Vem är Jane Goodall och vad är hennes arbete?

Vem är Jane Goodall och vad är hennes arbete?
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av veterinären Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Jane Goodall är utan tvekan en av de mest inflytelserika kvinnorna i historien och en av de största aktivisterna för att bevara och beskydda djur. Hennes historia är dock mindre välkänd än det stora arbete hon utfört.

Jane Goodall, en kvinna i djungeln

Jane föddes långt ifrån Afrika i den livliga staden London. Under sin barndom utvecklade hon en djup kärlek för djur och en stor fascination för Afrika. Detta fick henne att ge sig av på sitt livs äventyr.

Den unga Jane hade inte några specialistkunskaper om djur över huvud taget och hamnade i Afrika för att hjälpa paleontologen Louis Leakey. Leakey märkte snart att Jane hade en stor potential för att studera vilda djur och han skickade henne och hennes mamma till Tanzania.

Orangutang med unge

Jane blev en av de första forskarna på detta område och bodde på ett fientligt ställe där det var ovanligt med kvinnliga forskare. Hon bevisade dock om och om igen sin potential för samhället och för de andra forskarna.

En annorlunda primatolog

Jane Goodall började observera chimpanser utan att tidigare ha studerat dem. Detta medförde att hon kunde observera dem utan förutfattade meningar från den vetenskapliga konsensus som rådde på den tiden. Det var också på den tiden som vetenskapsmän trodde att djur inte kunde känna några känslor.

Hennes mentor Louis Leakey sände henne för att studera till doktorand inom etologi utan att ha slutfört några universitetsstudier tidigare. Goodall arbetade på sin avhandling under fem år genom att studera chimpanser i Gombes nationalpark. Parken är fortfarande öppen femtiofem år efter att den öppnades för första gången.

Tillsammans skulle de så kallade Leakeys änglar (Galdikas, Goodall och Fossey) göra viktiga upptäckter inom deras respektive studieområde: orangutanger, chimpanser och gorillor. Detta gav primatologstudierna ett mer empatiskt, rigoröst och feministiskt perspektiv.  

Jane blev en av de första forskarna på detta område och bodde på ett fientligt ställe där det var ovanligt med kvinnliga forskare. Hon bevisade dock om och om igen sin potential för samhället och för de andra forskarna.

Djurbeteendets revolution

Janes forskning upphörde inte med hennes doktorat och hon vederlade många teorier som försvarades av den vetenskapliga gemenskapen på den tiden. Hon visade till exempel att chimpanser utför några av de mest otroliga jaktteknikerna i djurens rike. De demonstrerade också att de inte var enbart vegetarianer.

Hon förändrade också vårt koncept av att vara mänsklig. Före Jane Goodalls forskning trodde vetenskapsmän att människor var de enda varelser som kunde skapa verktyg. Människor definierades som skapare av verktyg och inga andra djur klarade av sådana saker.

Jane upptäckte emellertid en chimpans som använde grenar för att nå en myrstack. Detta banade vägen för ett helt nytt område inom djuretologi. Tack vare Jane Goodall vet vi idag att djurs användning av verktyg är mycket mer utbredd.

En apa går

Janes studier visade att chimpanser har olika personligheter. Detta avslöjande fick mycket uppmärksamhet på den tiden. Hon var övertygad om att djur hade känslor. Hon hade själv bevisat förekomsten av känslor hos djur genom att observera sitt eget husdjur.

Jane Goodall, aktivisten

Jane började uppmärksamma skövlingen av skogar i naturparker. Hon började inse att chimpanser och andra djur led på grund av människors agerande, långt bort från den idylliska plats där hon hade studerat dessa djur.

Detta fick henne att börja åka till laboratorier för experiment på primater, cirkusar och naturparker. När hon gjorde det började hon se hur de arter som hon älskade så mycket fångades in; behandlades som husdjur, såldes till cirkusar eller användes till grymma experiment.

Vid det tillfället lämnade Jane sin forskning vid Gombe i sitt teams händer. Hon började resa runt världen för att säga vad hon tyckte om grymhet mot djur och till förmån för bevarande. Hon tillbringar i dag mesta delen av året genom att hålla i konferenser och resa jorden runt för denna sak.

Hon grundade Jane Goodall-institutet för att stödja denna aktivitet. Hon grundade också Roots and Shoots-projektet som tillåter barn från hela världen att föreslå idéer och handlingar som kan hjälpa till att beskydda djur. Idag talar Jane till de nya generationernas hopp för att undvika globala ekologiska katastrofer.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.