Upptäck kraften djurs gift har som medicin

Cirka 100 000 djur, från ödlor och ormar till anemoner och maneter, producerar gift. I den här artikeln tittar vi på djurs gift som medicin.
Upptäck kraften djurs gift har som medicin
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Djur producerar olika typer av gift som är effektiva som försvar eller vid attack och låter djuret immobilisera och/eller smälta sina byten. I själva verket är dessa föreningar komplexa blandningar av molekyler med mycket olika och specifika funktioner. I tusentals år har människor använt ormgift som ett terapeutiskt verktyg, särskilt inom traditionell kinesisk medicin. Faktum är att deras repertoar är så stor att experter bara har identifierat och karakteriserat mindre än 0,01% av dessa toxiner. Nedan tar vi en närmare titt på användningen av djurs gift som medicin.

Att förhindra koagulation i byte är ett populärt trick i djurs gift

Det är vanligt att vissa av komponenterna i gift hos olika djur innehåller peptider eller substanser med trombocytaggregationseffekter. Av denna anledning har de effekten att de fördröjer koagulationen i blodet.

På samma sätt har föreningar, som apitoxin, upptäckts i bins gift. Man har även funnit analoga element i gift från spindlar, skorpioner, sjöborrar, larver och särskilt i vissa ormar, som de från släktet Bothrops.

Andra antikoagulerande föreningar finns också i saliv eller exokrina utsöndringar hos vissa vampyrfladdermöss (Desmodus rotundus och Desmodus rujus). De är också en del av vissa djurs strategi för att äta. Vi kan se detta hos till exempel hematofagiska insekter, som Rhodnius prolixus eller tarmparasiter som Ancylostoma ceylanicum och Ascaris.

orm

Djurs gift som medicin: Trombocytterapi baserad på toxiska komponenter

Hämmare av trombocytaggregation hjälper till att förhindra bildning av blodproppar. Följande läkemedel är baserade på isolerade komponenter från ormgift. De är godkända för terapeutisk användning:

  • Integrilin® (eptifibatid) är en sju aminosyror lång peptid.
  • Aggrastat® (tirofiban) är en liten molekyl, som är ett icke-peptidderivat av tyrosin.

Andra exempel på framgångsrik användning av djurs gift som medicin

Många andra komponenter från ormgift är för närvarande involverade i prekliniska eller kliniska studier och prövningar för en mängd olika terapeutiska tillämpningar.

Följande exempel visar att gift kan vara en värdefull källa till nya huvudkomponenter vid upptäckt av nya läkemedel. Det är vanligt att citera fallet med antihypertensiva medel:

  • Captopril® är ett läkemedel som tillhör gruppen så kallade angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare). Eftersom detta enzym är involverat i bildandet av angiotensin, fungerar Captopril-hämmaren genom att inducera en avslappning av blodkärlen och sänka blodtrycket.

Captopril har använts framgångsrikt i USA och Storbritannien i cirka 40 år och har också främjat sökandet efter flera nya läkemedel i djurs gift. Nedan följer några fler:

  • Enalapril är en angiotensin II-receptorblockerare – ARB – och är användbar vid behandling av många hjärt- och kärlproblem. Till exempel vid kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck eller njurproblem.
  • Smärtstillande ziconotid – säljs under namnet Prialt – är ett derivat av en peptid från en konisk snigel och verkar på nervsystemet som ett kraftfullt smärtstillande medel.
  • Exenatide är ett läkemedel mot diabetes, sänker blodsockret och ökar insulinproduktionen i kroppen. Den är baserad på en komponent i spottet av gilaödlan (Heloderma suspectum), en giftig ödla.

Djurs gift som medicin för behandling av multipel skleros

Idag studerar forskare läkemedel som härrör från havsanemonen Stichodactyla helianthus. Denna art bedövar räkor när de kommer i kontakt med anemonens långa tentakler, och dess kraftfulla toxiner blockerar sedan bytes nervkanaler. Nu har forskare lyckats syntetisera säkrare versioner än originalet.

Den nya syntetiska versionen av anemongiftet vänder drastiskt förlamningen som följer med multipel skleros i gnagarmodeller. Även om det är för tidigt att säga hur användbart detta giftderivat kommer att vara i det långa loppet, pågår också studier på människor.

Kan ormgift behandla cancer?

I sökandet efter föreningar som kan vara användbara vid behandling av cancer är det en god idé att titta närmare på ormgift. Detta beror på att det kan innehålla hundratals kemiska föreningar av medicinskt intresse.

Grupper av forskare hävdar att en del ormgift – som appliceras i rätt doser – kan döda bröst- och tjocktarmstumörer snabbt. De medger dock att experimenten fortfarande är i ett tidigt skede. För närvarande baserar de sina uttalanden på resultat från in vitro-test, det vill säga i cellkulturer av mänskligt ursprung.

Nya stunder av giften hos vissa spindlar och deras effekt på behandlingen av glioblastom  har haft lovande resultat. Det är helt klart att gift i djurvärlden har många överraskningar för oss.

gift som medicin: ödla
Exenatide är ett läkemedel utvecklat från gift till gilaödla.

Som vi har kunnat läsa i dessa rader finns det hundratals möjligheter när det gäller medicinsk forskning om djurs gift som medicin.

Det är bara tiden som kommer att utvisa hur många av dessa gifter som kan rädda människoliv.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Sicarius-spindeln och dess dödliga gift
My Animals
Läs det My Animals
Sicarius-spindeln och dess dödliga gift

Sicarius-spindeln tillhör släktet 'Sicarius', och den kallas också 'sandspindel', 'sexögd spindel' eller 'mördarspindel'.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mohamed Abd El-Aziz, T., Soares, A. G., & Stockand, J. D. (2019). Snake Venoms in Drug Discovery: Valuable Therapeutic Tools for Life Saving. Toxins, 11(10), 564.
  • Vivas, D., Inga, R., & Yarlequé, A. (2012). Uso potencial de componentes del veneno de serpiente en el tratamiento del cáncer. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 29, 396-401. https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2012.v29n3/396-401/pt/
  • de Souza, J. M., Goncalves, B. D., Gomez, M. V., Vieira, L. B., & Ribeiro, F. M. (2018). Animal toxins as therapeutic tools to treat neurodegenerative diseases. Frontiers in pharmacology9, 145.
  • Bonfanti, A. P., Barreto, N., Munhoz, J., Caballero, M., Cordeiro, G., Rocha-e-Silva, T., … & Thomé, R. (2020). Spider venom administration impairs glioblastoma growth and modulates immune response in a non-clinical model. Scientific reports, 10(1), 1-16.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.