Phyllomedusa: livsmiljö och egenskaper

Släktet Phyllomedusa är anmärkningsvärt både på grund av sin biologi och sitt förhållande till människor. De är anpassade till livet i träd.
Phyllomedusa: livsmiljö och egenskaper
Francisco Morata Carramolino

Skriven och verifierad av biologen Francisco Morata Carramolino.

Senaste uppdateringen: 03 april, 2023

Den neotropiska regionen har den största biologiska mångfalden av grodor på planeten. I detta område har djuren fått mycket olika former och livsstilar, och trädgrodor sticker ut genom sina anpassningar. Inom denna grupp är släktet Phyllomedusa särskilt anmärkningsvärt, både på grund av dess biologi och dess förhållande till människan.

Det finns för närvarande 32 arter inom släktet Phyllomedusa, som alla tillhör familjen lövgrodor (Hylidae). Dessa groddjur har utvecklat extrema anpassningar till livet i träd. Om du vill lära dig mer om Phyllomedusa kan du läsa vidare.

Fysiska egenskaper hos Phyllomedusa

Även om det finns vissa skillnader mellan de 32 existerande arterna i släktet så har de alla vissa likheter. Deras latinska namn härrör från deras utseende och proportioner, samt deras trädlevande vanor. Dessa groddjur är relativt stora och varierar i storlek från 7 till 12 cm.

Den största av dessa grodor är Phyllomedusa bicolor. Denna art är i allmänhet smal, med ett stort huvud och runda, utbuktande ögon av imponerande storlek.

Deras lemmar är mycket långa och tunna och slutar i händer med 4 långa fingrar på frambenen och 5 tår på bakbenen. Tårna är motstående och avslutas med klisterkuddar som hjälper dem att fästa och klättra på grenar.

Deras huvudfärg är grön, som är mer eller mindre mörk beroende på arten, och täcker djurets ryggdel. Dessutom har dessa grodor vanligtvis ljusa mönster på sidorna av kroppen, som kan sträcka sig till extremiteterna.

Dessa toner på sidorna är huvudsakligen orangea, gula och svarta beroende på art. Den ventrala sidan är däremot vanligtvis mindre pigmenterad.

En trädgroda.

Phyllomedusa: livsmiljö

Dessa grodor lever uteslutande i Central- och Sydamerika. De lever främst i tropiska eller subtropiska skogsområden och översvämmade områden med riklig vegetation, vilket är viktigt för deras biologi.

Till skillnad från andra grodor lever de vanligtvis inte i vatten, utan tillbringar större delen av sitt liv högt uppe i träd, på höjder mellan 0,5 och 4 meter. Precis som andra groddjur har de en mycket porös hud, så de löper risk att torka ut om de befinner sig långt från vatten.

Phyllomedusa: beteende

Dessa grodor har utvecklat en rad anpassningar för att undvika uttorkning. De är huvudsakligen nattaktiva så de tillbringar dagen gömda bland löv med benen tätt intill kroppen. Förutom att de undviker solljus och minskar avdunstningen kan de också kamouflera sig bättre mot sin omgivning.

Vissa arter kan dessutom utsöndra ett vaxliknande ämne genom huden. Med hjälp av sina bakben sprider de ofta och grundligt ut detta ämne över hela kroppen och skapar på så sätt ett isolerande lager.

Vaxet skyddar dem inte bara från att torka ut, utan innehåller också gifter som fungerar som en försvarsmekanism mot rovdjur.

Under fortplantningen kommer Phyllomedusa ner från trädtopparna och slår sig ner i vegetationen vid vattenförekomster, som ofta är tillfälliga dammar. De lägger sina ägg på breda blad; de förblir fästa vid tack vare den gelatinösa substans som omsluter dem. Grodorna viker sedan bladet och bildar ett litet bo.

När grodynglen kläcks faller de ner i vattnet, där de fullföljer sin utveckling tills de når metamorfosen. Efter sin förvandling klättrar ungarna upp i träd som vuxna grodor, där de lever resten av livet. I larvstadiet livnär de sig på växtmaterial, men i sin vuxna form fångar de byten med hjälp av sin långa klibbiga tunga.

Förhållandet till människor

Som nämnts ovan har flera arter gifter i de vaxliknande sekreten på huden. Dessa giftiga ämnen används traditionellt i ritualer av flera ursprungsstammar i dessa områden, som kallar sekretet kambo eller sapo.

För detta ändamål jagar de grodorna och placerar dem över en eld med benen bundna och utsträckta, i syfte att stressa djuret så att det utsöndrar dessa ämnen och gör det möjligt för indianerna att samla in dem. Därefter släpps djuret vanligen ut i det fria.

När substansen väl har erhållits appliceras den på sår eller brännskador och går över i blodomloppet. Effekterna är varierande och omfattar kräkningar, diarré och medvetandeförlust. Det kan dock sedan fungera som ett smärtstillande medel och minska smärtupplevelsen. För indianstammarna ger denna ritual bland annat lycka och gör dem enligt egen utsago till bättre jägare.

En groda redo för språng!

Även om dessa traditionella metoder inte verkar ha några allvarliga effekter på populationerna av Phyllomedusa så har användningen av giftiga sekret blivit populär som en alternativ terapi utan vetenskapligt stöd. Vissa människor använder det till och med för att illegalt förbättra prestationen vid hästkapplöpningar. På lång sikt kan detta alltså innebära en ökad risk för bevarandet av Phyllomedusa.

Detta kanske intresserar dig

Den långnosade horngrodan liknar döda löv
My Animals
Läs det My Animals
Den långnosade horngrodan liknar döda löv

Tack vare sitt iögonfallande utseende är den långnosade horngrodan faktiskt en mycket slående art. Läs mer om denna blad-liknande groda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.