Fakta om fingerdjuret: den största nattliga primaten

Fingerdjuret är en märklig art endemisk till ön Madagaskar. Från och med idag betraktas den som en utrotningshotad art. Läs mer i den här artikeln!
Fakta om fingerdjuret: den största nattliga primaten
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Fingerdjuret är ett unikt däggdjur som är inhemskt till ön Madagaskar. Idag är det en hotad art, och tyvärr är det anledningen till att detta djur har blivit synligt över hela världen. Idag vill vi ge dig lite mer fakta om fingerdjuret.

Vi kommer täcka dess huvudsakliga egenskaper, livsmiljö, kost och parningsvanor.

Fakta om fingerdjuret: fysiska kännetecken

Fingerdjuret (Daubentonia madagascariensis) är en primat som är släkting till lemurer. Det är ett sällsynt djur, och är idag den enda levande arten av dess släkte (Daubentonia).

Det andra djuret som var närmast besläktat med fingerdjuret dog ut för ungefär 1000 år sedan, och var känt som jättefingerdjuret.

Det såg så märkligt ut att det, när det precis hade upptäckts av forskare, kategoriserades som en “konstigt ekorre”.

Men dess fysiska egenskaperna tillsammans med dess våta näsa indikerar att det är en ganska primitiv typ av primart.

Huvudsakliga fysiska aspekter

Fingerdjuret är medelstort och når en kroppslängd som liknar den hos en vuxen katt. Dess kropp mäter nästan 40 cm och svansen kan nå 15 cm. Dess kroppsvikt är ganska lätt jämfört med dess storlek, och den blir sällan tyngre än 2,5 kg.

Detta gör det möjligt för den att röra sig mycket snabbt och enkelt fly från sina olika rovdjur.

Bland de mest slående fysiska egenskaperna är de breda och avrundade öronen. Dessutom har de stora & något utstående gula ögon. Det senare är ett typiskt inslag hos nattdjur, vilket möjliggör bättre syn i mörker.

Ett fingerdjur sitter i träd på natten.

Deras ben är korta och ser ganska konstiga ut, med långa, smala fingrar. De har även vassa, spetsiga klor på sina fingrar.

Fingerdjuret har ett längre och tunnare tredje finger på handen som det använder för att gräva och fånga insekter med.

Det är även känt att detta finger är mycket känsligt för vibrationer. Dessutom stiger dess temperatur medan fingerdjuret söker efter mat.

Kost och vanor

Fingerdjur är arboreala djur (de lever mestadels uppe i träden). De är allätare och deras kost är baserad huvudsakligen insekter eller larver. De tenderar dock även att äta vissa frukter och frön för att möta sina kostbehov.

Som vi nämnde spelar detta långa, tunna tredje finger en nyckelroll. Fingerdjuren använder det för att slå av barken på träd, något som liknar vad hackspetten gör med sin näbb.

Fingerdjuret är det enda däggdjur som har utvecklat denna färdighet.

När det lyckats göra ett litet hål i trädstammen sticker fingerdjuret in sitt finger för att leta efter insekter, larver eller maskar.

Dessutom gör fingrets känslighet för vibrationer så att fingerdjuret känner till den exakta platsen där dess byte finns.

Tillsammans med denna teknik använder fingerdjuret även sin kraftfulla hörsel för att hitta små hål under trädets bark. Håliga ljud indikerar att larver och insekter har ätit träet inuti trädet och ligger inom räckhåll.

Fakta om fingerdjuret: livsmiljö och parningsvanor

Som nämnts i introduktionen är fingerdjuret en inhemsk art på ön Madagaskar på den afrikanska kontinenten. För närvarande lever cirka 2500 exemplar över hela den afrikanska ön, med något fler på östra sidan.

I dess naturliga livsmiljö kan dessa djur fortplanta sig året runt – de har ingen speciell parningstid. Ett tecken på att honorna är redo att para sig är när de låter hanarna vara vid deras sida 24 timmar om dygnet.

Även om vissa av dem kan vara ganska sällskapliga, vistas honor och hanar vid varandras sida både natt och dag endast under reproduktion. Hanar är å andra sidan aggressiva mot varandra, och de kan delta i dödliga strider.

För varje dräktighetsperiod föder honorna bara en enda unge. De kommer att ta hand om avkomman tills den kan överleva på egen hand. I allmänhet är honor endast villiga att para sig igen två eller tre år efter sin senaste dräktighet.

Fingerdjurets livslängd kan vara mellan 20 och 23 år under optimala förhållanden. Men vi måste även ta hänsyn till rovdjur, inklusive människan.

Sammantaget anser man att det här djuret är en av de mest hotade arterna av lemur, mycket eftersom dess livsmiljö blir förstörd av stadsutveckling.

Vi hoppas att du gillade denna fakta om fingerdjuret och att du lärde dig något nytt.

Detta kanske intresserar dig
5 olika arter som leds av honor i naturen
My Animals
Läs det My Animals
5 olika arter som leds av honor i naturen

Det finns många arter som har samhällen med matriarkat, som styrs av alfa-kvinnor. I denna artikel får du reda på vissa av dessa arter som leds av ...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.