Konkurrens mellan växtätande djur i naturen

Konkurrens mellan olika arter är ett naturligt fenomen som ofta observeras bland vilda djur.
Konkurrens mellan växtätande djur i naturen

Senaste uppdateringen: 06 april, 2020

Det är enkelt för oss att föreställa oss två lejon som slåss för sin position inom flocken, eller en hyena och en gam som slåss om en köttbit. Men vad vet du om konkurrens mellan växtätande djur i naturen?

Konkurrens mellan växtätare

Konceptet “konkurrens” används allmänt av biologer för att referera till vilda djurs naturliga instinkt att konkurrera. Det uppstår såväl mellan olika arter som mellan individer av samma art.

Två flamingos som är konkurrenter.

Till exempel i Colorado, så finns tre olika arter av kindpåsråtta (en sorts råtta) – Geomys, Cratogeomys och Thomomys spp. som alla konkurrerar om samma revir.

En bra indikator på konkurrensen mellan två arter är den ena artens förmåga att ockupera rivalens territorium när den arten är frånvarande. Detta är fallet med två arter av jordekorre: Eutamias dorsalis och Eutamias umbrinus. Även om Eutamias dorsalis är den dominanta arten, så kan Eutamias umbrinus konkurrera med den om träden i området växer tätt.

I Kenya lever två arter av harar – Lepus capensis och Lepus crawshayi sida vid sida nära Great Rift Valley. Det förekommer ofta bränder i regionen, vilket ändrar båda arternas livsmiljö. Detta gör att L. capensis kommer att dominera över L. crawshayi, eftersom den förra rör sig bättre i öppen terräng. Men, när busksnåren växer upp igen, kommer L. crawshayi åter att dominera.

Konkurrens mellan växtätare: kaniner och harar

Innan mänsklig inblandning, så hade den europeiska haren (Lepus europaeus) aldrig gått över Pyrenéerna. Den europeiska kaninen (Oryctolagus cuniculus) levde på den Iberiska halvön, tillsammans med den iberiska haren (Lepus gratantensis). Men med åren började utbredningen av den europeiska kaninen och haren sammanfalla, och båda spred sig över stora delar av Europa, Sydamerika och Oceanien. Med undantag för Australien, så är haren mycket mera utbredd än kaninen. 

På något sätt har en allopatrisk artbildning  skett mellan dessa båda arter. Det betyder att bägge föredrar en viss sorts levnadsmiljö. Kaniner å sin sida, föredrar sand- och lerjord, barrträdsskogar och grässlätter. Medan harar föredrar odlingsmark, sädesfält, sanddyner och skogsgläntor.

På landsbygden har man alltid trott att harar och kaniner undviker varandra. Tron har kanske uppstått eftersom kaniner kommer att jaga och reta harar tills de blir uttröttade, då kaninerna har övertaget sett till antalet individer. Experterna tror att detta är en av anledningarna till att kaniner presterar så mycket bättre än harar i Australien. Men trots ryktet kan man på alla kontinenter se harar och kaniner som äter sida vid sida.

Varför är det så att ju fler kaniner, desto färre harar?

Myxomatos

Kaninpesten, som orsakade tusentals döda kaniner över hela Europa på 1950-talet, lär oss en hel del om hur kaniner och harar interagerar med varandra.

En flock kaniner med kaninpest.

Beteende

Det finns många rapporter om konflikter mellan kaniner och harar, både i fångenskap och i vilt tillstånd. Det har också förekommit många fall där kaniner attackerat harar under århundradena. Trots det, har de också setts dela revir och äta fridfullt sida vid sida. 

Studier visar att det finns normalt sett inget aggressivt beteende mellan de två arterna. Harar flyr vanligtvis inte från attacker av kaniner. Inte heller undviker de områden som bebos av kaniner, eller kaniner generellt sett. Detta betyder att det finns ingen direkt anledning för dem att konkurrera med varandra. En art kan leva i en del av reviret, och den andra arten kan helt enkelt leva på en annan plats.

Vanliga sjukdomar

Det finns rapporter om sjukdomar, som vanligtvis är unika hos kaniner, och som har visat sig dödliga hos harar och vice versa. Till exempel infekterade parasiten Graphidium strigosum ursprungligen endast kaniner. Dock visade det sig senare att när en hare kom in i ett revir med infekterade kaniner, så drabbades den också.

Konkurrens mellan växtätare: slutsatser

Den europeiska kaninen och haren har endast nyligen börjat leva sida vid sida. En av förklaringarna till deras tidigare tävlingsinriktade beteende är att de var i början av processen att anpassa sig till den nya samexistensen.

Eftersom deras föda är relativt likartad, visar erfarenheter oss att de kan leva tillsammans utan större problem, om de hittar mat i olika områden. Men om en art saknas på platsen, kommer den andra att ta dess plats. 

Detta kanske intresserar dig
Är alla arter viktiga för att bevara den biologiska mångfalden?
My Animals
Läs det My Animals
Är alla arter viktiga för att bevara den biologiska mångfalden?

Hur olika arter gör sin del till att bevara den biologiska mångfalden har varit föremål för stor debatt under åren.Här ger vi dig en kort översikt.  • Alves P, Ferrand N, Hackländer K. Lagomorph biology. Berlin: Springer; 2008.