Bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner

Schimpanser är märkliga apor vars beteende aldrig upphör att förvåna oss. Den här gången har vi nyligen lärt oss att bonobomödrar anstränger sig för att säkerställa att deras gener förs vidare.
Bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2019

Vad skulle du säga om du fick höra att bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner?

Bonobon, eller dvärgschimpansen, är den art vi vet minst om när det kommer till apor. Under det senaste decennier har vi dock lärt oss mycket om deras spännande beteenden, som ofta påminner om våra egna.

Bonobon är en märklig varelse, och så även den vanliga schimpansen. Vi måste komma ihåg att schimpansen inte är den enda primaten som är besläktad med oss.

Schimpansen är faktiskt lika nära besläktad med bonobon som den är med oss.

Det står alltså klart att vi har nära band med båda dessa arter. Traditionellt benämns schimpanser som vår närmsta släkting, men idag vet vi att även bonobon står oss nära.

Bonobon är faktiskt en av relativt få matriarkala arter i djurriket. Det är även en art som löser problem inom gruppen med hjälp av sexuella tjänster, och därför är aggression ovanligt.

Likt andra primater varar den moderliga omvårdnaden under lång tid och är väldigt viktig för avkommans utveckling. En grupp forskare har dock upptäckt ett väldigt märkligt beteende.

Det verkar som att bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner genom att assistera i flirtandet. Detta beteende har precis upptäckts och verkar helt frånvarande hos andra primater.

Mödrarna som hjälper avkomman att fortplanta sig

Familj med bonobo

Vad forskarna observerat i reservatet Kokolopori är minst sagt slående.

I en studie i tidskriften Current Biology skriver man: när en hane försöker kopulera men hindras av en annan hane, kommer modern till den första att jaga bort den andra.

Vi vet redan att hierarkin hos hanarna baseras på deras mödrar, men vi visste inte att den upprätthålls på detta sätt.

Det verkar som att dominanta mödrar kan garantera sina söners fortplantning och därmed bevaringen av deras gener.

När hanar har en moder inom gruppen har de faktiskt tre gånger så stor chans att para sigOch inte bara det, för ett nära förhållande till modern verkar även göra dem mer accepterade av resten av honorna.

Därför kan de komma dem närmre och interagera med dem utan större hinder.

Studien leddes av primatologen Martin Surbeck och påpekar de enorma skillnaderna jämfört med vanliga schimpanser. Där är närhet till modern bara negativt för hanar, inklusive för fortplantning.

Bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner, men varför?

Bonobo härmar mamma

Forskare har även observerat att bonobomödrar inte är lika angelägna när det kommer till deras döttrar. Det kan vara för att de flesta unga honor lämnar gruppen.

Hanarna stannar vanligtvis, till skillnad från många andra arter.

Vidare är hanarna mer framgångsrika när det kommer till att sprida sina gener. En bonobohona kan bara föda en unge vart tredje år. En hane kan få lika mycket avkomma som han kan plantera.

Detta är inte första gången man upptäckt att vilda djur stödjer sin avkomma efter att de blivit mogna. Mödrar bland späckhuggarna hjälper sin avkomma att jaga även efter att de blivit självständiga.

Denna process sker under deras klimakterium, vilket är en process som inte inträffar hos bonobohonorna.

Detta kanske intresserar dig
Chimpanskulturen håller på att försvinna
My AnimalsLäs det My Animals
Chimpanskulturen håller på att försvinna

Har du någonsin hört talas om djurkulturer? Jo, de har sina egna kulturer och chimpanskulturen är i farozonen att försvinna. Vi tar en närmare titt...