Vad är feromoner och vad är feromonernas syfte i djurriket?

Vet du vad feromoner är och hur de påverkar djurens beteende? Fortsätt läsa för att lära dig allt om dessa substanser.
Vad är feromoner och vad är feromonernas syfte i djurriket?

Senaste uppdateringen: 28 juni, 2019

Feromoner har en stor påverkan på djurens beteende och spelar en större roll i deras livsstil än vad du tror. För att verkligen förstå hur djurvärlden fungerar så måste du förstå feromonernas syfte i djurriket.

En annan substans än hormoner

Feromoner är substanser som djuren släpper ut för att ändra fysiologin hos andra medlemmar av deras art och för att påverka deras sexuella och territoriella beteende. Dessa substanser är kemiska molekyler som finns i djurens receptorer i nosen.

För att verkligen förstå vad de är så bör du veta att de spelar en väldigt viktig roll när medlemmar av samma art kommunicerar med varandra. Till skillnad från hormoner – som verkar internt – släpps feromoner ut genom saliv, svett och urin. De orsakar även en specifik effekt på deras receptorer.

Elefanter på grässlätt.

Då ett djur släpper ut feromoner så påverkar det andra medlemmar av samma art. Denna reaktion, samt andra faktorer som klimat och solljus, finns inkluderat i ett fenomen som är känt som biostimulering.

Vad är feromonernas syfte i djurriket?

Det organ som är relaterat till feromonerna finns i näsan och upptäcker de signaler som feromonerna sänder ut. Feromonernas stimuli skickas sedan till hjärnan där det uppstår en respons.

Katter som styrker sig mot varandra.

Detta organ ansluter till nervändarna i hypotalamus, som kontrollerar känslor som rädsla och sexuell attraktion. Deras enda jobb är att skicka viss information till ett subjekt, och sedan omvandla responsen somatiskt.

  • De spelar en viktig roll i det reproduktiva beteendet. Manliga effekter avger exempelvis en lukt som påminner om honung för att undvika konflikt med andra hanar. Det finns också vissa hormoner i tårarna hos möss som förhindrar moderns libido så att hon ägnar mer tid åt sin avkomma.
  • När det gäller det territoriala beteendet fungerar de som koordinater som ger en anvisning åt de andra medlemmarna av arten som lever inom en viss yta. Då en okänd katt inkräktar på en annan katts territorium så orsakar detta nästan automatiskt en aggressiv respons hos katten som anses vara ledaren i detta området.

Det är ganska förvånande eller hur? Naturens visdom kommer aldrig sluta att fascinera oss!

Detta kanske intresserar dig
Symptom och beteenden hos tikar som löper
My Animals
Läs det My Animals
Symptom och beteenden hos tikar som löper

Tikar som löper uppvisar vanligtvis vissa symptom och beteenden. Bortom de vanliga dropparna av blod på golvet, finns det vissa förändringar i bete...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.