Rödögd bladgroda: habitat och egenskaper

Dess ögon och vackra hudfärg gör den rödögda bladgrodan till ett av de vackraste djuren på planeten. Vill du veta mer om den här arten?
Rödögd bladgroda: habitat och egenskaper
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Rödögd bladgroda (Agalychnis callidryas) är en liten groda som med åren har blivit populär på grund av sina vackra ögon. Just detta kännetecken har förevigats i många fotografier och annonser över hela internet och i media.

På grund av detta har många människor valt att hålla en eller flera av denna art som husdjur. Att föda upp dem i fångenskap är dock komplicerat på grund av deras specifika krav, deras nattliga aktivitet samt miljöförhållandena i deras naturliga habitat. Nedan hittar du den mest relevanta informationen om denna egendomliga amfibie.

Den rödögda bladgrodans habitat

Denna grodart, som tillhör familjen Hylidae, lever i låglandsregnskogar och går att hitta i områden nära floder. Den förekommer i regnskogar från östra Honduras till nordöstra Colombia, där man även kan hitta exemplar som simmar i floder och bäckar.

Tidigare kallade man den här arten för flera olika namn. Nu är det dock viktigt att klargöra att en nyligen genomförd studie baserad på morfologiska egenskaper och biogeografi föreslog att man inte skulle anse arten Agalychnis taylori vara en synonym till A. callidryas. Man fattade detta beslut på grund av morfologiska och molekylära skillnader mellan de två arterna, även fast de vid en första anblick kan verka mycket likartade.

Rödögda bladgrodor tenderar att söka sig till grenar, löv och trädstammar, som de håller sig fast vid tack vare sina sugkoppsliknande tår. Denna amfibie föredrar temperaturer mellan 25 till 30 grader Celsius på dagen och 18-25 grader på natten, med en relativ luftfuktighet på mellan 80 till 100 procent.

Rödögd bladgroda

Fysiska egenskaper

Som namnet antyder kännetecknas den rödögda bladgrodan främst av hudens ljusgröna färg samt intensiteten i ögonens röda färg. Därutöver är fram- och bakbenen orangefärgade och bukpartiet har en anmärkningsvärd ljusblå nyans.

Unga grodor av den här arten är bruna när de blir födda, vilket övergår till grönt när de blir vuxna. Intressant nog kan de ändra färgton till en mörkare grön eller rödbrun färg beroende på omgivningen

Arten uppvisar en mycket tydlig sexuell dimorfism, eftersom hanarna är mindre än honorna: de är 56 millimeter långa och honorna 71 millimeter. Som vi redan nämnde tidigare har denna groda stora kuddar vid slutet av tårna, med sugkoppar som gör det möjligt för den att röra på sig och hålla sig fast vid bladen i sin naturliga miljö.

Beteendet hos den rödögda bladgrodan

Arten A. callidryas har nattliga och trädlevande vanor. Den hittar gömställen i höga träd och buskar som skydd från sina främsta rovdjur såsom ormar, fåglar och fladdermöss. Liksom andra grodarter är de ljusa färgerna på dess hud en varning för alla som vill angripa den. Det bör dock noteras att dess hud inte innehåller speciellt mycket gifter.

I gengäld tror man att den här grodans vackra ögon är en försvarsmekanism som kallas för aposematism. Med denna slående färgnyans kan de skrämma bort rovdjur genom att plötsligt öppna ögonen och sedan hoppa iväg för att söka skydd.

Den rödögda bladgrodans mat

Den här grodan är köttätande och livnär sig på flugor, gräshoppor, malar och syrsor. Färgen på dess hud gör att den obemärkt kan passera bland trädens löv, där den väntar på att insekter eller andra smådjur ska bli dess föda.

Ibland kan den här arten äta andra mindre grodor så länge de ryms i dess mun. Yngre grodor livnär sig i stället på fruktflugor och hussyrsor. I fångenskap kan de äta mjölmaskar, vaxmottar eller små exemplar av olika ortoptera-arter.

Fortplantning hos den rödögda bladgrodan

Den musikaliska parningsritualen hos den rödögda bladgrodan börjar med ett högt kväkande från hanen, som intilliggande hanar snabbt följer med i. Alla hanar börjar kväka och hoppa från blad till blad i syfte att etablera ett revir och locka till sig honor. Intressant nog har man observerat att hanar av den här arten darrar när kväkandet når sin kulmen.

Efter lockropet till honan är det vanligt att två hanar konfronterar varandra för att visa sin styrka. Slutligen, och utan att väcka uppmärksamhet, kommer honorna långsamt ner från trädtopparna. Så fort de ser henne tävlar hanarna om att hinna först till henne.

Den rödögda bladgrodan lägger vanligtvis sina ägg i växtlighet som hänger över vattnet, eftersom när grodynglen kläcks slinker de då genom bladen och faller ner i vattnet.

Hanen griper tag i honan och omfamnar henne i en ställning som kallas amplexus. Paret kan förbli i denna position i flera dagar tills honan bestämmer sig för att lägga sina ägg. I det ögonblicket lägger hon äggen på ett blad och hanen befruktar dem då omedelbart externt. Som vi nämnde tidigare placerar honan dessa ägg strax ovanför vatten.

Rödögd bladgroda

Bevarandestatus

För närvarande är den rödögda bladgrodan inte en hotad art, dess bevarandestatus är enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN) “Livskraftig (LC)”. Skogsskövling och förorening av dess naturliga habitat är dess största hot, utöver konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Som du har sett är den rödögda bladgrodan ett av de vackraste och mest spännande djuren på planeten. Dess fortplantningsbeteende och förmåga att försvara sig är några av dess mest anmärkningsvärda egenskaper. Arten kan dock bli påverkad i framtiden om avskogningen av dess naturliga habitat ökar under de kommande åren.

 

Detta kanske intresserar dig
Vad äter grodyngel?
My Animals
Läs det My Animals
Vad äter grodyngel?

Grodyngel är anuranska amfibiers larver och de varken ser ut som, agerar som eller äter samma saker som vuxna. Läs mer om dem här.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.