Utan bin skulle det inte finnas något liv på jorden

Tack vare bin finns det agrikulturellt liv överallt. Medan dessa insekter lever på nektarn ur blommor och de pollinerar växterna som växtätande djur lever på.
Utan bin skulle det inte finnas något liv på jorden

Senaste uppdateringen: 16 juni, 2019

De flesta förstår inte hur viktiga vissa djur är för vår överlevnad. Även om du kanske inte tror det så skulle livet i princip vara omöjligt utan bin. Denna lilla insekt, som många människor är rädda för, spelar en viktig roll i ekosystemet. Läs därför den här artikeln för att lära dig mer om den här extremt viktiga insekten.

Ett bis uppgift

Det finns tusentals djurarter i världen, både små och stora, som har totalt annorlunda vanor. Den som ser till att livet fortsätter på jorden är dock bina. Ja, du läste rätt. Den här gula och svarta insekten reser outtröttligt från blomma till blomma och är ansvarig för att pollinera blommor och växter, samt producera mat till andra levande varelser.

Världens biologiska mångfald beror på bin och processen som kallas symbiotiskt beroende. Detta förhållande startar när biet använder pollen och nektar för att livnära sig och skapa honung. Under den här processen överför de även pollen från en växt till en annan.

Processen med korspollinering mellan växter behöver en kropp som är ansvarig för att överföra den genetiska information som kommer användas för att producera frön. Bin hjälper inte bara till att få den vilda växtligheten att växa, utan även hälften av alla grönsaker och frukter vi äter dagligen.

utan bin skulle jordbruket försvinna, och som en konsekvens döda miljontals djur och människor. Naturen är väldigt vis och så även näringskedjan: pollinering skapar växter, vilka konsumeras av växtätare som konsumeras av köttätare. Om den första delen av ekvationen försvinner så försvinner resten.

utan bin finns inget liv

Varför försvinner bin?

Insekternas befolkning har minskat med 25 % under de senaste 30 åren. Det beror på många olika anledningar, vilka alla i slutändan är mänsklighetens verk. Till att börja med är det industrialiserade jordbruket som använder ogräsmedel och bekämpningsmedel som är ansvariga för förlusten av olika växt- och djurmiljöer.

För det andra gör föroreningar det svårt för bin att överleva i olika miljöer som plågas av smog och tungmetaller i luften. Klimatförändringar, ökat regn, torka och stigande temperaturer är också dödligt för bin eftersom de påverkar kvaliteten och kvantiteten av nektarn som bin samlar in.

Som om detta inte var nog försöker vissa länder göra robotbin för pollinering av växter eftersom de verkar vara mer effektiva än verkliga bin (som om att flyga 800 kilometer i sina liv inte är effektivt nog).

För att inte nämna faktumet att många människor är rädda för att bli stuckna. Många som ser ett bi flyga förbi dödar det med insektsspray eller slår ihjäl det med något. Detta är väldigt tragiskt eftersom bin inte attackerar om de inte känner sig hotade.

Bara för att de befinner sig i närheten av dig innebär det inte att de kommer att sticka dig. Anledningen till att de inte gör det är att om de sticker dig så dör de. Den här försvarstekniken är bara till för extrema fall när bisamhället är hotat.

utan bin är vi illa ute

Hur kan vi förhindra att bina försvinner?

Efter att ha lärt dig att livet på jorden skulle vara omöjligt utan bins existens kan du agera genom nedanstående steg:

  • Ha en färgglad trädgård full av växter. Detta kommer dra till sig bin och de kommer att pollinera dina växter (var inte orolig, de kommer inte att sticka dig om du finns i närheten).
  • Ät lokala, ekologiska och säsongsproducerade produkter för att minska det jordbruk som använder bekämpningsmedel. Det är även ett hälsosammare val för dig.
  • Köp honung och dess biprodukter – såsom bidrottninggelé, kosmetika, pollen och propolis från ekologiska biodlare.
  • Döda inte bin när de befinner sig i närheten: låt dem flyga runt utan att störa dem.

Om den biologiska mångfalden och pollinerarna försvinner har den mänskliga civilisationen som vi känner till den väldigt lite tid kvar. Antalet levande varelser skulle drastiskt reduceras och de som överlever skulle inte ha naturlig mat att äta. Istället skulle mänsklighetens mat tillredas i fabriker eller laboratorier. Därför kan man säga att utan bin skulle det inte finnas liv på jorden.

Detta kanske intresserar dig
Fyra av de dödligaste insekterna i världen
My Animals
Läs det My Animals
Fyra av de dödligaste insekterna i världen

Insekter är den typ av djur som har störst mångfald på Jorden. Idag ska vi tala om de dödligaste insekterna som finns på planeten.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.