Vikten av växtätare i naturen och ekosystemen

Alla djur spelar en viktig roll i våra ekosystem. Idag ska vi förklara vikten av växtätare.
Vikten av växtätare i naturen och ekosystemen
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi hör ofta om hur viktiga köttätare är i väldens olika ekosystem, huvudsakligen tack vare hur de balanserar naturens näringskedja. Men ett experiment som utfördes i Alperna visar den vitala vikten av växtätare.

Studien utfördes av Federal Institute of Swiss Research, och demonstrerade vikten av växtätare genom att selektivt exkludera vissa av dessa djur från deras ekosystem. De publicerade studien, som baserades på att sätta stängsel runt djur för att exkludera dem, i tidskriften Nature Communications.

De använda stängsel av olika storlekar för att visa vikten av växtätare av alla arter. Vissa tillät små djur, som harar, att komma igenom, medan andra inte ens släppte in sniglar.

Vikten av växtätare: vad händer utan dem?

Forskarna såg att när de tog bort stora däggdjur så började andra växtarter att dominera. Detta skulle kunna ha enorma konsekvenser för alla arter i hela ekosystemet.

I en annan del av studien exkluderade forskarna alla djur. Detta resulterade i en ännu värre balans mellan växter, bakterier och andra delar av ekosystemet.

Elefant äter gräs

Det innebär att ekosystemet inte kan fungera som det ska. Om det inte finns interaktioner mellan de olika levande arterna kommer det finnas mindre stabilitet, färre näringsämnen, mindre energi och färre växtarter.

Forskarna har sett att ryggradslösa djur också spelar en väldigt viktigt roll i ekosystemet. Detta är något man inte tagit hänsyn till i många studier om stora hovdjur, såsom hjort.

Vad som oroar forskare nu är det faktum att populationen av ryggradslösa djur minskar över hela Europa. De oroar sig över hur det kan komma att påverka deras ekosystem.

Deras försvinnande har fått forskare att uppmana folk till att skydda dem för att försvara biomångfalden.

Gödningsmedel och betande

Detta är inte den första studien att visa vikten av växtätare i ekosystem. 2014 jämförde en studie gräsmarker i olika länder. Man upptäckte att när vissa populationer av ryggradslösa djur påverkades av gödningsmedel i ekosystemet, kunde växtätande betesdjur reglera detta.

När forskarna gav åtkomst till områden så att de kunde regleras av antiloper, kor eller hjortar, fick de högre biomångfald än mark som fått näringsämnen från gödsel.

Detta eftersom betande djur hindrar vissa växter från att växa för mycket. Detta motverkar i sin tur att de blockerar andra växters solljus, vilket minskar intaget av näringsämnen. Många växter kräver dessutom väldigt få näringsämnen, så överflöd från gödsel får dem att konkurrera med andra i högre utsträckning.

Betande kor

I det här fallet inkluderade man även tamdjur. Det påminner oss om vikten av jordbruk eller tekniker som transhumans (en typ av nomadiskt liv) när arter riskerar utrotning.

Detta eftersom växter som odlats av människa tenderar att ha högre näringskrav, men även producerar större skördar. Många vilda växter som är viktiga för att bibehålla populationen av ryggradsdjur växer dock inte om de måste konkurrera med dessa växter.

Större köttätare, som vargen, spelar en vital roll i ekosystem, men man måste komma ihåg att alla djur har en viktig roll att spela. Därför är det så viktigt att skydda dem.

Detta kanske intresserar dig
Utan bin skulle det inte finnas något liv på jorden
My Animals
Läs det My Animals
Utan bin skulle det inte finnas något liv på jorden

De flesta förstår inte hur viktiga vissa djur är för vår överlevnad. Även om du kanske inte tror det så skulle livet i princip vara omöjligt utan b...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • A.C. Risch, R. Ochoa-Hueso, W.H. van der Putten, J.K. Bump, M.D. Busse, B. Frey D.J. Gwiazdowicz, D.S. Page-Dumroese, M.L. Vandegehuchte, S. Zimmermann & M. Schütz “Size-dependent loss of aboveground animals differentially affects grassland ecosystem coupling and functions”. Nature Communications DOI: 10.1038/s41467-018-06105-4.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.