Egenskaper hos Sumatratigern

Sumatratigern är ett kraftfullt rovdjur med unika egenskaper som skiljer den från andra existerande underarter.
Egenskaper hos Sumatratigern
Miguel Mata Gallego

Skriven och verifierad av Biolog Miguel Mata Gallego.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sumatratigern är ett av världens mest hotade kattdjur. Förlust av livsmiljö är det största hotet mot detta vackra, majestätiska djur, trots att det är starkt skyddat. Dessutom har denna tiger sina egna unika egenskaper som skiljer den från resten av alla kattdjur världen över.

Hur lever då detta kattdjur? Vad skiljer den från andra tigrar? Varför riskerar den att utrotas? Vi berättar allt detta och mycket mer i följande artikel.

Sumatratigerns livsmiljö och levnadssätt

Djupt i djungeln på den indonesiska ön Sumatra lever ett fruktansvärt rovdjur som befinner sig högst upp i näringskedjan. En gång i tiden var den rikligt förekommande på hela ytan av denna enorma tropiska ö, men dess livsmiljö har minskat kraftigt på grund av mänsklig inblandning.

Tyvärr är Sumatratigern (Panthera tigris sumatrae) ett kritiskt utrotningshotat djur (CR), åtminstone enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Man uppskattar att omkring 400–500 individer lever i indonesiska nationalparker, från låglandsdjungeln i Bukit Barisan Selatan National Park till bergsskogarna i Gunung Leuser National Park.

På denna ö är djungelns förstörelse en realitet, trots miljöskydd. Förutom förlusten av djungeln uppskattas det att omkring 66 tigrar dödades av tjuvjägare under 2000-talet, så människans jakt utgör ett stort hot mot detta kattdjur.

Sumatratigern på jakt

Sumatratigern och dess egenskaper

Det mest relevanta med denna underart av tiger är att den har sina egna unika egenskaper som skiljer den från tigrarna på fastlandet. Bland dessa finner vi följande:

  • Sumatratigern är den minsta underarten av alla tigrar som finns. Detta gör att den lättare kan röra sig i den täta djungeln som utgör dess livsmiljö.
  • Deras karakteristiska vertikala ränder är något rikligare och tunnare än hos kontinentala tigrar.
  • Deras skägg är mer utvecklat än hos andra tigrar. Denna skillnad är särskilt påtaglig hos hanarna.
  • Trots allt detta är förmodligen deras mest utmärkande kännetecken förekomsten av ett membran mellan tårna. Detta membran gör dem till utmärkta simmare, en förmåga som de använder för att driva sina landlevande byten ner i vattnet.
  • När det gäller vikt och mått mäter hanar i genomsnitt 2,30 meter från huvud till svans och väger cirka 120 kilo. Honorna däremot mäter 2,20 meter och väger i genomsnitt cirka 90 kilo.

Alla dessa särdrag är resultatet av en anpassningsprocess som, även om den går långsamt, fortfarande pågår i dag. Eftersom Sumatratigern lever på en ö – isolerad från andra tigrar – blir den lätt att skilja från andra arter på fastlandet.

Livsstil och diet

Sumatratigern är framför allt ett köttätande djur. Dessa kattdjur är solitära rovdjur som jagar på natten och förföljer sina byten med stor list innan de slutligen attackerar dem bakifrån eller från sidan. Deras skarpa hörsel och skarpa syn gör dem till effektiva rovdjur.

Liksom andra kattdjur har de för vana att markera sitt revir genom att klia sig och markera sitt revir med hjälp av dofter. Detta tjänar till att se till att hanarna inte har några konkurrenter i sitt revir, även om honor kan komma och gå utan problem.

Deras föredragna byten är vanligtvis vildsvin och hjortar, men ibland jagar de också fåglar, fiskar eller till och med större och mer dödliga djur, som krokodiler eller noshörningar. Ingenting undgår detta kattdjurs klor!

Fortplantning

Sumatratigern kan fortplanta sig när som helst på året. Deras dräktighetsperiod varar ungefär 103 dagar, varefter de föder en kull med 2 till 4 ungar. Ungarna föds upp i hålor, men de kommer inte ut ur dem förrän de är en månad gamla. Därefter tillbringar de sina två första år med sina mödrar innan de blir självständiga och börjar sitt ensamma liv.

Bevarande av Sumatratigern

De unika egenskaperna hos denna underart, och det faktum att den är starkt hotad i sin naturliga miljö, gör att detta kattdjur prioriteras i bevarandeprogrammen.

Sumatratigern är den enda levande företrädaren för de underarter av tigrar som en gång i tiden bebodde de indonesiska öarna, som till exempel Java- eller Balitigern. Av denna anledning – och eftersom Sumatratigern anses vara på väg att bli en ny art – är bevarandet av denna kattdjurstyp viktigt.

Ön Sumatra lider av en mycket allvarlig avskogningsprocess för att få fram socker-, gummi- och palmoljeplantager. Som en följd av detta förlorar Sumatratigrarna sin livsmiljö, så deras population är på tydlig nedgång enligt de senaste uppgifterna vilka visar en 40-procentig förlust av tigrar under de senaste 40 åren.

Tigrar behöver ett hemområde på många kvadratkilometer djungel för att överleva, vilket i dag endast är möjligt i nationalparker.

En liten familj tigrar

Som du kanske har märkt är Sumatratigern en underart av tigrar med unika egenskaper som är rejält hotad av förstörelsen av djungeln, så den måste helt enkelt vara föremål för bevarandeprogram. Vi har inte råd att förlora mer biologisk mångfald.

Detta kanske intresserar dig

Den sydkinesiska tigern, på gränsen till utrotning
My Animals
Läs det My Animals
Den sydkinesiska tigern, på gränsen till utrotning

Den sydkinesiska tigern är en av de mest hotade underarterna av tiger, i och med att det bara finns några få individer kvar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Linkie, M. (2008, 30 junio). The IUCN Red List – Sumatran Tiger. IUCN Red List of Threatened Species. https://www.iucnredlist.org/species/15966/5334836
  • Wibisono, H. T., & Pusparini, W. (2010). Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae): A review of conservation status. Integrative Zoology, 5(4), 313-323.
  • Esmeralda, P. M. (2004). Manual de crianza artificial del tigre de bengala (Panthera tigris tigris) en el Zoológico Guadalajara.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.