5 märkliga fakta om tvättbjörnar

Vill du veta mer om vad tvättbjörnar har för sig? Vi presenterar några intressanta fakta om detta fascinerande släkte i den här artikeln.
5 märkliga fakta om tvättbjörnar
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 11 december, 2022

Tvättbjörnar är några av de mest igenkännliga djuren på den amerikanska kontinenten. Med sin blygsamma storlek får den ett mycket älskvärt och attraktivt utseende. Den har också en enorm förmåga att anpassa sig till olika miljöer, vilket har lett till att den betraktas som en invasiv art i vissa länder.

I motsats till vad som kan tyckas är benämningen ”tvättbjörn” given åt alla olika arter som ingår i släktet Procyon. Släktet tillhör familjen Procyonidae, eller halvbjörnar, där den delar släktskap med kattfretter, näsbjörnar och olingbjörnar. Fortsätt läsa och upptäck flera märkliga fakta om tvättbjörnar.

Hur ser tvättbjörnar ut?

Tvättbjörnar kännetecknas av att de har en liten kropp som är mellan 60 och 90 centimeter lång, med en svans som tar upp mellan 20 och 40 centimeter av det. Även om det är sant att deras färgsättning inte förändras mycket, och att de endast har grå och svarta nyanser, så är färgmönstret välkänt för att visa en ringformad svans och ett maskerat ansikte.

Tvättbjörnar har svarta "masker".
Procyon lotor.

Den naturliga utbredningen av dessa djur omfattar flertalet områden med lövskog eller blandskog, som vanligtvis innehåller en vattensamling, som en flod eller sjö. Detta sista krav är viktigt för tvättbjörnens liv eftersom det är en del av deras välkända tvättvanor.

Tvättbjörnens kuriositeter

Även om tvättbjörnar är välkända djur i både Amerika och Europa, så följer här några intressanta fakta som de flesta människor inte känner till.

1. De har anpassat sig till att leva tillsammans med människor

En av anledningarna till att det i Amerika, men även i Europa och då särskilt i Tyskland (om än inte i Sverige), är normalt att se tvättbjörnar i närheten av mänskliga populationer är att de har anpassat sig till att leva tillsammans med människor. Faktum är att de i viss mån lever bekvämt eftersom de äter det matavfall som människor slänger. På så sätt behöver tvättbjörnarna inte lägga energi på rovdjursbeteenden.

Tvättbjörnarna utnyttjar människans avfall på ett mycket effektivt sätt, vilket är anledningen till att de föredrar att leva nära människor. Vi uppfattar dem dock som ett obehagligt skadedjur eftersom de tenderar att riva upp våra sopor samt kan orsaka sjukdomar.

2. De tvättar inte sin mat

En av de mest kända sakerna om tvättbjörnar är deras välkända tvättande, där de sänker ner sin mat i vatten. På svenska och en del andra språk kallas de faktiskt också för just “tvättbjörnar” på grund av detta beteende. Syftet med detta tvättande är dock inte att rengöra sin mat.

En tvättbjörn dricker.
Procyon lotor.

En studie som publicerades i tidskriften International Zoo Yearbook nämner att tvättbjörnarnas beteende faktiskt är ett sätt att förbättra den sensoriska upplevelsen av deras mat. Om man ser det på ett annat sätt kan deras händer med denna åtgärd uppfatta matens konsistens, vikt och form.

3. De har känsliga händer

Tvättbjörnarnas händer har vissa likheter med människornas. Även om de inte har en egentlig tumme är deras fem fingrar idealiska för att de ska kunna greppa och manipulera många olika föremål. Faktum är att studier har föreslagit att nerverna i deras händer har en liknande fördelning som hos människor, så de är sannolikt lika känsliga.

4. Den har blivit till en invasiv art i Europa

Pälsindustrin har haft en förkärlek för att använda tvättbjörnskinn, och de har skapat farmer för att möta efterfrågan på päls. Detta har fått dem att erövra nya områden utanför Amerika, till exempel delar av Europa. Som ett resultat av detta anses tvättbjörn nu vara en invasiv art.

5. Tvättbjörnar kan vara sociala varelser

Tvättbjörnar är kända för att vara solitära och självständiga djur. Detta innebär att det är sällan man ser flera tvättbjörnar tillsammans samtidigt. Viss forskning har dock visat att honor bryter mot denna stereotyp eftersom de ibland samlas för att dela mat och äta som en grupp.

Som du ser finns det flera märkliga fakta om tvättbjörnar som lätt kan gå obemärkt förbi. Även om det är ett populärt djur finns det fortfarande en del okända uppgifter om dess naturhistoria. På grund av detta är det troligt att den kommer att överraska oss med ännu fler förmågor.

Detta kanske intresserar dig

Vad äter tvättbjörnar?
My Animals
Läs det My Animals
Vad äter tvättbjörnar?

Tvättbjörnen har stor potential som invasiv art och den främsta orsaken till detta är dess diet. Men vad äter tvättbjörnar?  • Smith, R. A., & Kennedy, M. L. (1987). Food habits of the racoon (Procyon lotor). J. Tenn. Acad. Sci, 62, 79-82.
  • Whiteside, D. P. (2009). Nutrition and behavior of coatis and raccoons. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, 12(2), 187-195.
  • Corman, L. (2011). Getting their hands dirty: Raccoons, freegans, and urban ‘trash.’. Journal for Critical Animal Studies, 9(3), 28-61.
  • LYALL‐WATSON, M. A. L. C. O. L. M. (1963). A critical re‐examination of food “washing” behaviour in the raccoon (Procyon lotor Linn.). In Proceedings of the Zoological Society of London (Vol. 141, No. 2, pp. 371-393). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
  • Hirsch, B. T., Prange, S., Hauver, S. A., & Gehrt, S. D. (2013). Raccoon social networks and the potential for disease transmission. PLoS One, 8(10), e75830.
  • Turnbull, B. G., & Rasmusson, D. D. (1986). Sensory innervation of the raccoon forepaw: 1. Receptor types in glabrous and hairy skin and deep tissue. Somatosensory research, 4(1), 43-62.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.