Elefantens roll i vår civilisation: Alltid i fångenskap

Elefantens roll i vår civilisation genom historien varierar. Den skiljer sig inte alltför mycket från den roll de har idag.
Elefantens roll i vår civilisation: Alltid i fångenskap
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Elefantens roll i vår civilisation varierar, men den går långt tillbaka i historien. Det finns till exempel bevis på elefanter i fångenskap från 4500 år sedan. Men de har aldrig blivit domesticerade och därför kom de flesta elefanter som har använts av både forntida och moderna civilisationer direkt från sina naturliga livsmiljöer.

Elefantens roll i vår civilisation

Elefanter är de största och mest kraftfulla landdjur som finns och har därför alltid väckt nyfikenhet, avund och rädsla. Folk antingen tillber eller utnyttjar elefanter, både i forntida och nuvarande tider.

Stor elefant äter gräs i det vilda.

Elefanten är en av de arter med vilken man kan bevara biologisk mångfald.

Det finns tre olika arter av elefanter – skogselefant, afrikansk savannelefant, och den asiatiska elefanten. De har alla hållits i fångenskap och tränats för olika ändamål genom tiderna. Dessa arter har beskrivits genom historien, och det faktum att de hade en viktig roll i många händelser är obestridligt. Kanske kan det hjälpa dig att förstå förhållandet mellan denna art och människor.

Elefantens roll i vår civilisation – krig

Indien under den Vediska perioden

Elefanter var en del av hinduiska marinen sedan tidens begynnelse. Det finns många berättelser från antiken som beskriver användningen av elefanter som krigsdjur.

Det första berättelsen om en elefant som blev dödad i strid i Indien är från 1100 f.Kr.

Hellenistiska imperiet

Det antika Grekland har många uppgifter om vikten av elefanter i striderna som besegrade kejsaren Cyrus från Persien, år 530 f.Kr. I själva verket blir berättelserna ännu mer detaljerade i striden mellan Alexander den store och Darius III i Persien år 331 f.Kr.

Södra Medelhavsländerna

I en annan underavdelning av det Alexandria riket byggde Ptolemaios I av Egypten sin egen armé av elefanter. Han började med de 43 asiatiska elefanterna som han fångade under slaget vid Gaza år 312 f.Kr. Ptolemaios II, hans son, införlivade därefter många av dessa elefanter i sin armé.

Asiatiska länder

Många hinduiska imperier gick under det första årtusendet f.Kr., och elefanter spelade en mycket viktig roll i sådana militära konflikter.

Ceremoniella elefanter

På grund av sin imponerande storlek har människor ofta använt elefanter som en symbol för makt. Att ta hand om dem kräver mycket pengar, och på grund av detta är elefanter en bra indikation på deras förmyndares status.

Stenstaty av en elefant i djungel.

Under romarrikets era fördes elefanterna som blev infångade efter striderna till gladiatorarenorna. När de väl kom dit torterade människor dem och fick dem att slåss mot andra djur och även mot gladiatorerna.

Senare blev dessa djur den perfekta gåvan för europeiska kungar. År 1230 gav till exempel Sultan av Kairo en elefant till kung Frederick av Sicilien. Den sistnämnda använde omedelbart elefanten för att göra en triumferande entré i Milan.

Elefantens roll i vår civilisation – lastdjur

Asiatiska länder

Elefantens användning som krigsdjur är verkligen historisk. Men det säger sig nästan själv att man också använde elefanten som lastdjur. Wylie föreslår att användningen av elefanter för konstruktion, skogsavverkning och transport går tillbaka till år 2000 f.Kr.

Med tanke på elefantens storlek, styrka och intelligens anser många att elefanter är levande maskiner de kan använda för att åstadkomma det de behöver. Men på grund av den relativa betydelsen av sådana verk är elefanternas omnämnande i böcker av minimal betydelse.

Afrikanska länder

Mer än 2000 år efter att Karthago utbildade elefanter för krig, utvecklade kung Leopold av Belgien en arbetsskola för dem i Kongo. Den hade redan 35 exemplar år 1910. Då blev den känd som “The Elephant Domestication Center.” Hur som helst övergav de det senare.

Elefant står i ett fält och äter.

Cirkuselefanter

De första elefanterna som deltog i utställningar går ända tillbaka till Vética Indien år 1000 f.Kr. Sedan dess har elefanten varit stjärnan i många föreställningar.

Förutom tortyren i de romerska arenorna som vi nämnde ovan, blev elefanter också utbildade för att underhålla publiken vid den tidens cirkus. Elefantens repertoar inkluderade att promenera på rep, klä sig i prickiga kostymer, kasta knivar osv.

Den moderna cirkusens koncept har sitt ursprung från nittonhundratalet Europa, från England och Frankrike. Därefter reste konceptet över hela världen och nådde sedan den amerikanska kontinenten. År 1887 fanns det redan en cirkus med 160 elefanter i Amerika.

Vilken är elefantens roll i vår civilisation? Är det att underhålla?

Elefantens roll i vår civilisation – djurparker

Elefanter har hållits i fångenskap som en del av personliga samlingar i mer än 3500 år. Den antika mesopotamiska staden Ur – år 2000 f.Kr. – höll dem redan i djurparker för offentlig visning. Idag förblir elefanter en viktig attraktion i djurparker runt om i världen. Sukumar uppskattar att mer än 1000 fångade afrikanska elefanter fortfarande lever i djurparker i västvärlden.

Detta kanske intresserar dig
Djurskyddslagar i världen: en kort genomgång
My Animals
Läs det My Animals
Djurskyddslagar i världen: en kort genomgång

1978 gjorde djurskyddsrörelsen historia i med och utfärdandet av den Universella deklarationen av djurens rättigheter. Sedan dess har fler framsteg...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fowler M, Mikota S. Biology, Medicine, and Surgery of Elephants. Hoboken: John Wiley & Sons; 2008.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.