Flodhästars avföring: Betydelsen för afrikanska floder och sjöar

Vi har en tendens att tänka på avföring som bara avfall, men när det gäller flodhästar är så inte fallet. Dessa däggdjur är viktiga stöttepelare i sin naturliga miljö tack vare deras avföring. Vill du veta varför?
Flodhästars avföring: Betydelsen för afrikanska floder och sjöar

Senaste uppdateringen: 21 december, 2021

Alla levande varelser spelar en viktig roll i världen, eftersom de genom att interagera med varandra (och med sin omgivning) skapar balans i ekosystemet. I den här artikeln lyfter vi fram dessa fantastiska semi-akvatiska djur som möjliggör utbyte av näringsämnen i två olika miljöer. Märkligt nog är till och med flodhästars avföring oumbärlig för afrikanska miljöer.

Tack vare sin livsstil fungerar flodhästen som en slags brygga när den överför ämnen från land till floder och sjöar. Vissa forskare har närmare studerat detta däggdjur och den betydelse det har i dess naturliga miljöer. Ta reda på vad flodhästens avföring innehåller, för även om det kan tyckas vara vanlig avföring är det faktiskt nyckeln till andra arters överlevnad.

Flodhästar som huvudpersoner i afrikanska ekosystem

Flodhästar växlar mellan vatten och land. De är växtätare, nattaktiva och semi-akvatiska djur. De konsumerar stora mängder mat under en enda natt och man uppskattar att en enda individ kan äta cirka 40 kilo gräs på 24 timmar. De tillbringar dagen i vattnet för att fukta sin hud och friska upp sig.

Flodhästar utforskar, dyker, leker, uppvaktar varandra, slåss mot varandra och föder till och med sina ungar i vattenmiljöer. Deras roll i dessa områden sträcker sig dock betydligt längre än så.

Liksom alla växtätande djur spelar flodhästar en viktig roll i energiflödet i ekosystemens näringskedjor. De erhåller direkt näringsämnen från de växter de äter och för dem vidare till nästa led i näringskedjan.

Dessa däggdjur överför dock inte sin energi genom att bli bytesdjur (eftersom de har få fiender), utan snarare tack vare det näringsavfall som de dumpar i Afrikas sjöar och floder.

Flodhästar äter mycket gräs och avger också mycket avföring i de sjöar och floder där de tillbringar dagen. Låt oss titta närmare på vilken roll denna typ av avfall spelar i de ekosystem som dessa stora däggdjur lever i.

En flodhäst.

Varför är flodhästars avföring så viktig?

Flodhästars avföring innehåller näringsämnen som andra levande varelser behöver för att överleva och trivas i vattenmiljöer. En viktig beståndsdel i avföringen är kisel, men det innehåller också andra molekyler som är viktiga för att leva (t.ex. kol, kväve och fosfor).

Kisel finns i djur- och växtvävnader. Växter absorberar detta grundämne från jorden och införlivar det i sina kroppar, och flodhästar absorberar det från gräset de äter.

Flodhästars avföring är en avfallsprodukt som berikar vattnet. Det gör olika typer av viktiga föreningar tillgängliga för olika varelser i de miljöer där det förekommer.

Produktiviteten i afrikanska sjöar beror till stor del på att kisel strömmar in via tillflödena. Flodhästar kan absorbera upp till 800 kg kisel från växter och överföra hälften av detta till vattnet genom avföringen.

Flodhästar är viktiga aktörer i kretsloppet för återvinning av kisel. Detta grundämne är värdefullt för organismer som kallas kiselalger , mikroorganismer som spelar en viktig roll i uppbindningen av koldioxid. De är så effektiva inom detta område att de ansvarar för 20% av all primärproduktivitet på planeten, vilket är en häpnadsväckande roll för så små varelser.

Flodhästars avföring införlivas också i andra organismers kroppar, bland annat i asätande fiskar, krabbor, alger och vissa mikrober.

En anledning till oro

Under de senaste åren har bestånden av dessa däggdjur minskat kraftigt. Så mycket att de riskerar att dö ut, enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) röda lista. Deras främsta hot är förlust av livsmiljöer och tjuvjakt.

Denna situation påverkar balansen i de afrikanska ekosystem som är beroende av dessa ryggradsdjur och deras avföring för att berika vattenmiljön (floder och sjöar). En av de näringskedjor som skulle brytas om flodhästarna inte fanns kvar är den som berör kiselalgerna, som behöver kisel för att bilda sin organiska cellvägg (i form av silikat).

En minskning av kiselalger kan leda till att syrekrävande alger utvecklas och förökas, vilket i sin tur påverkar andra djurarters överlevnad.

En sovande flodhäst.

Flodhästarnas existens i ekosystemen är livsviktig

Kedjereaktionen till följd av en eventuell utrotning av flodhästar skulle också påverka människor. Olika fiskarter skulle drabbas om detta katastrofscenario skulle inträffa, inklusive vissa som man konsumerar i dessa geografiska områden. Detta skulle påverka födan och välbefinnandet för människor i afrikanska regioner som är beroende av fiske.

På detta sätt utgör en produkt som verkar vara en enkel och obetydlig avfallsprodukt (såsom flodhästars avföring) en näringsgrund för andra levande varelser, till och med för människor. Dessutom är den viktig för att de afrikanska floder och sjöar som dessa däggdjur lever i ska fungera optimalt.

 

Detta kanske intresserar dig
Intressant fakta om vilda elefanters beteende
My Animals
Läs det My Animals
Intressant fakta om vilda elefanters beteende

Alla djurarter visar olika beteenden och karaktärer när de är i en miljö de föredrar. Idag tar vi en titt på vilda elefanters beteende.  • Lewison, R. & Pluháček, J. (2017). Hippopotamus amphibius. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T10103A18567364.
  • Pennisi, E. (2014). The river masters. Science, 346(6211), 802-805.
  • Raya, J., & Aguirre, C. (2012). El papel del silicio en los organismos y ecosistemas. Conciencia Tecnológica, 43, 42-46.
  • Schoelynck, J., Subalusky, A., Struyf, E., Dutton, C., Unzué-Belmonte, D., Van de Vijver, B., Post, D., Rosi, E., Meire, P., & Frings, P. (2019). Hippos (Hippopotamus amphibius): The animal silicon pump. Science Advances, 5(5), 1-10.
  • Subalusky, A., Dutton, C., Rosi-Marshall, E., & Post, D. (2015). The hippopotamus conveyor belt: vectors of carbon and nutrients from terrestrial grasslands to aquatic systems in sub-Saharan Africa. Freshwater Biology, 60, 512-525.