Axolotl: 10 intressanta fakta om vår älskade salamander

Trots uppmärksamheten som kommer med att det är populärt att ha en axolotl som husdjur så håller de tyvärr på att försvinna från sin naturliga miljö.
Axolotl: 10 intressanta fakta om vår älskade salamander
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Axolotl (ambystoma mexicanum) är en av de mest kända amfibierna i världen. Den finns i många djurälskares hem eftersom den har ett fascinerande utseende och är enkelt att ta hand om. De flesta inser dock inte att den bara är ett steg bort från att utrotas i det vilda.

Under de senaste decennierna har den naturliga populationen av axolotl krympt dramatiskt. Av den anledningen är befinner den vildlevande arten sig nu i kritiskt hotad status, vilket indikeras av den röda listningen hos International Union for Conservation of Nature (IUCN). Om du vill veta 10 intressanta fakta om axolotlen, ett djur som är lika vackert som det är hotat, fortsätt då att läsa.

1. En axolotl förvandlas inte som resten av amfibierna

Amfibier är kända för att genomgå en process som kallas metamorfos , vilken är särskilt slående hos grodor och paddor. Groddjur föds som grodyngel (motsvara ett larvstadium) med svansar, gälar och inga ben eller lungor, men det slutar i vuxen form med att de andas luft och delvis lämnar vattenmiljön.

Axolotl är ett undantag, eftersom den normalt förblir i sin grundform, det vill säga att den aldrig fullständigt förändras. Axolotls bibehåller sitt yngeltillstånd under hela sitt liv på grund av en brist på sköldkörtelstimulerande hormon, en avgörande komponent vid normal utveckling av amfibier.

Av denna anledning behåller axolotls karaktärsdrag från kläckning till dödsögonblicket. Detta exemplifieras framför allt av närvaron av cefaliska gälar.

Axolotl är en hotad amfibie.

2. En metamorfos kan trots allt induceras i en axolotl

Axolotl är neotenisk och pedomorf – den upprätthåller ungdomliga egenskaper – men detta gäller bara i naturen. Enligt den vetenskapliga portalen Animal Diversity kan en laboratoriebaserad metamorfos induceras genom injektioner av sköldkörtelhormon. Detta orsakar att gälarna absorberas i kroppen samt andra anmärkningsvärda morfologiska förändringar.

3. Dess naturliga färg är inte vit

Vi är vana vid att observera axolotls i akvarier, och därför är det lätt att tro att de är vita av naturen. Ingenting kan vara längre ifrån sanningen, eftersom den verkliga färgen på dessa amfibier är brun.

Som studier från portalen Science Direct indikerar så styr fyra olika gener färgningen av en axolotl. På grund av den selektiva korsningen av mutationer i fångenskap kan följande toner registreras i tamt tillstånd:

 1. Leucistisk: blek i färg men med svarta ögon.
 2. Albino: Blek i färg med röda ögon.
 3. Gyllene albino: Mycket lik albino-varianten, men med en gulaktig nyans på den vita bakgrunden.
 4. Xanthic: Grå med svarta ögon.
 5. Melanoid: Helt svart.
 6. Vild: Färgen som verkligen kännetecknar arten.

Bland en axolotls intressanta fakta utmärker sig dess förmåga att förvärva olika färger enligt genetiska mutationer.

En stor axolotl i ett akvarium.

4. En amfibie som jagar genom sug

Enligt populär tro har amfibier långa, klibbiga tungor som de skjuter ut likt en projektil för att fånga de flygande insekterna den livnär sig på. Denna uppfattning finner dock mindre stöd i naturen.

En axolotl livnär sig till exempel med hjälp av en sugmekanism. Tack vare deras komplexa kranialmorfologi kan dessa amfibier öppna munnen mycket snabbt. De drar det omgivande vattnet in i munhålan med våld och får hjälp av tryckskillnader. Detta gör att de kan sluka sina byten hela.

5. Den kan regenerera sig

Då en människa skadas allvarligt uppstår ärrvävnad där skadan var. Detta består av ett fibröst konglomerat som delvis och inte löser problemet. När ett organdrabbas av ärrvävnad försvinner en del av dess funktionalitet.

En axolotl är ett spännande vetenskapligt objekt för vid skador skapar de inga ärr. De kan helt regenerera skadad vävnad. De kan ersätta en lem på några månader och reparera mer komplexa strukturer, såsom svans, vissa organ, nervvävnader och delar av hjärtat och ögonen.

Denna art och andra salamandrar antas regenerera sina vävnader genom att modifiera deras inre makrofagnivåer och genom att undertrycka inflammatoriska skeenden.

6. Den har en mer komplicerad genuppsättning än människor

Människor har 3,2 miljarder baspar i sitt DNA, medan en axolotl har 32 miljarder. Även om dess genuppsättning är tio gånger längre än vår egen, så kodar det ett likartat antal proteiner (23 251) till siffran som rapporterats av människan. Experter tror att dess genuppsättning är så stor eftersom den har så många upprepande sekvenser.

7. Dess distributionsområde är mycket begränsat

Axolotl som art är endast hemmahörande i vattnen i sjön Xochimilco och Chalco-sjön (Mexikos). Sjön Chalco har tömts för att förhindra översvämningar, medan sjön Xochimilco har minskat drastiskt när det gäller vattenmassa och ekosystemets livskraft. Som vi kommer se förklarar det i stort den aktuella nedgången i artens population.

8. Deras vård i fångenskap är inte så lätt som det verkar

Axolotlar förvaras i många akvarier över hela världen, men inte alla ägare känner till deras krav. Det är till exempel mycket viktigt att notera att vattnet i akvariet aldrig får överstiga 23 ° C under en längre tid, eftersom detta ökar dess ämnesomsättning, orsakar stress och slutligen död.

Det optimala temperaturområdet för denna art är mellan 18 och 20 ºC (64 – 68 F), även om det också klarar 22 ºC utan särskilda problem. Det är viktigt att påpeka att klor är mycket farligt för axolotler. Du bör bara ta hem ett sällskapsdjur som detta om du har tillräckligt med erfarenhet.

Experter avråder starkt att hålla en axolotl med kallvattenfisk. Allt som oftast slutar denna kombination i tragedi.

9. En viktig figur i populärkulturen

I aztekernas legender förvandlade den desperata guden Axolotl sig till en av dessa amfibier för att undvika att fångas och offras av sina medgudar. De andra gudarna jagade honom på grund av hans uppror. Detta lilla historiska fragment visar oss att axolotl har varit en del av Mexikos historia och kultur i hundratals år.

Utöver detta har ambystoma mexicanum också genomsyrat den allmänna kulturen genom alla möjliga medier. Bojack Horseman gav oss en antropomorf karaktär baserad helt på detta djur, dubbad av skådespelerskan Natale Morales. Sedan juni 2021 finns den också att hitta i vattnet i Minecraft.

Det förväntas att 2022 kommer ett mexikanskt mynt med denna art  att gå i omlopp. Axolotl är ett riktigt unikt djur.

10. En av de mest hotade arterna i världen

Det är omöjligt att avsluta en artikel om axolotl i en positiv tonart eftersom prognosen för arten är kritisk. Som framgår av professionella källor uppskattar experter att det bara finns mellan 700 och 1200 exemplar kvar i naturen – en bråkdel av vad som fanns för några decennier sedan.

Föroreningarna av vattnet, nedbrytningen av dess naturliga miljö och införandet av icke-inhemsk fisk i dess ekosystem är de största hoten mot denna amfibie. Än idag fortsätter dess bestånd att minska, trots alla program som har introducerats för dess bevarande.

En vild axolotl.

Detta kanske intresserar dig

7 tips för att ta hand om en groda
My Animals
Läs det My Animals
7 tips för att ta hand om en groda

Här är 7 specifika skötseltips för att ta hand om en groda och hjälpa den att hålla sig frisk och leva hela sin naturliga livslängd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Frost, S. K., Briggs, F., & Malacinski, G. M. (1984). A color atlas of pigment genes in the Mexican axolotl (Ambystoma mexicanum). Differentiation, 26(1-3), 182-188.
 • Schreckenberg, G. M., & Jacobson, A. G. (1975). Normal stages of development of the axolotl, Ambystoma mexicanum. Developmental biology, 42(2), 391-399.
 • Smith, J. J., Timoshevskaya, N., Timoshevskiy, V. A., Keinath, M. C., Hardy, D., & Voss, S. R. (2019). A chromosome-scale assembly of the axolotl genome. Genome research, 29(2), 317-324.
 • Leigh, N. D., Dunlap, G. S., Johnson, K., Mariano, R., Oshiro, R., Wong, A. Y., … & Whited, J. L. (2018). Transcriptomic landscape of the blastema niche in regenerating adult axolotl limbs at single-cell resolution. Nature communications, 9(1), 1-14.
 • Vieira, W. A., Wells, K. M., & McCusker, C. D. (2020). Advancements to the axolotl model for regeneration and aging. Gerontology, 66(3), 212-222.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.