Allt om djur som migrerar

Många djurarter migrerar på grund av det ekologiska trycket i deras livsmiljö, vilket tvingar dem att flytta sig till en annan miljö under en del av året för att kunna hitta ny föda.
Allt om djur som migrerar

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2021

Varje år så ger sig många djur som migrerar ut på en lång resa för att hitta nya resurser. Alla djur migrerar inte på samma gång, utan varje art har sin egen cykel som de upprepar varje år. 

Förändringar i platsen, vädret och tillgängligheten på föda är de största orsakerna till att djur migrerar. Resan är ofta lång och har många hinder, och en del djur kanske inte överlever den. Läs vidare för att lära dig mera om detta fantastiska naturliga fenomen.

Vad är migration?

Migration är en naturligt förekommande händelse där djuren varje år, drivna av sina instinkter, flyttar till en annan livsmiljö. Migrationen sker normalt sett vid samma tid varje år, och den nya livsmiljön kan ligga många mil bort. 

Med det sagt så klassificerar man inte alla djurvandringar som migration. För att det ska klassas som migration ska nämligen följande kriterier vara uppfyllda:

 • Resan behöver ta en viss tid och vara över en viss längd. En del vandringar håller på i flera månader.
 • Det måste finnas en tydlig skillnad mellan djurens nya och gamla livsmiljöer.
 • Migrationen regleras av djurens interna biologiska klocka som anpassar sig till yttre stimuli. 
 • Det ska handla om ett signifikant antal djur. En ensam individ är inte tillräckligt. Migration handlar antingen om en stor grupp eller också hela populationen.
 • Migrationen ska vara ett svar på det ekologiska trycket.
 • Djuren flyttar endera till ett nytt område under en tid när det finns gott om föda, eller så använder de ett nytt område för specifika funktioner, så som parning eller att föda upp sina ungar.

Målet för djur som migrerar är att hitta bättre resurser eller undvika negativa miljöförhållanden. Bristen på resurser i en livsmiljö kommer därför att tvinga djuren att leta efter andra platser där de kan hitta föda. Detta kan också påverkas av förändringar i miljön och omgivningen.

Generellt sett så flyttar djur som migrerar till varma områden under hösten, och återvänder till sina ursprungliga miljöer under våren. Fantastiskt nog så verkar förmågan att navigera mellan olika livsmiljöer finnas i djurens gener. 

Djur som migrerar varje år

Det finns många olika djur som migrerar varje år och de är alla fascinerande. De ställs inför stora faror längs med vägen, men riskerna måste vägas mot de resurser som djuren kan hitta i sin nya livsmiljö. Låt oss se på några exempel.

De modiga gnuerna i Serengeti

Majoriteten av världens alla gnuer lever i nationalparken i Sergengeti. Från november till april lever de i södra delen av parken, som har mycket betesmark. Här föder de också upp sina ungar, tills tillgången på mat börjar bli sämre. 

När ungarna är tre till fyra veckor gamla, börjar gruppen därför att röra sig och gå igenom de torra och farliga områdena norrut. Resan är lång och det finns många faror. Precis på gränsen mellan Tanzania och Kenya ligger floden Mara, där rovdjur som krokodiler väntar på dem.

Dödligheten bland gnuernas kalvar är mycket hög, och bara en av sex kommer att överleva. Faktum är att upp emot 6 000 gnuer dör varje år under den stora migrationen. De når sedan sin slutliga destination mellan juli och oktober.

Vuxna gnuer har ett mycket gott visuellt minne, och vet precis vart de ska gå. Två eller tre vuxna hanar guidar resten av gruppen på resan mot mera fuktiga områden. Dessa ‘ledare’ använder bland annat solen, visuella landmärken, sitt luktsinne och sin kunskap om hjorden för att guida dem.

Djur som migrerar: Gnuer korsar floden Mara.

Valens långa migration

Valar å sin sida migrerar för att leta efter en plats där de kan föda upp sina ungar. När sommaren kommer kan de flytta sig tusentals kilometer till områden där det finns ett överflöd av fytoplankton, tack vare solljuset. Det här betyder att antalet krill ökar, vilket också är den främsta födan för valar och andra rovdjur. 

För att orientera sig använder valarna jordens magnetfält. De använder också kustlinjen som en visuell referens, även om de stannar långt ute till havs. Man tror att de delfiner och valar som varje år blir strandade, råkar illa ut på grund av förändringar i jordens magnetfält.

Förändringarna gör alltså att de simmar mot kusten istället för att stanna ute till havs. Det magnetiska fältet kan ändra, och det gör de här djuren något desorienterade under en tid. 

Djur som migrerar: En flock valar.

Djur som migrerar – flyttfåglar

Det finns många olika arter av flyttfåglar och de gör alla en årlig resa som är så pricksäker att det nästan verkar som om de har en karta över himlen. De huvudsakliga flygvägarna är:

 • Rutten Palearktis-Afrika: Det här är kanske den mest förvånande rutten. Man kan se den från Gibraltarsundet eftersom fåglarna som migrerar tar en paus på den Iberiska halvön på sin väg mot Afrika.
 • Från nordöstra till sydöstra Asien.
 • Från Nordamerika till Sydamerika.
Djur som migrerar: Flyttfåglar.

Som du säkert har märkt är djurens migration en veritabel odyssé. Djur som migrerar kan använda enorma mängder energi för att resa den här sträckan varje år, och ofta är det en resa kantad med faror. Att migrera är ett instinktivt beteende, även om del av det är inlärt, och det är något som förs vidare från generation till generation. 

Detta kanske intresserar dig
Valarnas migrationsvägar är samma som för 270,000 år sedan
My Animals
Läs det My Animals
Valarnas migrationsvägar är samma som för 270,000 år sedan

Det är inte lätt att studera valarnas migrationsvägar, särskilt om du vill se var de migrerade för tusentals år sedan. Men, tack vare blötdjur kan ...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • National Geographic. Grandes Migraciones.
 • Drickamer, L.C, Vessey, S.H. y Jacobs, E.M. “Animal Behavior: Mechanism, Ecology, Evolution”, Ed.Mc Graw Hill (2002).
 • Breed, M.D and Moore,J. “Animal Behavior” Editorial Academic Press, Elsevier (2011).

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.