. Biology Letters, 3(6), 685-688.
 • Oring, L. W. (1986). Avian polyandry. In Current ornithology (pp. 309-351). Springer, Boston, MA.
 • Zeh, J. A., & Zeh, D. W. (1996). The evolution of polyandry I: intragenomic conflict and genetic incompatibility. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 263(1377), 1711-1717.
 • Zeh, J. A., & Zeh, D. W. (1997). The evolution of polyandry II: post–copulatory defenses against genetic incompatibility. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 264(1378), 69-75.