Vad är ett rovdjur?

Dessa djur livnär sig på bytesdjur som kan vara allt från insekter till stora däggdjur, fåglar och andra arter, och samtliga djur använder sig av olika jakttekniker.
Vad är ett rovdjur?

Senaste uppdateringen: 20 december, 2021

När ett djur jagar efter sin föda kallar man det för ett rovdjur. Det finns olika typer av rovdjur, till och med rovdjur som äter andra rovdjur och som finns högst upp i näringskedjan. Lär dig mer om dem alla i denna artikel.

Vad är rovdjur?

Predation är en strategi som gör att arter kan överleva i naturen. Det innebär att de måste äta andra levande varelser – byten – för att tillgodogöra sig deras näringsämnen. Inom ekologin kännetecknas denna växelverkan genom att den skadar en organism (-) och gynnar en annan (+), och därför kallas den ofta för ett positivt-negativt förhållande.

Förhållandet mellan bytesdjur och rovdjur är avgörande för ekosystemet, eftersom det också tjänar till att reglera bestånden av levande varelser. Dessutom utgör alla rovdjur också byten för andra djur. Detta säkerställer att balansen upprätthålls och att det inte finns några arter som kan överbefolka världen. Med undantag för människor förstås.

Typer av rovdjur

Köttätare är de mest kända rovdjuren i djurriket, men de är inte de enda. Dessa glupska djur kan klassificeras enligt vilket byte de äter, så följande kan särskiljas:

  • Köttätare: De här är de mest kända rovdjuren, eftersom vissa av dem äter ganska stora djur. De är specialiserade på att jaga och förfölja sina byten och har utvecklat otroliga strategier för att lyckas med detta.
  • Växtätare: Även om det låter konstigt är växtätare också rovdjur eftersom de livnär sig på andra levande varelser (växter). Den stora skillnaden är att de inte behöver jaga sitt byte, eftersom växter är orörliga.
  • Kannibaler: Det här är djur som äter sin egen art. De är egentligen en underkategori av köttätare, eftersom de alltid äter kött. De flesta kannibaler är leddjur, även om detta beteende också förekommer hos präriehundar, ormar och tjurhajar. Det bör noteras att de också kan livnära sig på andra byten och inte bara på sin egen art.

Rustningskrig

Förhållandet mellan byte och rovdjur bidrar inte bara till ekologisk balans utan är också en viktig del av den evolutionära processen. Detta beror på att varje organism försöker skaffa sig fördelaktiga egenskaper för att kunna fly undan eller jaga. Om bytesdjuren blir snabbare försöker rovdjuren att matcha deras snabbhet. Detta kallas samevolution och är en av fördelarna med samspelet.

Vissa personer kallar denna process för rustningskrig, eftersom det handlar om att ständigt skapa nya “vapen” för att bemästra motståndaren. På detta sätt förändras och diversifieras arterna över tid, vilket överensstämmer perfekt med Darwins förutsägelse om “naturligt urval”.

Rovdjuret och dess förhållande till bytet

Predation är en av de viktigaste metoderna för att säkerställa balansen mellan olika arter. Ett rovdjur och dess byte är sammanlänkade eftersom de ingår i samma näringskedja.

Det är värt att notera att ett rovdjur får sin energi från en växtätare, som har fått näring från växter eller frukter. Bland de mest kända rovdjuren finns följande:

1. Kattdjur

Kattdjur är de bäst lämpade rovdjuren för jakt. Både deras anatomi och jaktteknik gör att de kan få tag på mat.

2. Hunddjur

Dessa jagar mindre djur, oavsett om de är växtätare eller inte, och rör sig nästan alltid i grupp när de skaffar sin mat.

3. Mårddjur

Ett av kännetecknen för dessa djur är att de är små, men samtidigt mycket väl lämpade för jakt. Dessutom kan de livnära sig på reptiler eller fåglar.

Exempel på rovdjur

Visste du att människan är det mest fruktade superrovdjuret i världen? Detta beror på att vår allätande kost och beteende skiljer sig från resten av arterna inom gruppen rovdjur. De andra djuren som tillhör rovdjursgruppen jagar endast för att skaffa mat. Några av dem är:

1. Tiger

Detta kattdjur är Asiens superrovdjur och dess diet är baserad på bufflar, vildsvin, hjortar och antiloper. Men tigrar är också “opportunistiska” och ignorerar inte heller mindre djur som harar, apor eller fiskar.

Normalt jagar de växtätare och använder sin styrka för att attackera och döda bytet med hjälp av sitt kraftfulla bett, med vilket de kan döda bytet omedelbart. Trots att de är stora kan tigrar springa i upp till 90 km/h, och rusa mot sitt byte med ett vrål som ofta paralyserar offret.

2. Varg

De flesta vargarter har liknande jaktvanor: deras byten är medelstora och stora hovdjur såsom får, getter, hjortar eller renar.

En varg.

Detta rovdjur kan äta gnagare och fåglar och har kapacitet att äta mellan 3 till 4 kilo föda på en och samma gång. Detta gör den eftersom den inte vet när den kan äta nästa gång.

3. Grävling

Dessa är allätande djur som huvudsakligen livnär sig på bin, reptiler eller maskar, beroende på var de bor. Det finns asiatiska, europeiska och amerikanska grävlingar. För att få tag på föda använder den sin hörsel och sitt luktsinne. Dess syn är begränsad, vilket är anledningen till att den föredrar att lämna sin håla på natten.

En grävling.

4. Isbjörn

Av alla björnarter som finns är isbjörnen den största, och den är också det enda superrovdjuret i Arktis. Den livnär sig på andra djur som bor i de frusna områdena, men dess favoriter är sälungar.

Isbjörnar kan äta upp till 30 kilo på en dag. Det är intressant att notera att de dricker blodet från sina byten för att få i sig vätska, därför att vattnet i det området är både syrligt och salt.

5. Kejsarörn

Den livnär sig främst på kaniner och jagar dem antingen ensam eller i par. Detta rovdjur kan även äta andra byten, till exempel harar, kråkor, rävar, duvor och små gnagare.

En kejsarörn.

Kejsarörnen har en utmärkt syn som gör att den kan upptäcka ett djur på mycket långt avstånd. När den väl har det i sikte så störtar den mot det med utbredda klor och med utomordentlig precision.

6. Delfin

Detta är ett av de mest intelligenta marina rovdjuren. De återfinns nära kusterna och använder ljud för att kommunicera med varandra och för att nå sina byten, som främst är sardiner, sill och torsk. Eftersom de jagar i grupp kan delfiner omringa ett fiskstim och göra det lättare att fånga dem. De har också vassa tänder som gör att de kan tugga och slita sönder sina byten.

7. Spindel

Alla arter av spindlar är rovdjur och använder ett nät för att fånga sina byten så att de inte kan fly. Spindeln behöver bara vänta på att offret ska fastna i det klibbiga nätet. När det sker injicerar spindeln bytet med gift för att paralysera det och sprutar sedan magsaft i det och smälter ner det utifrån in.

 

Detta kanske intresserar dig
Intressanta fakta om de största fågelspindlarna
My Animals
Läs det My Animals
Intressanta fakta om de största fågelspindlarna

Bland de största fågelspindlarna hittar vi arter som äter fåglar, andra som simmar, några som kan vissla och mycket annat.